Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> реферат: Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого / сторінка 2

Назва:
Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,50 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Таке перерахування провадиться з 1 березня наступного року. При цьому визначена раніше сума щомісячної страхової виплати не зменшується.
При проведенні перерахування щомісячних страхових вип-лат з 1 березня кожного року середньомісячна заробітна плата підлягає коригуванню. При цьому відкоригована середньомісяч-на заробітна плата не може перевищувати встановлену на дату настання права на перерахування максимальну величину (гра-ничну суму) заробітної плати, з якої сплачуються страхові вне-ски. Сума перерахованої виплати та пенсії по інвалідності обмежуються відкоригованим середньомісячним заробітком.
При повторному ушкодженні здоров'я середньомісячний заро-біток, за бажанням потерпілого, обчислюється за відповідні періо-ди, що передували першому або повторному ушкодженню здоро-в'я. Сума страхової виплати в цьому випадку визначається згідно із ступенем (у відсотках) втрати професійної працездатності, що вста-новлюється МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров'я.
Щомісячна страхова виплата виплачується щомісячно з на-ступного місяця після місяця, в якому вона, призначена, в дні, установлені постановами відділень.
Коли справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності внаслідок страхового випадку, то страхові виплати провадяться з дня звернення за їх одержанням. Якщо заява потерпілого про призначення страхової виплати подана до відділення після трьох років з моменту надбання ним права на виплату, то виплата при-значається з дня звернення.
Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
Коли заява потерпілого про призначення страхової виплати подана до відділення до того, як ще не минуло три роки з мо-менту надбання ним права на виплату, то страхова виплата про-вадиться за весь минулий час, в тому числі за рахунок коштів ФСС НВВ за час після 1 квітня 2001р.
Страхові виплати провадяться протягом строку, на який вста-новлено МСЕК стійку втрату працездатності у зв'язку із страховим випадком.
Виплата грошової суми за моральну (немайнову) шкоду за наявності факту заподіяння цієї шкоди потерпілому
Моральна (немайнова) шкода, заподіяна умовами виробни-цтва, яка не спричинила втрати потерпіли професійної праце-здатності, відшкодовується ФСС НВВ заявою потерпілого з викладом характеру заподіяної моральної Шкоди та за поданням відповідного висновку медичних органів. Відшкодування здійснюється у вигляді одноразової страхової виплати незалеж-но від інших страхових виплат.
Сума виплати за моральну (немайнову) шкоду визначається у судовому порядку. При цьому сума цієї виплати не може пере-вищувати двохсот розмірів мінімальної заробітної плати, вста-новленої на день виплати, незалежно від будь-яких інших стра-хових виплат.
Страхова виплата потерпілому при тимчасовому переведенні його на легшу роботу
За потерпілим, тимчасово переведеним на легшу нижче оплачувану роботу, зберігається його середньомісячний заробіток на строк, визначений ЛКК, або до встановлення стійкої втрати про-фесійної працездатності. Якщо у встанов-лений ЛКК або МСЕК строк роботодавець не забезпечує потер-пілого відповідною роботою, ФСС НВВ сплачує потерпілому страхову виплату в розмірі його середньомісячного заробітку.
Якщо працівника за станом здоров'я відповідно до висновку ЛКК або МСЕК переведено на легшу нижче оплачувану роботу, то роботодавець згідно зі ст. 170 Кодексу законів про працю України зберігає за ним попередній середній заробіток протягом двох тижнів з дня переведення за рахунок коштів підприємства, організації, установи.
Починаючи з п'ятнадцятого дня переведення потерпілого на легшу роботу, доплату потерпілому до середнього заробітку, який він мав до ушкодження здоров'я, провадить підприємство за ра-хунок страхових внесків до ФСС НВВ на строк, встановлений ЛКК або МСЕК.
Страхова виплата потерпілому під час
його професійної реабілітації
Потерпілому, який проходить професійне навчання або пе-рекваліфікацію за індивідуальною програмою реабілітації (якщо з часу встановлення ступеня втрати професійної працездатності минуло не більше одного року), ФСС НВВ провадить щомісячні страхові виплати у розмірі середньомісячного заробітку протя-гом строку, визначеного програмою реабілітації.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок