Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Цілі та завдання аудиту грошових коштів

Цілі та завдання аудиту грошових коштів

Назва:
Цілі та завдання аудиту грошових коштів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,59 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Цілі та завдання аудиту грошових коштів
Грошові кошти — це найбільш ліквідна категорія активів, яка забезпечує підприємству найбільший ступінь ліквідності і, відпо-відно, свободу вибору. Грошові кошти являють собою початок та кінець господарсько-фінансового циклу. В процесі діяльності підприємства грошові кошти в ході кругообігу переводяться в інші активи. Результати діяльності вважаються досягнутими, коли про-цес інкасації приносить на підприємство потік грошових коштів, на основі яких може бути почато новий цикл, який, як очікується, принесе прибуток у майбутньому. Аудитор повинен розуміти, що складність бухгалтерського обліку скриває потоки грошових коштів від результату господарської діяльності та збільшує їх відмінність від значення чистого доходу.
Грошові кошти визначаються як гроші та будь-які документи, які приймаються банками до вкладу та негайно відносяться на раху-нок вкладника. Грошові кошти, як правило, розділяються на три позиції: касова готівка, кошти на банківських рахунках та інші кош-ти, які відповідають визначенню грошових коштів. Досить легко знайти застосування грошам, тому керівництво підприємством по-винно визначити спеціальні процедури, які б забезпечували збере-ження грошових коштів підприємства, тобто запобігали б несанк-ціонованому їхньому застосуванню. Ефективне розпорядження гро-шовими коштами включає в себе значно ширші дії, ніж запобігання крадіжці, шахрайству або втратам через недбалість. Обов'язки по розпорядженню грошовими коштами складаються з:
1) ретельного обліку, який здійснюється таким чином, щоб пе-ріодично складалися звіти про надходження грошей, їхнє викорис-тання та сальдо наявних грошових фондів;
2) контролю наявності необхідних сум грошей, що призначені для: поточних операційних потреб, погашення зобов'язань періо-ду та непередбачених втрат;
3) запобігання накопиченню зайвих сум тимчасово вільних грошових коштів, що не приносять доходу.
Внутрішній контроль на підприємстві означає такі дії та про-цедури, які призначені для збереження грошових активів підприємства, що є найбільш уразливі до крадіжок та шахрайст-ва. Аудитор повинен визначити, чи застосовуюються ефективні дії по внутрішньому контролю грошових коштів, які повинні включати розподіл функціональних обов'язків та визначення осо-бистих обов'язків.
Цінним аналітичним джерелом для аудитора є розрахунок потоків вільних грошових коштів. Одним із найбільш корисних з аналітичної точки зору розрахунків потоків вільних грошових коштів є такий: із суми грошових коштів, що одержані в резуль-таті основної господарської діяльності, вираховуються капітальні витрати, які необхідні для підтримання виробничих потужнос-тей; витрати, які використовуються для створення доходу; диві-денди. Достатність вільних грошових коштів характеризує внутрішній ріст та фінансову еластичність підприємства.
Прогноз результатів господарської діяльності аудитор може здійснити на основі виробничих потужностей, що придбані або планується придбати, а також оцінити можливості розширення підприємства в майбутньому, його потреби в капіталі та джерела їх формування. Звіт про рух грошових коштів, що складає підприємство, дає аудитору важливі ключі до розв'язання таких завдань, як:
¦ можливість фінансування капітальних витрат та можливі джерела такого фінансування;
¦ джерела вільних грошових коштів для фінансування роз-ширення масштабів виробництва;
¦ залежність підприємства від зовнішніх джерел фінансу-вання, наприклад займів чи нового залучення власного капіталу;
¦ дивідендна політика в майбутньому;
¦ здатність погашати майбутні витрати по кредитах;
¦ фінансова еластичність, тобто можливість підприємства генерувати достатньо грошових коштів відповідно до непередба-чених потреб та можливостей;
¦ суть фінансових заходів керівництва та прогнозних показ-ників прибутку.
Інфляційні умови та нестабільність економіки додають пев-них труднощів та проблем для підприємства. Найбільш значни-ми проблемами в таких ситуаціях є: необхідність заміни облад-нання, вартість якого набагато перевищує відповідний резерв по амортизації; додаткові інвестиції в запаси та дебіторську забор-гованість; політика розподілу дивідендів, що базується на розра-хунку прибутку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Цілі та завдання аудиту грошових коштів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок