Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Програма аудиту довгострокових матеріальних активів

Програма аудиту довгострокових матеріальних активів

Назва:
Програма аудиту довгострокових матеріальних активів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,49 KB
Завантажень:
291
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Програма аудиту довгострокових матеріальних активів
Цілі та завдання аудиту довгострокових матеріальних активів
Довгострокові матеріальні активи — це переважно основні засоби підприємства, які складають основу його матеріально- технічної бази. Їх ріст та розвиток є найважливішою умовою підвищення якості та конкурентоспроможності продукції, а та-кож конкурентоспроможності самого підприємства. Основні за-соби в бухгалтерії класифікуються за економічним змістом. Зна-чення кожної групи класифікації неоднакове. Від якості актив-них основних засобів: робочих машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту, ступеня їх використання за-лежить об'єм виробництва. Рівень матеріально-технічної бази підприємства визначається перш за все питомою вагою та якістю активної частини виробничих основних засобів. Співвідношен-ня вартості окремих груп в загальній вартості визначає структуру основних засобів: виробничу, технологічну, галузеву, вікову. Струк-тура основних засобів залежить від багатьох факторів. Найбільш важливими із них є : науковий прогрес; галузеві особливості; фор-ми відновлення основних засобів; рівень спеціалізації та кон-центрації виробництва; географічне розташування тощо.
Хоча в довгостроковому аспекті зв'язок між основним засо-бами та об'ємом реалізації є логічним, існує множина коротко-строкових та тимчасових факторів, які можуть порушити цей зв'я-зок. Серед цих факторів: надмірні потужності обладнання, не-ефективне або застаріле обладнання, робота в велику кількість змін, коливання попиту, тимчасове припинення поставок сиро-вини та матеріалів, запчастин тощо. Необхідно пам'ятати, що збільшення потужності обладнання відбувається не поступово, а стрибкоподібно. Це може привести до тимчасових та середньо- строкових змін коефіцієнта обіговості. Досить часто дані про орендовані основні засоби, які не відображаються в балансі, пе-рекручують відношення між об'ємом реалізації та основними засобами.
Для аудитора аудит основних засобів за первісною вартістю не є складним. Відмінності між поточними витратами та капіта-ловкладеннями в активи, які будуть використовуватись для май-бутньої діяльності, чітко встановлені стандартами бухгалтерсь-кого обліку і залежать переважно від цілей капіталовкладень, очікуваного строку експлуатації активів та в цілях управлінсько-го обліку від залучених сум. Однак визначення суми зносу має певні особливості. Чим більший вік та доля активів, що аморти-зуються, тим більше позначається вплив часу та інфляційних процесів. Прискорена амортизація зменшує цей вплив. Деякі особливості є в обліку витрат, які повинні включатися у вартість основних засобів, що створені самим підприємством. Хоча більша частина прямих витрат включається у вартість без будь-яких пи-тань, то відносно розподілу змінних накладних витрат і особли-во постійних накладних витрат, аудитором можуть бути вислов-лені сумніви стосовно їх включення у вартість основних засобів, наприклад, коли для створення капітальних активів використо-вувались законсервовані потужності тощо. Якщо значна частина довгострокових матеріальних активів не використовується впро-довж довгого періоду і немає визначених перспектив відносно їх використання, то аудитор повинен пам'ятати, що відповідно до концептуальних основ подання фінансової звітності вони не по-винні включатись до активів, оскільки це призведе до перекру-чення таких показників, як віддача капіталовкладень та рента-бельність основних засобів. Такі активи повинні бути відокрем-леними від виробничих основних засобів на протязі всього строку їх консервації, продажу або іншого застосування.
Сьогодні значно виросла та розширилась практика придбання довгострокових матеріальних активів за допомогою фінансової орен-ди, яка по суті є фінансовим методом придбання основних засобів. Аудитор повинен в даному випадку звернути увагу на те, що такі види оренди повинні обліковуватися як придбання, і в такому разі необхідно облік активів виконувати за вартістю, яка дорівнює по-точній вартості майбутніх орендних платежів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Програма аудиту довгострокових матеріальних активів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок