Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення

Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення

Назва:
Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,11 KB
Завантажень:
506
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення


ЗМІСТ
1.Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці……………………………..3
2.Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення…………………………………………………..8
Список використаної літератури……………………………………….11


1.Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці.
Будь-яке законодавство, особливо про охорону праці, ефективно тоді, коли воно неухильно виконується усіма зацікавленими учасниками відносин. Для здійснення цієї мети держава уповноважила відповідні органи та інспекції, які здійснюють свої повноваження в двох правових формах: шля-хом нагляду і шляхом контролю.
Під наглядом слід розуміти правову форму здійснення захис-ної функції по додержанню законності в трудових правовідноси-нах, відповідності дій власника підприємства або уповноваженого ним органу приписам трудового законодавства. Нагляд є особли-вою правозастосовною діяльністю. Орган, що здійснює нагляд, може вказати на допущені порушення, заявити подання щодо їх усунення, але не покарати, оскільки орган по нагляду не має відомчих повноважень щодо організації, яка перевіряється.
Контролем визнається організаційно-управлінська діяльність, що здійснюється вищими відомчими органами, профспілками, тру-довими колективами, Радами народних депутатів. Контроль як перевірка дій власника або уповноваженого ним органу прово-диться з точки зору не тільки відповідності цих дій трудовому законодавству, а й їх доцільності і ефективності, врахування передового досвіду організації роботи у галузі, в даній місцевості.
Хоча нагляд і контроль — різні поняття, завдання і мета їх здійснення є єдиними. Вони спрямовані на забезпечення за-конності, попередження правопорушень та їх усунення. Від-мінність між ними в основному полягає в компетенції органів, що здійснюють ці функції, методах і формах їх роботи.
Вищим державним органом, що здійснює державне управ-ління охороною праці, є Кабінет Міністрів України. Він роз-робляє і забезпечує реалізацію Національної програми поліпшен-ня стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, визначає функції загальних та галузевих міністерств щодо охо-рони праці та встановлює порядок створення і використання фондів охорони праці.
Міністерство праці і соціальної політики України здійснює державну експертизу умов праці, визначає порядок та прово-дить контроль за якістю і своєчасним проведенням атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативним актам з охо-рони праці.
Державний нагляд за додержанням законодавчих та інших нормативних актів з охорони праці здійснюють органи Гене-ральної прокуратури України; Комітет по нагляду за охороною праці; Державний комітет України з ядерної та радіаційної безпеки України; органи державного пожежного нагляду управління пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України; органи та заклади санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України.
Вищий нагляд за додержанням і правильним застосуван-ням законів здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
Прокуратура здійснює свої повноваження на підставі Зако-ну України від 5 листопада 1991 р. «Про прокуратуру» незалеж-но від будь-яких органів державної влади і посадових осіб. Діяльність прокуратури підконтрольна тільки Верховній Раді України.
Виконуючи функції нагляду, зокрема за точним виконан-ням законодавства про охорону праці, прокурор має право без-перешкодно входити у державні чи громадські установи, під-приємства, міністерства, відомства; мати доступ до документів і матеріалів, необхідних для проведення перевірки; вимагати для перевірки накази, розпорядження, інструкції та інші акти; одержувати інформацію про стан законності та заходи щодо її забезпечення тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Повноваження міністерств та інших центральних органів державної і виконавчої влади в галузі охорони праці. Природне освітлення, його види і нормування, принцип розрахунку природного освітлення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок