Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Атестація робочих місць за умовами праці

Атестація робочих місць за умовами праці

Назва:
Атестація робочих місць за умовами праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,54 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Атестація робочих місць за умовами праці


План
Вступ
1. Служба охорони праці на підприємстві
2.Аналіз шкідливих і небезпечних чинників
3.Шкідливі речовини
Висновки
Список використаної літератури


Вступ
З метою забезпечення сприятливих для здоров'я умов праці, високого рівня працездатності, профілактики травма-тизму і професійних захворювань, отруєнь та відвернення іншої можливої шкоди для здоров'я на підприємствах, в уста-новах і організаціях різних форм власності повинні вста-новлюватися єдині санітарно-гігієнічні вимоги до організації виробничих процесів, пов'язаних з діяльністю людей, а та-кож до якості машин, обладнання, будівель та інших об'єктів, які можуть мати шкідливий вплив на здоров'я. Всі державні стандарти, технічні умови і промислові зразки обов'язково погоджуються з органами охорони здоров'я в порядку, вста-новленому законодавством. Власники і керівники підпри-ємств, установ та організацій зобов'язані забезпечити в їх діяльності виконання правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших вимог щодо охорони здоров'я, передбаче-них законодавством, не допускати шкідливого впливу на здоров'я людей (ст. 28 Основ законодавства України про охорону здоров'я).
Власник зобов'язаний створити в кожному структурно-му підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотриман-ня прав працівників, гарантованих чинним законодавством.
З цією метою власник забезпечує функціонування систе-ми управління охороною здоров'я, для чого створює на підприємстві підрозділи, які традиційно іменуються служ-бою охорони праці. Діє ця служба на підставі Типового по-ложення, затвердженого наказом Державного комітету Украї-ни по нагляду за охороною праці від 3 серпня 1993 p. №73 (Кодекс законів про працю України з постатейними матеріа-лами /,/ Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1997. - №11-12. - С. 603). Служба охорони праці створюється на підприємстві виробничої сфери з чис-лом працюючих 50 і більше чоловік. На підприємстві з чис-лом працюючих менш 50 чоловік функції цієї служби мо-жуть виконувати в порядку сумісництва особи, які пройшли перевірку знань з питань охорони здоров'я. Служба охоро-ни праці підпорядковується безпосередньо керівникові під-приємства і прирівнюється до основних виробничо-техніч-них служб.


1.Служба охорони праці на підприємстві
В умовах сучасного виробництва окремі приватні заходи щодо поліпшення умов праці, для попередження травматизации є неефективними. Тому їх здійснюють комплексно, створюючи в загальній системі керування виробництвом, підсистему керування безпекою праці. Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних, і лікувально-профілактичних заходів), спрямованих на забезпечення безпеки, зберігання здоров'я і працездатності людини в процесі праці.
Об'єкт керування - це безпека праці на робочому місці, ділянці, цеху, у всій системі людина - виробництво, характеризується взаємодією людей із предметами і знаряддями праці і виробничого середовища.
Керуюча частина містить у собі керівників підприємства, керівників підрозділів, службу охорони праці. При цьому тут закладені принципи системного підходу, коли виходи об'єкта керування (показники безпеки) через систему збору й опрацювання інформації пов'язані, тобто інформація про відхилення в процесі контролю надходить у керуючий орган, де вона аналізується і приймається адекватне вирішення. Таким чином, СКОП діє за принципом зворотної зв'язок.
Планування здійснюється на основі складених планів:
перспективний (5 літній) - комплекс планового поліпшення умов по охороні праці. Вони є частиною бізнес-плану;
поточні (річні) - вони включаються в щорічну угоду по охороні праці колективного договору між адміністрацією і трудовим колективом;
оперативно-календарні плани по охороні праці (ОКП), місячні і квартальні.
У комплекс заходів щодо охорони праці входять:
боротьба зі шкідливими і небезпечними чинниками (шум, випромінювання, вібрація і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Атестація робочих місць за умовами праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок