Головна Головна -> Реферати українською -> Банкiвська справа -> Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку

Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку

Назва:
Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
59,84 KB
Завантажень:
495
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
План

1. Аналіз маржинального доходу

2. Аналіз доходів банку за статтями

3. Аналіз витрат банку за статтями

4. Факторний аналіз прибутковості капіталу банку

Аналіз маржинального доходу

Банк вкладає кошти в активи, що показуються як статті в балансі. Від них він отримує доходи. Ці активи фінансуються коштами капіталу та зобов'язань, за придбання яких він відповідно сплачує відсотки, комісійні, збори, податки, що складають його витрати. При цьому, не можна заробити жодної гривні доходів, якщо не понести витрат хоча б на копійку. У цій ролі банк виступає як фінансовий посередник, що купує і продає ресурси.

Розглянемо ув'язку структури активів і пасивів за ціною придбання вільних коштів на фінансовому ринку та їх розміщення для задоволення потреб інших контрагентів цього ринку. За дохідністю активи можна поділити на:

А — недохідні, до яких належать основні засоби та нематеріальні активи;

Б — малодохідні: кошти в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, спекулятивні цінні папери та ін. активи;

В — високодохідні: кредитно-інвестиційний портфель, вкладення у дочірні та асоційовані компанії.

За рівнем витрат пасиви можна поділити на:

Г — безоплатні: власний капітал банку;

Д — дешеві зобов'язання: кошти інших банків, бюджетні кошти, депозити, кредиторська заборгованість;

Е — дорогі зобов'язання: міжбанківські кредити, субординований борг.

Ця ув'язка має такий вигляд (рис. 2):

Рис. 2. Ув'язка структури пасивів і активів за ціною придбання вільних коштів і їх розміщення

Вкладення 50 % дешевих зобов'язань у високодохідні активи забезпечує банку прибутковість його діяльності.

Завдання аналізу:

1. Оцінити валовий маржинальний дохід і ціну посередництва.

2. Оцінити операційну маржу банку і вплив факторів на неї.

3. Оцінити чисті операційні витрати і "мертву" точку дохідності банку.

4. Оцінити за спредом дохідності цінову політику банку.

Джерела інформації:

• Фінансова звітність за формами № 1, 2 та примітки до них.

• Балансові групи рахунків 6-го класу "Доходи" і 7-го класу "Витрати".

• Примітка 1. Облікова політика.

• Примітка 31. Відсотковий ризик.

Аналіз маржинального доходу розпочинається за даними фінансової звітності, форма № 2 Звіт про прибутки та збитки і даними приміток 2—9. Розглянемо динаміку активів і темпи їх зростання за звітний та минулий роки (табл. 6).

Таблиця 6.

Динаміка активів, тис. грн.

№ з/п Назва статей Умовні позначення

Звітний рік Минулий рік Темп зростання, %

1 2 3 4 5 6

1.

1.1. 1.2. Чистий відсотковий дохід

Відсотковий дохід

Відсоткові витрати м%

Д%

в% 5285,0 7385,0 2100,0 5469,0 7280,0 1811,0 96,63 101,39 115,96

2.

2.1. 2.2. Чистий комісійний дохід

Комісійний дохід

Комісійні витрати Кдч

Кд

Кв 450,0

491,0

41,0 325,0

368,0

43,0 138,46

133,42

95,35

3. Дивідендний дохід Дд 2,5 1,2 208,33

4. Чистий торговельний дохід

Тдч 54,0 49,0 110,20

5. Прибуток/збиток від інвестиційних ЦП Пцп - - -

6. Прибуток від довгострокових вкладень та інвестицій ПДВ - - -

7. Інший операційний дохід

Діо 17,5 4,8 364,58

8. Операційний дохід Мв 5808,9 5849,0 99,31

9. Управлінські витрати

By 1442,0 1892,8 76,18

9.1. 9.2. Загальноадміні-стративні витрати Витрати на персонал

Вз Вп 980,6 461,4 1325,0 567,8 74,01 81,26

10. Прибуток від операцій

Мо 4366,9 3956,2 110,38

11. Витрати на безнадійні та сумнівні борги

Ваб

12. Прибуток до оподаткування

Пдо 4366,9 3956,2 110,38

13. Податок на прибуток

НП 1310,0 1147,3 114,18

14. Прибуток після оподаткування Пн 3056,9 2809,9 109,79

15. Непередбачені доходи/витрати Дн + 12,0 -4,5 X

16. Чистий прибуток Пч 3068,9 2805,4 109,39

Маржа — це частка прибутку в ціні одиниці активів, або різниця ціни розміщення коштів і витрат на їх залучення.

Розглянемо види маржинального доходу, їх суть і методику обрахунку. Для полегшення розуміння розділимо всі доходи на відсоткові (Д %) та доходи невідсоткові (Д інші), а витрати відповідно на відсоткові (В %) та інші (В інші). Тоді:

Д=Д % + Дсер

У нас:

Дінші = Кдч + Дд + Тдч + Пцп + Пдв + Дід;

В= В% + Вінші

Вінші = Вз + Вп

Різниця між відсотковими доходами і відсотковими витратами називається відсотковою маржею:

М%= Д%-В%

Відсоткова маржа засвідчує ефективність роботи з під-відсотковими активами і зобов'язаннями. Рівень відсоткової маржі на одиницю активів покаже прибутковість 1-ї грн активів у частині різниці між ціною продажу і ціною придбання фінансових ресурсів. Це записується так:

Р м% = (Д% - В %)/Асер ,

де Рм — рівень відсоткової маржі; Д % — відсотковий дохід; В% — відсоткові витрати; Асер — активи, що вирахувані за середньою арифметичною.

Згідно з Базельською угодою, відсоткова маржа до середніх активів має складати не менше 4,5 % , а як різниця між відсотковими ставками розміщення і залучення коштів — 1,25 пункта.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Аналіз доходів, витрат і прибутковості банку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок