Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Середовище пов’язане з використанням техніки

Середовище пов’язане з використанням техніки

Назва:
Середовище пов’язане з використанням техніки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,13 KB
Завантажень:
430
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
“Середовище пов’язане
з використанням техніки”
1. Техносфера – середовище пов’язане з використанням техніки
Сучасна людина давно живе не в «природі», а мешкає в середовищі, антропо-генно зміненому, трансформованому під впливом своєї діяльності.
Людство, розростаючись чисельно і розповсюджуючись на планеті, автоматично і неминуче відтіснило інших мешканців природи. Та і саму природу воно відкинуло на задвірки біосфери, замінюючи остан-ню вже не ноосферою Вернадського, а техносферою, або біотехносферою.
Техносфера — це регіон біосфери в минулому, перетворений люди-ною За допомогою прямого або непрямого впливу технічних засобів з метою найкращої відповідності своїм матеріальним і соціально-еко-номічним потребам.
Створюючи техносферу, людина прагнула до підвищення комфорт-ності довкілля, до зростання комунікабельності, до забезпечення захи-сту від природних негативних впливів. Усе це позитивно вплинуло на умови життя і в сукупності з іншими факторами (поліпшення медич-ного обслуговування тощо) на тривалість життя людей.
Але створення руками і розумом людини техносфери, призначеної мак-симально задовольняти її потреби в комфорті і безпеці, далеко не виправду-вала надії людей. Нераціональна господарська діяльність, багаторазово підси-лена здобутками науково-технічного прогресу, призвела до пошкодження і вичерпання природних ресурсів, зміни регенераційних механізмів біосфе-ри, деформації сформованого протягом багатьох мільйонів років природно-го кругообігу речовин та енергетичних потоків на планеті, порушення дина-мічної рівноваги глобальної земної соціоекосистеми.
У глобальній екосистемі, біосфері, яка є єдиним цілим, ніщо не може бути виграно або втрачено, не може бути об'єктом загального поліпшення. Усе, що добуто з неї людською працею, повинно бути повернене. Оплати цього «векселя» не можливо уникнути, він може бути лише відстрочений.
Техносфера включає в себе регіони міста, промислової зони, вироб-ничого і побутового середовищ. До нових, техносферних, належать умови проживання людини в містах і промислових центрах, вироб-ничі, транспортні і побутові умови життєдіяльності.
Щоб жити, людина має забезпечити своє життя, насамперед мате-ріально.
Матеріальне виробництво — передусім це діяльність, спрямована на освоєння навколишнього природного середовища. Воно включає в себе промисловість і сільськогосподарську діяльність. Матеріальне виробництво є основою суспільного розвитку, тому що саме воно задовольняє найрізноманітніші людські потреби. Провідну роль у системі матеріального виробництва відіграли:
1) аграрне виробництво, що домінувало в Європі практично до по-чатку XVIII ст.;
2) промислове виробництво, яке розпочалося з того моменту, коли пара й машина здійснили революцію в промисловості:
3) інформаційне виробництво — виробництво знань, що все більше перетворюється на визначальну форму праці. На третьому етапі ви-робництво ідей, знань, інформації виходить на перший план.
Людство вступає в нову еру — інформаційну. Основним видом економічної діяльності стає виробництво, збереження і розпов-сюдження інформації.
Техногенне середовище склалося в процесі трудової діяльності лю-дини. Воно багатопланове. Сутність його знаходиться там, де закін-чується природа і починається людина, причому не як біологічна істо-та, а як істота, що мислить, має мораль і естетичне відчуття. До об'єктів матеріальної культури належить будь-яка матеріальна субстанція, яка створена не Богом чи природою, а людським генієм, його трудовою діяльністю. Навіть запах парфумів у цьому плані принципове відрізняється від запаху квітів, оскільки парфуми створені людиною, а квіти — природою.
Техногенне середовище, як правило, поділяють на побутове та виробниче.
Побутове середовище — це середовище проживання людини, що містить сукупність житлових будівель, споруд спортивного і куль-турного призначення, а також комунально-побутових організацій і ус-танов. Параметрами цього середовища є розмір житлової площі нг людину, ступінь електрифікації, газифікації житла, наявність централь-ного опалення, холодної та гарячої води, рівень розвитку громадського транспорту та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Середовище пов’язане з використанням техніки

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок