Головна Головна -> Реферати українською -> Аудит -> Організація ведення обліку на малих підприємствах

Організація ведення обліку на малих підприємствах

Назва:
Організація ведення обліку на малих підприємствах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,80 KB
Завантажень:
364
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Організація ведення обліку на малих підприємствах


ПЛАН
1. Організація ведення обліку на малих підприємствах.
2. Задача


1. Організація ведення обліку
на малих підприємствах
Бухгалтерський облік на малих підприємствах базуєть-ся на єдиних методологічних принципах, встановлених Поло-женням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 250 від 3 квітня 1993 р. (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 509 від 5 липня 1993 p., № 804 від 24 вересня 1993 p., № 175 від 21 березня 1994 p., № 307 від 26 квітня 1995 p., № 95 від 14 серпня 1996 p., № 869 від 11 серпня 1997 p.).
Створення, прийом і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів бухгалтерської звітності здійснюється відповідно до Положення про документальне забезпечення записів у бух-галтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 р.
Відповідно до наказу Міністерства фінансів України № 112 від 31 травня 1996 р. затверджені Вказівки про склад і порядок заповнення облікових регістрів малими під-приємствами (зареєстровано в Міністерстві юстиції України Яг 297/1322 від 13.06.96 p.).
Мале підприємство самостійно обирає форму бухгалтерсь-кого обліку, виходячи з потреб свого виробництва і управлін-ня, їх складності та чисельності працівників.
Підприємствам, що зайняті у матеріальній сфері виробництва, рекомендується використовувати регістри, пе-редбачені журнально-ордерною формою бухгалтерського обліку. Підприємства торгівлі, громадського харчування і пос-тачальницько-збутових видів діяльності можуть викорис-товувати регістри спрощеної форми бухгалтерського обліку.
Виходячи з потреб виробництва й управління, мале підпри-ємство може пристосовувати регістри бухгалтерського обліку відповідно до специфіки своєї роботи з дотриманням вимог:
- єдина методологічна основа (принцип подвійного запису);
- взаємозв'язок даних аналітичного і синтетичного обліків;
- суцільне відображення всіх господарських операцій в регістрах обліку на підставі первинних облікових документів;
- накопичення і систематизація даних первинних докумен-тів у розрізі показників, необхідних для управління і контролю за господарською діяльністю малого підприємства, а також для складання і подання бухгалтерської звітності та декларації з оподаткування.
Початковим етапом бухгалтерського обліку на малому підприємстві є суцільне документування всіх господарських операцій. Малі підприємства для документування операцій можуть використовувати типові міжвідомчі форми первинної облікової документації та відомчі форми.
Наступним етапом обліку є:
- реєстрація відомостей, відображених у первинних доку-ментах, у застосовуваних регістрах бухгалтерського обліку;
- складання фінансової звітності;
- використання даних бухгалтерських регістрів для одер-жання іншої інформації, яка необхідна для самого підприєм-ства і зовнішніх користувачів.
Спрощена форма бухгалтерського обліку може застосо-вуватися за двома видами:
- проста форма (без використання регістрів обліку майна малого підприємства);
- форма бухгалтерського обліку з використанням регістрів обліку майна малого підприємства.
Проста форма бухгалтерського обліку.
Малі підприємства, які здійснюють не більше 100 госпо-дарських операцій на місяць, не мають виробництва продукції і робіт, пов'язаних з великими матеріальними витратами, застосовують просту форму бухгалтерського обліку.
При простій формі обліку реєстрація первинних обліко-вих документів, відображення операцій на рахунках, визначення собівартості продукції і фінансового результату
ведуться в одному бухгалтерському регістрі — Книзі обліку господарських операцій за формою № К-1.
Поряд з Книгою обліку господарських операцій для обліку розрахунків з оплати праці з працівниками і бюджетом по прибутковому податку мале підприємство веде Відомість обліку заробітної плати за формою № В-8.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Організація ведення обліку на малих підприємствах

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок