Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Основи безпеки праці в галузі

Основи безпеки праці в галузі

Назва:
Основи безпеки праці в галузі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,23 KB
Завантажень:
885
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.5


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
Основи безпеки праці в галузі


Одним із найважливіших завдань охорони праці в галузі є забезпечення таких умов праці, які б виключали можливість дії на працівників шкідливих і небезпечних виробничих факторів. Згдіно основних законів з охорони праці, Кодексу законів про працю відповідальність за збереження безпечних умов праці несе роботодавець. Безпека праці – сукупність факторів виробничого середовища та трудового процесу, що впливають на здоров’я і працездатність людини під час її трудової діяльності. Однак в процесі праці на людину діють різного роду небезпечні фактори. Умови праці органічно пов'язуються з виробничим середови-щем. До виробничих умов праці належать всі елементи виробничо-го середовища, що впливають на організм людини, її працездатність безпосередньо в процесі праці.
Умовно можна виділити три групи чинників, що формують умов праці. До першої групи належать чинники, що визначають характер умов праці, обумовлений нормативним та законодавчим держав-ним регулюванням (тривалість робочого часу і режим праці і відпо-чинку, санітарні норми і вимоги, система державного контролю та нагляду за дотриманням діючого законодавства, норм, вимог і пра-вил щодо умов праці і т.д.); соціально-психологічний клімат, ефек-тивність використання пільг і компенсацій за роботи, що пов'язані з шкідливим впливом.
До другої групи належать технічні і організаційні чинники, що безпосередньо впливають на формування умов праці на робочих місцях, дільницях, в цехах і на підприємстві в цілому.- Це засоби праці (виробничі будівлі, споруди, санітарно-технічні пристрої, тех-нологічне обладнання, інструменти, пристосування, засоби, що за-безпечують технічну безпеку праці та ін.); предмети праці (сирови-на, матеріали, готові вироби); технологічні процеси (фізичні, ме-ханічні, хімічні методи обробки); організаційні форми виробництва, праці і управління (рівень спеціалізації виробництва, його масшта-би, змінність роботи підприємства, перервність і неперервність ви-робництва, форми праці, його методи відносно робочої зміни, неділі, року, організація обслуговування робочого місця, структура підприє-мства і його підрозділів і ін.)
До третьої групи належать природні чинники, що мають особ-ливе значення при формуванні умов праці в будівництві, на транс-порті, сільському господарстві та інших галузях промисловості. В цю групу входять такі чинники: географічні (кліматичні зони, висо-та над рівнем моря, погодні умови); геологічні (характер залягання корисних копалин, спосіб їх добування); біологічні (особливості рос-линного і тваринного світу, контакти з різними тваринами, рослина-ми, мікроорганізмами та продуктами їх життєдіяльності).
Вказані чинники, що формують умови праці, мають особливо важливе значення при проектуванні промислових об'єктів і конст-руюванні нової техніки і технології. Від того, наскільки повно при розробці проектів вони враховуються, буде залежати сприятливість чи несприятливість чинників, що формують умови праці.
Сформовані під дією різноманітних чинників умови праці явля-ють собою сукупність елементів, що у свою чергу впливають на здоров'я, настрій та ін. При цьому мається на увазі як позитивна дія, так і негативна, що призводить до надмірного напруження фізіо-логічних і психологічних функцій організму або до виникнення хво-робливого стану і невдоволення умовами праці.
Офіційний стандарт "ССБТ. Шкідливі і небезпечні виробничі чинники. Класифікація" розглядає елементи виробничого середо-вища тільки як джерело можливого погіршення здоров'я людини. Однак несприятлива дія всіх виробничих елементів обумовлюєть-ся не їх наявністю, а тим, що їх кількісні характеристики значно відхиляються від оптимального або нормативного рівня.
Фізичні навантаження, наприклад, життєво необхідні для лю-дини, якщо вони відповідають її фізіологічним потребам.
Негативну дію вони проявляють лише у тих випадках , коли стають надмірними. Нестача фізичних навантажень або їх відсут-ність приносить організму людини не меншу шкоду, ніж їх надмір-ність, особливо якщо ця нестача супроводжується нервово-емоцій-ним напруженням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Основи безпеки праці в галузі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок