Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Прогресивна технологія і передові методи праці

Прогресивна технологія і передові методи праці

Назва:
Прогресивна технологія і передові методи праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,55 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Прогресивна технологія і передові методи праці


У 60-х - 80-х роках у багатьох банках світу спостеріга-лося значне збільшення потоків і обсягу операцій. Обчис-лювальні можливості і потужності мереж і систем обробки інформації були дуже малими.
Кінець 80-х початок 90-х років привів до необхідності створювати електронне банківське середовище, оскільки зна-чна кількість банків почала сприймати комп'ютерні системи, телекомунікаційні мережі та інформаційні технології, як мо-гутню стратегічну зброю, яка допоможе їм краще обробляти, передавати і зберігати банківську інформацію, швидше обслу-говувати клієнтів і значно випередити конкурентів.
У 90-ті роки через послаблення державного регулюван-ня банківської діяльності все більшого значення набуває застосування технології для розв'язання потреб банківської справи. Якщо в минулому банки мислили категоріями «да-них», то тепер мова йде про «інформацію». Стає зрозумі-лим, що володіння інформацією і уміння опрацьовувати її з допомогою сучасних інформаційних технологій, то є рі-вень, при якому володіння інформацією може використову-ватися як стратегічна зброя. Для досягнення цього потрібно забезпечити миттєвий доступ користувачеві до інформації з будь-якого джерела, в будь-який час, із будь-якого місця країни.
Початок процесу комп'ютеризації банків у світі відно-сять до 60-х років, коли з'явились перші автоматизовані системи бухгалтерського обліку, обробки рахунків клієнтів і платежів по чеках.
Уже в 70-ті роки банки зробили дуже багато, щоб на-близитись до клієнтів, перейти на співпрацю з клієнтами, а не з рахунками. Телекомунікаційна техніка в цей час забезпечила можливість обслуговувати клієнта в любому відділенні банку незалежно від місця знаходження його рахунку.
80-ті роки ознаменувалися значними успіхами у вве-денні «електронних» грошей. З'явились банківські автома-ти. Їх широке застосування приводить до скорочення пото-чних розходів, зменшення чисельності касирів і прискорен-ня часу доступу клієнтів до своїх вкладів.
У цей час були створені банківські системи для обслу-говування клієнтів удома. З їх допомогою стало можли-вим:
- зробити запит по телефону про інформацію в банків-ському комп'ютері і отримати відповідь синтезованим люд-ським голосом;
- отримати термінове повідомлення про залишок гро-шей на рахунку, проконтролювати їх рух і т. ін.
Це сприяло створенню нової технології банківського обслуговування.
На сьогоднішній день в Україні гостро відчувається не-стача спеціалістів по банківських технологіях, немає відпо-відної технічної і навчальної літератури по банківських еле-ктронних системах. Зарубіжний книжковий ринок у цій га-лузі теж не дуже насичений тому, що системи електронних платежів не є широко тиражованим комерційним продуктом з однієї сторони, а з іншої, і розробники, і користувачі зовсім не зацікавлені розкривати окремі технічні деталі системи, щоб не «навчити» потенційних зловмисників.
Впровадження в практику банків сучасних безпаперових комп'ютерних технологій, систем електронних плате-жів без серйозних зусиль, суттєвих затрат, загального під-йому культури банківського виробництва і правопорядку неможливе. Але очевидно одне, що з кожним днем будуть зростати потенційні можливості використання програмного забезпечення при прийнятті рішень в банківській справі, а це приведе до необхідності залучення спеціалістів і їх знань для швидкого переходу на сучасне банківське інформацій-но-технологічне обслуговування в Україні.
Аналіз практики показує, що в зарубіжних банках ін-формаційні технології охвачують тепер усі аспекти банків-ської справи, зокрема забезпечують:
- клірингові операції (взаємні розрахунки банків);
- торгові операції і маркетинг, управління касовими ре-сурсами;
- управління діяльністю банку;
- кредитні операції, включаючи аналіз заявок клієнтів на їх кредитоспроможність;
- системи електронних платежів (SWIFT);
- використання банківських автоматів;
- банківські операції по телефону і обслуговування на дому;
- використання різних платіжних карток;
- електронну пошту і канцелярію;
- безпаперовий документообіг у банку і при взаємодіях центр - філіали, банк - клієнти;
- фондовий ринок і операції з цінними паперами;
- аналіз інвестицій і фінансового ринку;
- автоматизацію розрахунків у торгових точках.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Прогресивна технологія і передові методи праці

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок