Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів

Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів

Назва:
Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,16 KB
Завантажень:
213
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів
План
1. Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів.
2. Рекомендації до процедур аудиту довгострокових матеріальних активів
В даній роботі, спираючись на теоретичні розробки, уза-гальнивши та проаналізувавши теоретичний та власний мате-ріал [199, 209, 212], запропоновані розробки програми прове-дення спеціального аудиту основних засобів на підприємстві. Програма складається до початку аудиту, але в ході аудиту до неї аудитором можуть вноситися як незначні, так і суттєві корек-тиви. Перелік процедур, які розглянуті у програмі загальних процедур, стосуються також проведення аудиту довгостроко-вих матеріальних активів. У програмі аудиту види, зміст та час проведення запланованих аудиторських процедур повинні співпадати з прийнятими до роботи показниками загального плану аудиту. До аудиторської програми включається також пе-релік об'єктів аудиту за його напрямками, а також час, що його необхідно витратити на кожен напрямок аудиту або аудиторсь-ку процедуру. У програмі аудитор оцінює розмір ризику внутр-ішнього контролю та свій особистий ризик невиявлення суттє-вих помилок у звітності, який існує під час проведення ауди-торських процедур, визначає термін проведення аудиторських тестів і незалежних процедур, координує роботу всіх можливих помічників, залучених з числа співробітників підприємства, відзначає присутність інших виконавців аудиту, якщо такі бе-руть участь у роботі.
Програма тематичного аудиту довгострокових матеріальних активів базується на принципах та твердженнях (якісних ас-пектах) подання фінансової звітності:
1) існування та наявність;
2) повнота;
3) права і обов'язки;
4) оцінка та вимірювання;
5) подання та розкриття інформації.
Метою аудиту операцій з довгостроковими матеріальними активами є отримання достатніх доказів впевненості в ефектив-ності їх використання, достовірності відображення та розкриття інформації відповідно до діючих принципів та тверджень (якіс-них аспектів) подання фінансової звітності, підтвердження стра-тегії розвитку та оновлення довгострокових матеріальних активів для подальшої безперервної діяльності підприємства, що відоб-ражається наступними аспектами:
А. Довгострокові матеріальні активи, які відображені на ра-хунках , являють собою повний перелік капіталізованої вартості активів підприємства, а саме — куплених, збудованих, орендова-них, одержаних: безкоштовно, шляхом внеску до статутного фон-ду, шляхом обміну, і ці активи є в наявності та відповідним чи-ном класифіковані у фінансовому та податковому обліку (якіс-ний аспект 1).
Б. Некапіталізовані витрати, що є доцільними в проведе-них ремонтах довгострокових матеріальних активів, відповід-ним чином віднесені на витрати поточного періоду, а капіталі-зовані витрати виключені з рахунків витрат на знос, ремонт, утримання, експлуатацію довгострокових матеріальних активів або інших рахунків операційних витрат (якісні аспекти 1,2 і 3).
В. Довгострокові матеріальні активи оцінюються за первісною вартістю згідно з П(С)БО 7 та достовірно відображені в первинних документах (якісні аспекти 2 і 4).
Г. Амортизаційні відрахування та знос обліковуються та оці-нюються згідно з прийнятою на підприємстві обліковою політи-кою, чиста балансова вартість довгострокових матеріальних активів буде повернута в ході звичайної діяльності (якісні аспекти 1, 2 і 4).
Д. Витрати та з зв'язаний ними знос, що мають відношення до всіх реалізованих, списаних, зіпсованих довгострокових матеріаль-них активів, відповідним чином оцінені та списані з відповідних рахунків (якісні аспекти 1, 2 і 4).
Е. Знос, який віднесено на дохід за період, є відповідним, роз-рахований відповідно на співставимій основі та співставимий з ос-новою, що використовувалась в минулі роки ( якісний аспект 4 і 5).
Ж. Операції, що пов'язані з рухом довгострокових матеріаль-них активів, законно, своєчасно та правильно документально оформлені та відображені у фінансовому та податковому обліку (якіс-ні аспекти 2 і 3).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Методологія складання програми аудиту довгострокових матеріальних активів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок