Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки

Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки

Назва:
Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,49 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
на тему:
Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки


Загальні питання безпеки праці
Одним із найважливіших завдань охорони праці є за-безпечення таких умов праці, які б виключали мож-ливість дії на працівників різних небезпечних і шкідливих виробничих факторів.
Згідно зі статтею 153 Кодексу законів про працю, влас-ник підприємства зобов'язаний забезпечити належне техніч-не обладнання всіх робочих місць і створювати на них умови праці відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці.
Умови праці — це сукупність факторів виробничого се-редовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності.
Працездатність — здатність людини до праці, яка визна-чається рівнем її фізичних і психофізіологічних можливо-стей, а також станом здоров'я та професійною підготовкою.
Безпека — відсутність неприпустимого ризику, що по-в'язаний з можливістю нанесення ушкодження.
Безпека праці — стан умов праці, за якого відсутній ви-робничий травматизм.
Безпека умов праці — стан умов праці, за яких вплив на працівника небезпечних і шкідливих виробничих факто-рів взагалі відсутній або дія шкідливих виробничих факторів не перевищує граничнодопустимих рівнів.
Безпека виробничого процесу — здатність виробничого процесу відповідати вимогам безпеки праці під час його проведення в умовах, встановлених нормативно-технічною документацією.
Безпека виробничого устаткування — здатність устатку-вання зберігати безпечний стан при виконанні заданих функцій у певних умовах протягом встановленого часу.
Умови праці поділяються на 4 класи:
/ клас — оптимальні умови праці, за яких зберігається здоров'я працівників працездатність підтримується на висо-кому рівні протягом тривалого часу;
2 клас — допустимі умови праці, за яких параметри фак-торів виробничого середовища не перевищують встановлені гігієнічні нормативи;
3 клас — шкідливі умови праці, які характеризуються на-явністю факторів виробничого середовища і трудового про-цесу, рівні яких перевищують гігієнічні нормативи та можуть мати негативний вплив на організм працівників; шкідливі умови праці поділяються на 4 ступені (за величиною переви-щення гігієнічних нормативів і виразності змін у організмі працівників);
4клас — небезпечні (екстремальні) умови праці, що ха-рактеризуються таким рівнем виробничих чинників, коли їхня дія протягом робочої зміни створює великий ризик виникнення тяжких форм професійних захворювань, от-руєнь, загрозу для життя.
Нанесення травми людині на виробництві зумовлюється наявністю фізичних, хімічних, біологічних та психофізіоло-гічних небезпечних і шкідливих виробничих чинників.
Фізичні небезпечні виробничі чинники — це рухомі машини, елементи обладнання, вироби, матеріали, підвищена або знижена температура поверхні обладнання чи матеріалів, не-безпечна напруга електричної мережі, енергія стиснутого газу, повітря тощо.
Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники — це дія на людину їдких, токсичних та подразнювальних речо-вин. Хімічні небезпечні та шкідливі виробничі фактори поділяються:
> за характером дії на організм людини (загаль-нотоксичні, подразнювальні, канцерогенні, му-тагенні);
> за способом проникнення до організму людини (через органи дихання, через систему травлення, через шкірний покрив).
Біологічні небезпечні та шкідливі виробничі чинники — це біологічні об'єкти, вплив яких на працівників призводить до травми або захворювання (бактерії, віруси, рослини, тварини).
Психофізіологічні небезпечні та шкідливі чинники — це фі-зичні та нервово-психічні перевантаження.
Безпечність виробничих процесів досягається комплек-сом проектних та організаційних рішень. Це вибір технологіч-ного процесу, робочих операцій, черговості обслуговування обладнання тошо. Безпечність виробничих процесів полягає у запобіганні впливу небезпечних і шкідливих факторів на працівників. Забезпечується це завдяки організаційним за-ходам (навчання, інструктажі, виконання вимог інструкцій з охорони праці) та технічним засобам безпеки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Загальні питання безпеки праці: Перелік робіт підвищеної небезпеки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок