Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Тарифна система оплати праці

Тарифна система оплати праці

Назва:
Тарифна система оплати праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,87 KB
Завантажень:
447
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СТУП
В умовах ринкової економіки відбулися помітні зміни в оплаті праці, яка залежить вже не тільки від результатів праці робітників, а й від ефектив-ності діяльності виробничих підрозділів.
Оплата праці - це заробіток, розрахований, як правило, в грошовому виражені, який за трудовими договорами власник чи уповноважений ним ор-ган виплачує за виконану роботу чи надані послуги.
Урахування праці та заробітної плати займає одне з центральних місць в системі обліку на підприємстві. Заробітна плата є основним джерелом дохо-дів робітників фірм, підприємств. Праця працюючих є необхідною складо-вою частиною процесу виробництва, споживання та розподілу створеного продукту.
Заробітна плата - є важливим засобом підвищення зацікавленості пра-цюючих у результатах своєї праці, її продуктивності, збільшення обсягів ви-робленої продукції, поліпшення її якості та асортименту.
Збільшення ефективності суспільної продуктивності обумовлено, на сам перед, збільшенням виробництва та поліпшенням якості роботи.
В умовах переходу нашої економіки на ринковий механізм функціону-вання, важливими задачами стали: прискорення науково-технічного прогре-су, зниження витрат живої праці, механізація трудомістких робіт, поліпшен-ня використання трудових ресурсів, зменшення збитків робочого часу.
Підприємство самостійно, але відповідно до законодавства, установлює штатний розклад , форми і системи оплати праці, преміювання. Урахування праці і заробітної плати - один із найважливіших і складних ділянок роботи, що потребують точних і оперативних даних, у яких відбивається зміна чисе-льності робітників, витрати робочого часу, категорії робітників, виробничих витрат.
Трудові прибутки робітника визначаються його особистим трудовим внеском з урахуванням кінцевих результатів діяльності підприємства або фі-рми. Вони регулюються податками і максимальними розмірами не обмежу-ються. Мінімальний розмір оплати праці встановлюється законодавством.
Необхідно створювати економічно достовірну та обґрунтовану інфор-мацію про виконання нормативів та динаміки показників про працю, стежен-ня за дотриманням співвідношення росту продуктивності праці та заробітної плати, за зменшенням невиробничих витрат скритих та явних збитків робочо-го часу, стимулювання праці на підприємстві.
На основі цієї інформації здійснюється контроль за виконанням робочого часу на підприємстві, впровадження прогресивних методів праці, дотриманням правильного співвідношення між ростом продукти-вності праці та заробітної плати.
На підприємстві облік чисельності робітників та службовців, їх заробіт-ної плати є документальним, достовірним та однаковим у всіх галузях госпо-дарювання. Робітники реалізують право на працю шляхом заключения трудо-вого договору на підприємстві у відповідності з Законом України конкретизуючи права та обов'язки робітників, а також оплата за працю, відрахування у фонди, розрахунок прибуткового податку. У зв'язку з цим на підприємстві організується оперативний та бухгалтерський облік праці та її оплата.
ля того, щоб виконувати задачі, які стоять перед обліком, на під-приємстві створені:
контроль за чисельністю персоналу та використанням робо-чого часу; розподіл заробітної плати по об'єктах калькулювання;
правильність документального оформлення виробки робо-чих та службовців;
своєчасне утримання сум податків та перерахування їх до бюджету;
планування звітів про працю.
своєчасне нарахування заробітної плати та допомог, а також їх видача;
На сьогоднішній день складність ситуації, яка склалася з питання розрахунків з працюючими, пояснює актуальність вибраної теми.
Заробітна плата як винагорода, обчислена у грошовому виразі, яку за "трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу, складається з таких частин: основна заробітна плата, додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати. Основна заробітна плата — винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов'язки).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Тарифна система оплати праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок