Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Скачати: Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,50 KB
Завантажень:
93
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого
Одноразова допомога потерпілому призначається при вста-новленні йому МСЕК стійкої втрати професійної працездат-ності. Для розгляду справи про призначення одноразової допо-моги до відділення ФСС НВВ подаються: заява потерпілого, акт про нещасний випадок за формою Н-1 (Н-5, П-4), рішення суду про встановлення факту нещасного випадку (якщо було засідан-ня суду), висновок МСЕК про ступінь втрати працездатності, довідка про середню заробітну плату потерпілого, копія трудо-вої книжки, завірена страхувальником.
ФСС НВВ проводить одноразову страхову виплату потерпі-лому, сума якої визначається із розрахунку середньої заробітної плати (доходу) потерпілого за кожний відсоток втрати потерпі-лим професійної працездатності, але не вище чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати, з якої справляються внески на дату настання права потерпілого на призначення од-норазової допомоги.
Коли при подальших обстеженнях МСЕК потерпілому вста-новлено інший, вищий ступінь стійкої втрати професійної працездатності, з урахуванням іншої професійної хвороби або іншо-го каліцтва, пов'язаного з виконанням трудових обов'язків, йому провадиться одноразова виплата, сума якої визначається із розрахунку середньомісячного заробітку потерпілого за кожний відсоток збільшення ступеня втрати професійної працездатності і відносно попереднього обстеження МСЕК; При цьому розмір одноразової допомоги не може перевищувати чотирикратного розміру граничної суми заробітної плати, з якої справляються внески.
У разі погіршення здоров'я потерпілого внаслідок раніше одержаного каліцтва або професійного захворювання, пов'яза-них з виконанням трудових обов'язків, при встановленні йому МСЕК вищого рівня стійкої втрати професійної працездатності відносно попереднього обстеження, одноразова допомога не призначається.
При повторному ушкодженні здоров'я працівника з вини іншого роботодавця, страхова виплата провадиться на загальних підставах.
Якщо комісією з розслідування нещасного випадку встанов-лено, що ушкодження здоров'я настало не тільки з вини робото-давця, а й внаслідок порушення потерпілим нормативних актів про охорону праці, розмір одноразової допомоги зменшується на підставі висновку цієї комісії, але не більш як на 50%.
ФСС НВВ одноразова допомога виплачується потерпілому в місячний строк з дня визначення МСЕК стійкої втрати профе-сійної працездатності в день, установлений постановою відділен-ня. Якщо справи про страхові виплати розглядаються вперше по закінченні трьох років з дня втрати потерпілим працездатності, страхові виплати провадяться з дня звернення за їх одержанням. Виплати призначені, але не одержані своєчасно потерпілим, провадяться за весь минулий час, але не більш як за три роки з дня звернення за їх одержанням.
Щомісячна страхова виплата
Щомісячна грошова сума, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого, призначається при встанов-ленні йому МСЕК стійкої втрати професійної працездатності.
Сума щомісячної страхової виплати встановлюється відпо-відно до ступеня втрати професійної працездатності та середньо-місячного заробітку (доходу), який потерпілий мав до ушкоджен-ня здоров'я. Сума щомісячної страхової виплати не повинна пе-ревищувати середньомісячний заробіток (доход), який потерпілий мав до ушкодження здоров'я.
Коли потерпілому одночасно із щомісячною страховою виплатою призначено пенсію за інвалідність у зв'язку з одним і тим самим нещасним випадком, їх сума не повинна переви-щувати середньомісячний заробіток (доход), який потерпілий мав до ушкодження здоров'я. Якщо сума щомісячної страхової виплати та пенсії за інвалідністю внаслідок нещасного випадку на ви-робництві або професійного захворювання перевищує серед-ньомісячний заробіток, який потерпілий мав до ушкодження здоров'я, то зменшенню підлягає сума щомісячної страхової виплати.
Перерахування розміру щомісячних страхових виплат про-вадиться у разі:–
зміни ступеня втрати професійної працездатності;–
зростання у попередньому календарному році середньої за-робітної плати у галузях національної економіки за даними центрального органу виконавчої влади з питань статисти-ки.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Одноразова допомога в разі стійкої втрати професійної працездатності потерпілого

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок