Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Облік товарів матеріальних цінностей

Загрузка...

Облік товарів матеріальних цінностей

Назва:
Облік товарів матеріальних цінностей
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,31 KB
Завантажень:
371
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Облік товарів матеріальних цінностей


План
1. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів
2. облік готової продукції


Облік готової продукції
На кожному підприємстві здійснюють облік готової продукції.
Готова продукція — продукція, яка закінчена в обробці, пройшла випробування, приймання, укомплектування згідно з умовами договорів із замовниками і відповідає технічним умовам та стан-дартам.
Завданнями обліку готової продукції та її реалізації є:—
перевірка виконання плану випуску продукції та її відвантаження;—
правильне і своєчасне оприбуткування та списан-ня готової продукції;—
отримання відомостей про номенклатуру, кіль-кість і вартість відвантаженої продукції;—
визначення стану розрахунків із покупцями за від-вантажену продукцію;—
контроль за зберіганням готової продукції та її ре-алізацією;—
контроль за витратами та доходами від її реалізації.
Готова продукція обліковується за фактичною вироб-ничою собівартістю.
Готова продукція, прийняття якої на склад оформле-но накладними, обліковується за видами й сортами у на-туральному та вартісному вираженні, тобто обліковуєть-ся на підприємствах у місцях зберігання за окремими видами в установлених одиницях вимірювання.
Облік її на складах і в бухгалтерії організовують за аналогією до обліку матеріальних запасів у книгах або складських картках на підставі приймально-здавальних документів.
Передачу готової продукції на склад оформляють накладними, відомостями, приймально-здавальними ак-тами або іншими первинними документами. У них за-значають: номер, дату, шифр цеху і складу, найменуван-ня продукції, її номенклатурний номер, одиниці вимірю-вання, кількість.
Відпуск (відвантаження) продукції покупцеві оформ-ляють видатковою накладною або приймально-здаваль-ним актом. У цих документах зазначають номер і дату оформлення, номер і дату договору із замовником, назву й реквізити замовника, назву й номенклатурний номер продукції, шифр складу, одиниці вимірювання, кіль-кість, відпускну ціну та вартість.
Документи виписують у трьох примірниках, їх підпи-сують особи, які здають і приймають готову продукцію.
На складі в матеріально відповідальної особи опера-тивний облік продукції ведеться за кожним найменуван-ням у кількісному вираженні в одному з реєстрів:—
у картках складського обліку (форма № М-12);—
в оборотній відомості;—
у матеріальному звіті.
У картках складського обліку зазначають наймену-вання продукції, її номер, облікову ціну (за обліку за плановими або відпускними цінами), норму запасу, за-лишок на початок звітного місяця.
За незначної номенклатури продукції облік її на складі ведеться в матеріальних звітах або в сортових обо-ротних відомостях. Наприкінці місяця матеріально від-повідальна особа передає ці звіти разом із відповідними первинними документами в бухгалтерію.
Для забезпечення точності обліку руху готової про-дукції у бухгалтерії на підставі первинних документів із прибутку й видатку ведуть нагромаджувальні відомості випуску готової продукції у натуральному та вартісному вираженні, а також нагромаджувальну відомість відван-таженої продукції.
В аналітичному обліку можливе відображення гото-вої продукції за обліковими цінами. При списанні гото-вої продукції суму відхилень її фактичної виробничої собівартості від її вартості за обліковими цінами (нада-лі — відхилення) визначають як добуток рівня (відсот-ка) відхилень і вартості відпущеної зі складу продукції за обліковими цінами. Рівень (відсоток) відхилень визначають діленням суми відхилень на початок місяця та відхилень щодо продукції, яка надійшла на склад із ви-робництва протягом звітного місяця, на суму вартості (за обліковими цінами) залишку готової продукції на поча-ток місяця і готової продукції, оприбуткованої з вироб-ництва на склад протягом звітного місяця.
Аналітичний облік готової продукції ведеться за її видами.
Синтетичний облік готової продукції та розрахунок фактичної виробничої собівартості.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Облік товарів матеріальних цінностей

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок