Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Програма аудиту звіту про фінансові результати

Програма аудиту звіту про фінансові результати

Назва:
Програма аудиту звіту про фінансові результати
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,06 KB
Завантажень:
284
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Програма аудиту звіту про фінансові результати
Цілі та завдання аудиту звіту про фінансові результати
Одним із основних документів фінансової звітності підприє-мства є «Звіт про фінансові результати» (форма № 2). Метою скла-дання «Звіту про фінансові результати» є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої інформації про доходи, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний пері-од. Аналізуючи статті Звіту (поряд із показниками балансу) на початок і кінець звітного періоду, користувачі фінансової звітності можуть бачити, як змінюється капітал підприємства за рахунок отриманих доходів і витрат.
Згідно з діючими стандартами (положеннями) бухгалтерсь-кого обліку у «Звіті про фінансові результати» доходи та витрати повинні бути відображені відповідно до принципів нарахування та відповідності. Фінансовий результат звітного періоду визна-чається шляхом порівняння доходів звітного періоду з витрата-ми, здійсненими для одержання цих доходів. У бухгалтерському обліку доходи і витрати відображаються у момент їхнього виник-нення, у такий спосіб доходи і витрати відображають ступінь завершення операційного циклу. При складанні «Звіту про фінан-сові результати», згідно з діючими стандартами бухгалтерського обліку, при оцінці доходу враховується «визнання» доходу в за-лежності від долі оплати за відвантажену продукцію, гарантій-них умов, попередньої оплати, обмежених прав на повернення, юридичних прав тощо. Це «визнання» досить часто практикую-чими бухгалтерами ігнорується при складанні Звіту, в результаті чого, в основному, показуються завищені результати, що пере-кручує величину фінансового прибутку. При проведенні аудиту «Звіту про фінансові результати» аудитору необхідно звернути на цей факт особливу увагу.
Прибуток, отриманий від діяльності підприємства, є джере-лом його фінансової стійкості, розширення виробничої діяль-ності, впровадження нових технологічних процесів та нової про-дукції, гарантією виплати дивідендів та підвищення заробітної плати, створення резервного капіталу та гарантійних забезпе-чень. «Звіт про фінансові результати» розмежовує діяльність підприємства на операційну та звичайну. При проведенні аудиту слід звернути увагу на те, що розрахунок валового прибутку являє собою виробничий маржинальний дохід, який широко застосо-вується у міжнародній практиці для аналізу прибутковості та прийняття управлінських рішень і характеризує внесок вироб-ничого сегмента у покриття постійних витрат та формування при-бутку. Фінансовий результат від операційної діяльності характе-ризує основну діяльність підприємства, тобто діяльність, що рег-ламентована його статутними документами та власне є метою, заради якої воно створене. Високий фінансовий результат опе-раційної діяльності характеризує правильно вибраний напря-мок діяльності підприємства. Однак на сьогодні таких підприємств не так багато, тому аудитору слід особливо уважно перевірити договори зв'язаних сторін із покупцями на предмет таємних угод та варіантів «перекачування» коштів.
Під звичайною діяльністю підприємства слід розуміти опе-рації, що, з одного боку, є періодично повторюваними і звичай-ними для підприємства, а з іншого боку — не входять в його ос-новну діяльність. До таких операцій відносяться одержання про-центних платежів або їх виплати, одержання дивідендів на капітал підприємства, вкладений у інші підприємства, фінан-сові доходи, продаж основних засобів і інші господарські опе-рації. Фінансові результати від звичайної діяльності характери-зують прибуток або збиток від усіх видів діяльності. Однак ауди-тору слід звернути увагу на те, який саме є фінансовий результат від фінансової діяльності та від участі в капіталі інших підприємств, що характеризує високу управлінську діяльність підприємства, тобто уміння фінансово мислити та запроваджу-вати ці ідеї в життя, та фінансовий результат від іншої діяль-ності, наприклад від продажу основних засобів, що дає однора-зовий фінансовий результат та в подальшому використовується
на соціальні цілі або для виплати дивідендів — і характеризує «проїдання» власного капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Програма аудиту звіту про фінансові результати

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок