Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним

Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним

Назва:
Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,32 KB
Завантажень:
381
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним


Оточуюче повітря (атмосфера) є найважливішим фактором забезпечення нашого життя. Без повітря, що надходить че-рез дихальні шляхи в наші легені, вже через кілька хвилин настає смерть. В природних умовах ця залежність не прихо-вує загрози життю, бо повітря, як правило, не забруднене отруйними речовинами. Тільки відтоді, як людина почала ви-користовувати в своїй діяльності шкідливі речовини, з'яви-лася загроза її життю. При цьому з'ясувалось, що наші орга-ни чутливості не дозволяють з достатньою точністю визнача-ти якість повітря.
Пил - основний шкідливий фактор на багатьох харчових та переробних підприємствах, обумовлений недосконалістю технологічних процесів. Природний пил знаходиться в повітрі в звичайних умовах мешкання людини в межах концентрацій 0,1...0,2 мг/м3; в промислових центрах, де діють великі підприємства, він не буває нижче 0,5 мг/м3, а на робочих місцях запиленість повітря іноді сягає 100 мг/м3. Значення ГДК для нейтрального пилу, не маючого отруйних властивос-тей, дорівнює 10 мг/м3.
Основні фізико-хімічні властивості пилу: хімічний склад, дисперсність (ступінь подрібнення), будова частинок, роз-чинність, щільність, питома поверхня, нижня та верхня кон-центраційні межі вибуховості суміші пилу з повітрям, елект-ричні властивості та ін. Знання усіх цих показників дає мож-ливість оцінити ступінь небезпеки та шкідливості пилу, по-жежо- та вибухонебезпеку.
Промисловий пил може бути класифікований за різними ознаками:
- за походженням - органічний (рослинний, тваринний, штучний пил), неорганічний (мінеральний, металевий пил) та змішаний (присутність часток органічного та неорганічного походження);
- за способом утворення - дезінтеграційний (подрібнен-ня, нарізання, шліфування і т.п.), димовий (сажа та частки речовини, що горить) та конденсаційний (конденсація в повітрі пари розплавлених металів);
- за отруючою дією на організм людини - нейтральний (не токсичний для людини пил) та токсичний (який отруює організм людини).
Дисперсний склад характеризує пилові частки за розмі-ром і значною мірою обумовлює властивості пилу. Для орган-ізму людини найбільш небезпечний пил, що складається з часток розміром 0,015 мкм, тому що погано затримується слизовими оболонками верхніх дихальних шляхів і потрап-ляє далеко в легеневу тканину. Також має значення форма частинок пилу. Частинки зазубреної колючої форми небез-печніші за сферичні, бо подразнюють шкіру, легеневі тка-нини та слизові оболонки, даючи змогу просмоктуватися в-організм інфекційним мікроорганізмам, що супроводжують пил або знаходяться у повітрі. Це призводить до атрофіч-них, гіпертрофічних, гнійних, виразкових та інших змін сли-зових оболонок, бронхів, легень, шкіри, що веде до катару верхніх дихальних шляхів, виразкового захворювання носо-вої перетинки, бронхіту, пневмонії, кон'юнктивіту, дерматиту та іншим захворюванням. Довгострокове вдихання пилу, що попадає в легені, викликає пневмоконіоз. Найбільш небез-печна його форма - сілікоз - розвивається при система-тичному вдиханні пилу, що містить вільний діоксид кремнію Si02- Борошняний, зерновий пил та інший може викликати хронічний бронхіт.
Деякі види пилу (свинцевий, миш'яковий, марганцевий і т.п.) обумовлюють отруєння і ведуть до функціональних змін ряду органів і систем. Отрути, що надходять до організму через дихальні шляхи, створюють підвищену небезпеку, тому що потрапляють безпосередньо у кров.
Побічна дія пилу на людину полягає в тому, що при підви-щеній запиленості повітря змінюється спектр інтенсивності сонячної радіації (поглинання та розсіювання ультрафіоле-тового випромінювання), знижується освітленість.
Пилові частки здатні сприймати електричний заряд як без-посередньо із газового середовища (пряма адсорбція іонів з повітря), так і в результаті тертя часток пилу між собою або безпосереднього контакту з якою-небудь зарядженою повер-хнею. Встановлено, що із загальної кількості пилових часток, які заносяться із повітрям в дихальні шляхи, затримуються слизовими оболонками переважно заряджені частки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Забруднення повітря у робочий зоні і боротьба з ним

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок