Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> “Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці”

“Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці”

Назва:
“Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці”
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,07 KB
Завантажень:
152
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат
на тему:
“Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці”


Специфіка праці фахівців ресторанного господарства визначається тим, що створюючи продукт, вони безпосередньо беруть участь у процесах ви-робництва, реалізації та організації споживання. Ці затрати праці взаємо-пов'язані та взаємообумовлені, вони характеризують не тільки зміст пра-ці фахівців цієї галузі, але й місце її в господарстві країни.
Праця фахівців ресторанного господарства поділяється на продуктивну та непродуктивну. Продуктивна праця направлена на створення матері-альних благ або матеріальних послуг. Непродуктивна праця — це суспіль-не корисна праця, що безпосередньо не бере участі у створенні матеріаль-них цінностей.
У ресторанному господарстві майже 90% усіх працівників зайняті про-дуктивною працею та близько 10% — непродуктивною. Основна частина працівників (повари, кондитери, пекарі, виробники напівфабрикатів, чис-тильники овочів і картоплі та інші працівники виробництва) зайняті без-посередньо переробкою, доробкою (нарізка, порціювання тощо) продуктів, створенням нових споживчих вартостей ( у вигляді страв, кулінарних ви-робів та ін.) та вартості
Інша частина працівників (буфетники, офіціанти, продавці магазинів ку-лінарії та напівфабрикатів, працівники дрібнороздрібної торговельної ме-режі, касири, комірники, мийники посуду та ін.) здійснюють процес реа-лізації та організації споживання, їх праця, з одного боку, пов'язана з про-довженням і завершенням виробничого процесу (транспортування, ванта-ження, вивантаження, зберігання продуктів, сортування, пакування), а з другого — зі зміною форм вартості та наданням матеріальних послуг.
Праця персоналу, зайнятого продовженням і завершенням виробничого процесу, не створює нових споживчих вартостей, але збільшує вартість і є працею продуктивною. Праця інших працівників, які здійснюють процес реалізації, пов'язана зі зміною форм вартості (касири, контролери-касири та ін.). Ця праця не збільшує вартості і є непродуктивною.
У процесі обслуговування туристів та інших відвідувачів високі вимоги ставляться не тільки до асортименту та якості готової продукції, але й до культури обслуговування споживачів. Тому, питання сервісу набувають
особливо важливого значення і в перспективі частка затрат праці на обс-луговування споживачів у ресторанному господарстві Повинна зростати, а частка праці виробничого характеру, за рахунок преведения галузі па ін-дустріальну основу, скорочуватись.
Ефективність виробництва та якість обслуговування у ресторанному господарстві тісно пов'язані з продуктивністю праці.
Продуктивність праці визначається кількістю продукції (у грошовому чи натуральному вираженні), (Виробленою за одиницю часу за нормальної ін-тенсивності праці. Нормальна інтенсивність праці передбачає повне вико-ристання робочого часу, відсутність його втрат, а також рівномірну робо-ту з повною віддачею, напруженість праці, Ідо відповідає кваліфікації пра-цівника.
Рівень продуктивності праці залежить від багатьох чинників, основни-ми з яких є технічні, організаційні й економічні.
Ефект від дії чинників зростання продуктивності праці визначається ви-явленням відносної економії чисельності працівників за рахунок кожного чинника за формулою:
де V — зростання продуктивності праці, %;
Wh — економія чисельності працівників.
Рівень механізації праці в ресторанному господарстві ще досить низь-кий (20-25%), тому підвищення продуктивності праці неможливе без ме-ханізації й автоматизації виробництва, впровадження передової технології.
Так, застосування секційного модульного обладнання підвищує продук-тивність праці в ресторанному господарстві більше, ніж на 20%. Застосу-вання інфрачервоного випромінювання під час жарення продуктів значно скорочує термін обробки сировини. Наприклад, термін жарення риби ско-рочується від 18-20 до 6-7 хвилин.
Значний ефект досягається при застосуванні у виробничому процесі струмів надвисокої частоти. Так, наприклад, якщо тривалість випікання бісквітів у печах з газовим і електричним підігрівом становить 45-57 хви-лин, то у надвисокочастотній печі лише 2 хвилини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: “Трудові ресурси й організація матеріального стимулювання праці”

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок