Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

Назва:
Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,54 KB
Завантажень:
403
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні”


ПЛАН
Вступ
1. Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності
2. Загальні ознаки надзвичайних ситуацій (НС), види НС
3. Рівні надзвичайних ситуацій
4. Класифікація надзвичайних ситуацій за характером походження подій, котрі зумовлюють їх виникнення
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Щодня в світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається пору-шення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призве-сти або призводять до загибелі людей та/або до значних матеріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями.
Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад-ськості до надзвичайних ситуацій, особливо коли вони пов'язані з життям відомих особистостей, призвели або можуть призвести до великої кількості жертв, становлять загрозу нормальному життю і діяльності груп людей, цілих регіонів чи навіть країн. Майже жодне газетне видання, жоден випуск радіо або телевізійних новин не виходить без таких по-відомлень.
Небезпека — це негативна властивість матерії, яка проявляється у здатності її завдавати шкоди певним елементам Всесвіту, потенційне джерело шкоди. Якщо мова йде про небезпеку для людини, то це яви-ща, процеси, об'єкти, властивості, здатні за певних умов завдавати шкоди здоров'ю чи життю людини або системам, що забезпечують життєді-яльність людей.
1. Системно-структурний підхід та системний аналіз — методологічна основа безпеки життєдіяльності
Безпека життєдіяльності, як порівняно нова галузь науки, що ство-рюється в наш час. на стику природничих, гуманітарних і технічних наук, використовує методи цих наук, водночас розробляючи свої власні методи. Отримавши розвиток на основі досягнень наук про людину, суспільство, природу, БЖД почала створювати свої методи, викорис-товуючи накопичений досвід. З іншого боку, комплексний характер БЖД вимагає використання комплексу методів інших наук.
У природі і суспільстві окремі явища не існують відірвано одне від одного, вони взаємопов'язані та взаємозумовлені. У своїй діяльності ми повинні враховувати цю об'єктивну дійсність з її зв'язками та взає-мовідносинами. І якщо нам необхідно пояснити будь-яке явище, то передусім слід розкрити причини, що породжують його.
Головним методологічним принципом БЖД є системно-структурний підхід, а методом, який використовується в ній, — системний аналіз.
Системний аналіз — це сукупність методологічних засобів, які використовуються для підготовки та обґрунтування рішень стосовно складних питань.
Під системою розуміється сукупність взаємопов'язаних компо-нентів, які взаємодіють між собою таким чином, що досягається певний результат (мета).
Під компонентами (елементами, складовими частинами) системи розум-іють не лише матеріальні об'єкти, а й стосунки і зв'язки між цими об'єкта-ми. Будь-який пристрій є прикладом технічної системи, а рослина, тварина чи людина — прикладом біологічної системи. Система, одним з елементів якої є людина, зветься ерготичною. Прикладами ерготичних систем є системи
«людина — природне середовище»,
«людина — машина»,
«людина — машина — навколишнє середовище» тощо.
Взагалі будь-який предмет може розглядатися як системне утворення. Системи мають свої властивості, яких немає і навіть не може бути у еле-ментів, що складають її. Ця найважливіша властивість систем, яка зветься емерджентністю, лежить в основі системного аналізу.
Принцип системності розглядає явища у їхньому взаємному зв'язку, як цілісний набір чи комплекс. Мета чи результат, якого досягає система, зветься системотворним елементом.
Будь-яка система є складовою частиною іншої системи або ж входить до іншої системи як її елемент. З іншого боку, окремі елементи будь-якої системи можуть розглядатися як окремі самостійні системи.
У сфері наук про безпеку системою є сукупність взаємопов'яза-них людей, процесів, будівель, обладнання, устаткування, природ-них об'єктів тощо, які функціонують у певному середовищі для за-безпечення безпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Системний аналіз виникнення надзвичайних ситуацій в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок