Головна Головна -> Реферати українською -> Банкiвська справа -> Суть, будова та функції банківської ситеми

Суть, будова та функції банківської ситеми

Назва:
Суть, будова та функції банківської ситеми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
44
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Вступ

Процес переходу Укріїни до якісно нової форми економічних відносин, що базуються на ринкових принципах ведення господарства, зумо-вив необхідність внесення кардинальних змін до фінансово-кредитної сфери економіки, яка відіграє ключову роль у забеспеченні руху грошових потоків, тим самим створюючи базові передумови суспільного відтворення. Основ-ною ланкою цієї сфери є банківська ситема, якій належить провідне місце у загальному механізмі організації й регулювання господарського життя суспі-льства і від ефективності функціонування якої вирішальною мірою залежить успіх соціально-економічних перетворень у країні загалом.

Банківська система України сьогодні – один із найрозвину-тіших елементів господарського механізму, оскільки її реформування було почато раніше за інші сектори економіки, що визначалося ключовою роллю банків при вирішенні завдань переходу до ринку. Саме банки відіграють ос-новну роль в утворенні оптимального середовища для мобілізації й вільного переливу капіталів, нагромадженні коштів для структурної перебудови еко-номіки, приватизації й розвитку підприємництва. Водночас усебічне роз-криття їхніх потенційних можливостей у реалізації функції фінансового по-середництва на ринку значною мірою визначається особлмвостями структур-ної організації банківської системи країни, яка забеспечує складний механізм практичної реалізації взаємозв’язків і взаємовідносин між банківськими установами, від чого, у кінцевому підсумку, залежать результати їхньої дія-льності та ефективність кредитно-фінансового обслуговування усіх ланок на-родногосподарського комплексу.

Суть, будова та функції банківської системи.

Банківська діяльність – набір посередницьких операцій на грошовому ринку, виконання яких дозволено законом тільки під особливим наглядом держави спеціальним інститутам, які називаються банками. Іншим фінансовим посередникам займатися цією діяльністю заборонено. Банк в правовому відношенні – це будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності.

В Законі “Про банки і банківську діяльність” ( березень 1991р.) банком названо будь-яку установу, що виконує функції кредитуван-ня, касового і розрахункового обслуговування народного господарства та здійснює інші банківські оперіції, передбачені цим законом.

До банківської діяльності відноситься комплекс з трьох по-середницьких операцій:

• приймати грошові вклади від клієнтів;

• надавати клієнтам позички і створювати нові платіжні засоби;

• здійснювати розрахунки між клієнтами.

Комплекс з трьох базових операцій створює первинну сферу банківської діяльності, а фінансовий посередник, що виконує цей комплекс, є банківським інститутом, банком в економічному розумінні.

В дійсності фінансові посередники, крім базових, можуть ви-конувати й багато інших, не базових, але потрібних для грошового ринку операцій. Такі банки прийнято називати універсальними. Банки, що викону-ють лише частину базових операцій на грошовому ринку, називаються спеці-альними.

Якщо ж посередник грошового ринку не виконує жодної з на-званих базових операцій, тобто позбавлений ознак банку, його відносять до небанківських фінансових інститутів. В Україні такими інститутами є: стра-хові, трастові, фінансові, інвестиційні компанії, пенсійні фонди тощо.

Банківська система – законодавчо визначена, чітко структу-рована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займають-ся банківською діяльністю. Банківська ситема має своє особливе призначен-ня, свої специфічні функції в економіці, які не просто повторюють призна-чення і функції окремих банків, а будується по заздалегідь виробленій кон-цепції.

Закон України “Про банки і банківську діяльність” перш ніж визначити, які банки можуть бути в Україні і як вони повинні функціонувати, зафіксував концептуальне положення, що банківська система України пови-нна бути двохрівневою, встановив, які банки відносяться до кожного з рівнів і яким буде механізм звєязків між ними.

Необхідність формування бінківської ситеми, як особливої структури, визначається двома групами причин:

• пов’язаних з необхідністю здійснення суспільного нагляду і регулювання банківської діяльності, узгодження комерційних інтересів окремих банків з загальносуспільними інтересами – забеспеченням сталості грошей і ста-більної роботи всіх банків;

• пов’язаних з функціонуванням грошового ринку, забеспеченням збалан-сованності попиту і пропозиції на грошовому ринку і в кожному його сек-торі.

За своєю структурою банківські системи різних країн істот-но відрізняються. Разом з тим є ряд ознак, які властиві всім банківським си-темам, що функціонують в ринковій економіці. Це, перш за все, двохрівнева їх побудова.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Суть, будова та функції банківської ситеми

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок