Головна Головна -> Реферати українською -> Банкiвська справа -> Створення та організація діяльності комерційного банку

Створення та організація діяльності комерційного банку

Назва:
Створення та організація діяльності комерційного банку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,40 KB
Завантажень:
187
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
План

1. Організаційна структура комерційного банку.

2. Доходи, витрати та прибуток банку.

3. Стратегія комерційного банку та складові успіху його діяльності.

1. Організаційна структура комерційного банку

Організаційна структура банку схожа з іншими підприємницькими структурами і регламентується Законами України «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяльність» і т. д.

Дія банків, як й інших господарських товариств, грунтується на корпоративно-нормативних актах, до яких належать установчий договір і статут.

В Україні банки діють як акціонерні товариства (АТ) та товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ). В обох випадках майнова відповідальність учасників товариства обмежена розміром коштів, вкладених у статутний фонд товариства. Учасники відкритого акціонерного товариства (ВАТ) на суму своєї частки в товаристві отримують акції, які можуть вільно обертатися. Учасники закритого акціонерного товариства (ЗАТ) розподіляють акції між собою, і ці акції не можуть вільно обертатися.

За схожим принципом формується і товариство з обмеженою відповідальністю, проте учасникам акції не видаються.

Принциповою відмінністю між ТОВ і АТ є те, що учасники ТОВ мають право вимагати виділення своєї частки в статутному капіталі у випадку виходу з товариства.

Рис. 2. Типова структура управління комерційного банку.

Найвищим органом управління комерційного банку є загальні збори товариства, до компетенції яких належить:

• визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження його планів та звіту про їх виконання;

• затвердження річних результатів діяльності банку, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати дивідендів, визначення порядку покриття збитків;

• затвердження внутрішніх документів товариства, визначення організаційної структури;

• деякі інші повноваження.

Загальне керівництво діяльністю банку здійснює рада банку (спостережна рада банку), яка контролює діяльність правління банку, а також виконує інші функції, делеговані загальними зборами.

Виконавчим органом банку є правління (дирекція - для ТОВ) або інший орган, передбачений статутом. Типова структура управління комерційним банком, побудована за функціональними ознаками, наведена на рис. 2. Правління вирішує всі питання, пов'язані з поточною діяльністю банку, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради банку. Очолює правління голова, який має заступників (менеджерів, які очолюють структурні підрозділи банку). Голова правління несе персональну відповідальність перед акціонерами за результати діяльності банку.

Кредитну стратегію та кредитну політику банку формує кредитний комітет. Він виконує такі функції: затверджує організаційну структуру процесу кредитування, встановлює напрямки диверсифікації кредитного портфеля, аналізує кредитний ризик портфеля та інших суттєвих ризиків, що пов’язані з кредитуванням, оцінює адекватність резервів на можливі втрати за позиками, приймає рішення щодо надання «великих» кредитів та періодичне списання безнадійних позик.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю банку здійснює ревізійний комітет. Без його висновку загальні збори акціонерів не правомочні затвердити баланс.

2. Доходи, витрати та прибуток банку

Головною метою комерційного банку є отримання прибутку, який використовується для створення фондів банку та виплати дивідендів.

Прибуток банку - це різниця між його валовими доходами та валовими витратами.

Величина доходу залежить насамперед від обсягу кредитних вкладень та інвестицій банку, розміру відсоткової ставки за наданими кредитами та величини і структури активів банку.

Основними джерелами доходів більшості комерційних банків є:

1. Проценти, які стягуються з позичальника за користування позичками. Розмір процентної ставки визначається в процесі переговорів між банком і позичальником під час укладання кредитної угоди.

2. Доходи від проведення операції з іноземною валютою як у вигляді комісійних за виконання цих операцій, так і у вигляді курсової різниці. Ці доходи, як правило, значні.

3. Доходи від операцій з цінними паперами. Оскільки фондовий ринок України тільки починає формуватися, ці доходи банку поки що незначні.

4. Доходи від виконання для своїх клієнтів широкого спектра послуг, таких як: надання гарантій, розрахунково-касове обслуговування, трастові, консультаційні, аудиторські, лізингові, факторингові тощо.

Витрати банку поділяються на відносно постійні та змінні.

Відносно постійними витратами комерційного банку є:

o заробітна плата;

o придбання або виготовлення бланків і канцелярських товарів;

o утримання приміщень, охорони та протипожежної сигналізації;

o амортизаційні відрахування та інші.

Змінними витратами банку є:

o виплата процентів по вкладах, депозитах і міжбанківському кредиту;

o плата за послуги регіональної розрахункової палати і регіонального розрахунково-касового центру;

o витрати на рекламу;

o витрати на відрядження;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Створення та організація діяльності комерційного банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок