Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Склад, компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів трудового колективу.

Склад, компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів трудового колективу.

Назва:
Склад, компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів трудового колективу.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,08 KB
Завантажень:
509
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Склад, компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів трудового колективу.
Індивідуальна трудова діяльність при певній кількості ви-конавців забезпечує перехід до більш складного соціального явища - спільної діяльності. Спільна праця в тій чи іншій сфері суспільно корисної діяльності об'єднує працюючих в трудовий колектив, який є соціальною спільністю людей. При такій спільній трудовій діяльності у людини розвиваються і зміцню-ються власна гідність, честь, гордість. Позитивна оцінка ко-лективом дій працівника приносить останньому радість і задо-волення. І, навпаки, негативна оцінка примушує його змінити свою поведінку відповідно до вимог колективу.
Об'єднання людей в їх трудовій діяльності здійснюється на об'єктивній і суб'єктивній основі. На об'єктивній основі пра-цівник, який поступив на роботу, незалежно від своєї волі вклю-чається в склад трудового колективу, оформлення якого здій-снюється залежно від внутрішньої структури підприємства. На суб'єктивній основі проводиться за волевиявленням працівників об'єднання в організації за професією - професійні спілки та інші громадські організації.
Через відносини з іншими людьми особа існує, проявляє себе в суспільстві. Вона виконує обумовлену трудовим догово-ром роботу, дотримується встановленого на підприємстві ре-жиму роботи, правил внутрішнього трудового розпорядку.
Відносини між людьми мають важливе значення не тільки для суспільства взагалі, а й для кожного підприємства, бо всі вони об'єднані у формальний колектив, правове становище і структура якого визначені статутом. Формальний колектив є в кожній соціальній системі, якщо там існує підприємство, роз-поділ праці.
Таким чином, суспільно корисна діяльність, спільна праця є об'єктивною передумовою формування колективу. Справжній колектив виникає там, де люди усвідомлюють свою відпові-дальність за загальну справу, спільно вирішують питання, що постають перед ними, де складаються і стають дійовою силою громадська думка колективу, свідома дисципліна.
Колективами визнаються організовані групи, спільності людей, які перебувають між собою в безпосередньому спілку-ванні, свідомо і добровільно об'єднались в процесі виконання суспільно необхідної діяльності для досягнення спільної мети.
Як зазначено в ч.8 ст.65 Господарського кодексу України трудовий колектив підприємства (установи, організації) утво-рюють усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а та-кож інших форм, що регулюють трудові відносини працівника і роботодавця.
Тобто працівник, який поступив на роботу, незалежно від своєї волі включається в склад трудового колективу. Оформлен-ня цього здійснюється в залежності від внутрішньої структури підприємства (установи, організації). З складу трудового колек-тиву не виключається навіть керівник підприємства, призначе-ний (обраний, прийнятий) для управління трудовою діяльністю колективу і який, зазвичай, протистоїть трудовому колективу при укладенні колективного договору як друга його сторона.
Трудовий колектив виникає разом із створенням підприємства, установи, організації.
Підприємство і трудовий колектив - поняття невід'ємні одне від одного, оскільки підприємство неможливе без трудового колективу, а останній, в свою чергу, неможливий без наявності засобів виробництва, якими члени трудового колекти-ву користуються в процесі праці.
У чинному законодавстві містяться положення, які визнача-ють повноваження трудового колективу. Але значна частина цих положень носить декларативний характер.
У ст. 252 КЗпП і подальших статтях Кодексу йдеться лише про трудовий колектив підприємства. Але це не означає, що за-конодавство України про працю не визнає прав трудових колек-тивів установ і організацій. Та історично так склалося, що до КЗпП були включені положення, що стосуються лише трудових колективів підприємств.
В Україні зберіг чинність Закон СРСР „Про трудові ко-лективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями” в частині, що не суперечить за-конодавству України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Склад, компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів трудового колективу.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок