Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Інвентаризація

Загрузка...

Інвентаризація

Назва:
Інвентаризація
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,54 KB
Завантажень:
253
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Інвентаризація”


Інвентаризація — це перевірка і документальне підтвердження наявності та стану, оцінки ак-тивів та зобов'язань підприєм-ства. Інвентаризація є одним з елементів бухгалтерського обліку і відіграє роль обов'язкового до-повнення до поточної документації господар-ських операцій всіх підприємств.
В Законі України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.99 р., №998-ХІУ відмічено, що інвентаризація проводиться з метою за-безпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
Згідно з Інструкцією по інвентариза-ції основних засобів, нематеріальних активів, то-варно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69, основними завдан-нями інвентаризації є:
· виявлення фактичної наявності основних фондів, нематеріальних активів, товарно-ма-теріальних цінностей, коштів, цінних паперів та інших грошових документів, а також обся-гів незавершеного виробництва в натурі;
· установлення лишку або нестачі цінностей і коштів шляхом зіставлення фактичної наяв-ності з даними бухгалтерського обліку;
· виявлення товарно-матеріальних цінностей, які частково втратили свою первісну якість, застарілих фасонів і моделей, а також матері-альних цінностей та нематеріальних активів, що не використовуються;
· перевірка дотримання умов та порядку збере-ження матеріальних та грошових цінностей, а також правил утримання та експлуатації ос-новних фондів;
· перевірка реальності вартості зарахованих на баланс основних фондів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, цін-них паперів і фінансових вкладень, сум гро-шей у касах, на розрахунковому, валютному та інших рахунках в установах банків, грошей у дорозі, дебіторської і кредиторської забор-гованості, незавершеного виробництва, вит-рат майбутніх періодів, резервів наступних витрат і платежів.
Чинна на сьогодні Інструкція по інвентариза-ції основних засобів, нематеріальних активів, то-варно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків № 69 встановлює єди-ні для всіх суб'єктів господарювання правила проведення інвентаризації.
Згідно з цією Інструкцією, відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприєм-ства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'-язковим. Головний бухгалтер або особа, юридична чи фізична, відповідальна за ведення бухгалтер-ського обліку, має забезпечити дотримання норм законодавства та правил її проведення. Матеріали інвентаризації і рішення інвентаризаційної комісії щодо регулювання розходжень затверджуються ке-рівником підприємства із включенням результатів у звіт за період, в якому закінчена інвентаризація, а також у річний звіт, та викладаються у примітках до фінансової звітності.
До переліку умов, які повинен створити ке-рівник для результативного проведення інвента-ризації, можна зарахувати:
- обмеження на період інвентаризації кількості прибутково-витратних операцій, які проводяться на об'єкті інвентари-зації;
- надання в розпорядження комісії необхід-ної техніки та відповідних працівників для про-ведення підготовчих робіт (групування, сорту-вання, переміщення, укладання, обмірювання, переважування ТМЦ).
Для проведення інвентаризаційної роботи пись-мовим наказом керівника на підприємстві створю-ється постійно діюча інвентаризаційна комісія у складі керівника структурного підрозділу, головного бухгалтера (старшого бухгал-тера на правах головного) або його заступника (якщо таких немає - іншого працівника бухгалте-рії). До складу комісії доцільно було б включати фахівців, добре обізнаних зі складськими справами (технологіями зберігання ТМЦ), інженерне-тех-нічних працівників, здатних дати оцінку технічного стану засобу (об'єкта основних фондів), економіс-тів та рахівників, спеціалістів з маркетингу (які добре знають облікову справу і можуть скласти ринкову вартість будь-якого активу).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему: Інвентаризація

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок