Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Програма аудиту фінансових інвестицій

Програма аудиту фінансових інвестицій

Назва:
Програма аудиту фінансових інвестицій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,66 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Програма аудиту фінансових інвестицій
План
1. Особливості формування ринку фінансових інвестицій в Україні
2. Цілі та завдання аудиту фінансових інвестицій
Особливості формування ринку фінансових інвестицій в Україні
Процеси реформування власності в Україні супроводжують-ся структурною перебудовою власного капіталу підприємства. Якщо до впровадження ринкових відносин інвестиції підприєм-ства становили собою в основному майнові вкладення, то тепер набувають розвитку фінансові інвестиції, тобто вкладення коштів у фінансові інструменти, серед яких значну частку становлять цінні папери. Таким чином, з'явився ринок цінних паперів, який, як будь-який інший ринок, являє собою систему економічних відносин купівлі-продажу, де співставляються попит та пропо-зиція і визначається ціна товару «цінний папір».
Статтею 3 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» визначений перелік видів цінних паперів, що можуть випуска-тися і обертатися на ринку України. До них відносяться:
¦ акції;
¦ облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик;
¦ облігації місцевих позик;
¦ облігації підприємств;
¦ казначейські зобов'язання республіки;
¦ ощадні сертифікати;
¦ інвестиційні сертифікати;
¦ векселі;
¦ приватизаційні папери.
У цінних паперів є одна характерна риса, завдяки якій вони відрізняються від інших видів розміщення позикового капіталу: це оборотність, тобто можливість для власника в будь-який мо-мент обернути їх у гроші. Оборотність цінних паперів залежить від ліквідності ринку, на якому вони виступають об'єктами купівлі- продажу. Ця ліквідність тим вище, чим швидше обертається цінний папір, тобто чим більше актів купівлі-продажу з ним відбувається. Цінні папери — це грошові документи, що являють собою зобов'язання, розміщені емітентом на фондовому ринку для запозичення коштів, необхідних для вирішення поточних і перспективних задач, що стоять перед ними. Цінні папери виз-начають взаємини між їх емітентом і їх власником і, як правило, передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів чи відсотків, а також можливість передачі грошових і інших прав, що засвідчені цими документами, іншим особам.
Цінні папери відрізняються від інших фінансових інстру-ментів трьома обов'язковими і двома необов'язковими ознака-ми. До обов'язкових ознак відносяться наступні:
¦ цінні папери є грошовими документами, тобто мають но-мінальну вартість;
¦ цінні папери засвідчують право або володіння відносно позики;
¦ цінні папери визначають відносини між двома суб'єкта-ми: особою, що їх випустила (емітентом), і власником цінних паперів.
Необов'язковими ознаками цінних паперів є:
¦ можливість виплати по них доходу у вигляді дивідендів чи відсотків;
¦ можливість передачі грошових і інших прав іншим осо-бам, тобто обертання цінних паперів.
Виходячи з визначення цінних паперів, можна виділити два типи цінних паперів — цінні папери, що засвідчують право воло-діння, і цінні папери, що засвідчують відношення позики. До цінних паперів, що засвідчують право володіння, відносяться акції. Паперами, що засвідчують відносини позики, є облігації, векселі, казначейські зобов'язання й ощадні сертифікати. Ос-новні характеристики цінних паперів наводяться в главах 2 — 6 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу».
Найбільшим різновидом цінних паперів в Україні виступа-ють акції. Вони являють собою цінні папери, що свідчать про те, що їхній власник є співвласником товариства, заснованого на акціях, має право на участь в управлінні, право на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів і бере участь у розділі майна при ліквідації товариства. Розмір його частки визначається кількістю акцій, що належать йому. Акції можуть бути іменними і на пред'явника, привілейованими і простими. Акція може пе-редаватися власником іншій особі на правах власності. Рух імен-ної акції фіксується в реєстрі власників іменних цінних паперів, що ведеться акціонерним чи незалежним реєстратором. Влас-ником акції на пред'явника вважається кожна особа, що володіє нею.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Програма аудиту фінансових інвестицій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок