Головна Головна -> Реферати українською -> Банкiвська справа -> ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

Назва:
ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
82,17 KB
Завантажень:
145
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 
Валютна політика кожної країни визначається політикою державного регулювання економіки загалом, ступенем втручання органів державної влади у валютно-кредитні та фінансові відносини. Валютна політика — це сукупність заходів, які здійснюються державою у сфері міжнародних валютних відносин відповідно до поточних (тактичних) та довгострокових (стратегічних) цілей країни. Уряд і Національний банк України здійснюють валютну політику відповідно до принципів загальної економічної політики України. Основною метою валютної політики Національного банку України як складової монетарної політики є стабілізація курсу національної грошової одиниці та збалансованість платіжного балансу країни.

Довгострокова валютна політика передбачає заходи, спрямовані на забезпечення макроекономічної стабільності та створення умов довіри внутрішньої економіки й іноземного бізнесу до національної валюти, стимулювання розвитку експорту, повернення в країну заробленої іноземної валюти тощо.

Завданням короткострокової валютної політики є забезпечення стабільного функціонування національної валютної системи, сприяння збалансованості платіжного балансу, гармонізації інтересів експортерів та імпортерів. Вона також передбачає:

— поточне регулювання системи валютних обмежень та системи

економічних нормативів (зокрема, допуск нерезидентів на ринок

державних цінних паперів (ОВДП);

— створення сприятливих умов для вкладів інвесторів (як націо

нальних, так і іноземних) у національну економіку;

— оперативне регулювання валютно-ринкової кон'юнктури за

допомогою валютних інтервенцій для зменшення спекулятивного

тиску на валютний ринок;

— удосконалення правової та організаційної структури валют

ного ринку;

— здійснення жорсткого контролю за капітальними операціями

резидентів та нерезидентів на валютному ринку України;

— удосконалення контролю за експортно-імпортними операція

ми через налагодження тіснішої взаємодії всіх органів валютного

контролю;

— удосконалення міждержавних розрахунків та опрацювання

можливостей різноманітних форм інтеграції (зокрема створення

платіжних та валютних союзів);

— проведення курсової політики, яка базується на цільових по

казниках грошово-кредитної сфери;

— удосконалення механізму курсоутворення відповідно до струк

турних змін в економіці.

Складовими валютної політики в узагальненому вигляді є:

— валютне регулювання;

— валютний контроль;

— міжнародне валютне співробітництво та участь у міжнарод

них валютно-фінансових організаціях.

Валютне регулювання — це регламентація державою міжнародних розрахунків і порядку проведення валютних операцій.

Валютне регулювання з боку держави є об'єктивною економічною необхідністю, яка зумовлена міжнародною економічною інтеграцією України до світового співтовариства та пов'язана з міжнародною кооперацією виробництва і розширенням міжнародної торгівлі, що спричинило вихід процесу концентрації і централізації капіталу за межі національних кордонів.

Згідно з чинним законодавством України (стаття 11 Декрету Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю») Національний банк та Кабінет Міністрів наділені певними повноваженнями у сфері валютного регулювання.

Національний банк України у сфері валютної політики та валютного регулювання має такі повноваження:

— установлює правила проведення в Україні резидентами і не

резидентами валютних операцій;

— визначає структуру валютного ринку України, а також поря

док та умови торгівлі валютними цінностями на ньому;

— установлює порядок переведення, ввезення, пересилання в

Україну та з неї валютних цінностей;

— визначає порядок відкриття резидентами рахунків у банках за

межами України та нерезидентами рахунків в уповноважених бан

ках України;

— установлює загальні правила видачі резидентам та нерезиден

там ліцензій та індивідуальних ліцензій на здійснення валютних

операцій, видає ці ліцензії і приймає рішення про їх скасування;

— установлює єдиний порядок визначення і використання курсу

грошової одиниці України відносно іноземних валют та розрахун

кових (клірингових) одиниць;

— установлює спільно з Кабінетом Міністрів України порядок

використання надходжень у міжнародних розрахункових (кліринго

вих) одиницях та неконвертованій валюті, які використовуються у

торговельному й неторговельному обороті з іноземними державами

на підставі положень міжнародних договорів України;

— нагромаджує, зберігає і використовує золотовалютні резерви

з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України;

— складає за участю Кабінету Міністрів України платіжний ба

ланс України;

— бере участь у визначенні ліміту валового зовнішнього боргу

України та контролює дотримання цього ліміту після його затвер

дження Верховною Радою України тощо.

У сфері валютного регулювання Кабінет Міністрів України має такі повноваження:

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 Реферат на тему: ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок