Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> Вплив факторів довкілля на мікроорганізми

Вплив факторів довкілля на мікроорганізми

Назва:
Вплив факторів довкілля на мікроорганізми
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,65 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
на тему:
Вплив факторів довкілля на мікроорганізми


ПЛАН
Вступ
1. Фізичні фактори
2. Хімічні фактори
3. Біологічні фактори
4. Антибіотики
5. Мікробні препара-ти проти шкідли-вих комах
6. Фітонциди
Список використаної літератури


Вступ
Умови довкілля мають велике значення для життєдіяльності мік-роорганізмів. Чим сприятливіші вони, тим інтенсивніше розвиваю-ться мікроби, і навпаки. Надлишок або брак вологи, низька або ви-сока температура, освітлення, радіоактивне випромінювання, наяв-ність поживних речовин тощо зумовлюють відповідний темп розвитку мікробної клітини. Розвиваючись у певних умовах довкілля прокаріоти пристосовуються до них. Цим і пояснюється той факт, що в південних широтах бактерії можуть добре розвиватися при під-вищеній температурі, у північних — при пониженій, галофільні мік-роорганізми — у водоймищах з високим вмістом солей.
Усі чинники зовнішнього середовища, які впливають на розви-ток прокаріотів, можна розподілити на три основні групи: ф і з и ч -ні, хімічні і біологічні. До фізичних факторів належать: волога, температура, концентрація розчинених речовин, світло та інші форми променевої енергії, радіохвилі, ультразвук. Серед хіміч-них чинників розрізняють рН середовища, отруйні речовини, кисень тощо. До біологічних належать різного типу взаємозв'язки і взаємо-відношення між бактеріями, а також між ними та іншими організма-ми довкілля (симбіоз, метабіоз, коменсалізм, синергізм, антагонізм, паразитизм тощо).
1. Фізичні фактори
Волога. Активна життєдіяльність бактерій мож-лива лише в умовах достатнього зволоження. Надходження поживних речовин у клітину та виділення продуктів обміну в зовнішнє середовище можливі тільки при достатньому вмісті води. Найменша кількість води, при якій ще можливий розвиток прокаріотів, становить 20—30 % загальної маси організму. Менш вимогливі до умов зволоження цвілеві гриби. Вони
можуть розвиватися навіть тоді, коли вміст вологи в субстраті дорів-нює 10-15 %.
Більшість мікробів витримують висушування непогано. Наприк-лад, туберкульозні палички після висушування зберігають свою жит-тєздатність протягом кількох місяців, а спори сибірки — упродовж 10 років. Молочнокислі бактерії і дріжджові гриби зберігають жит-тєздатність після висушування протягом кількох років. Ця власти-вість мікробів широко використовується, наприклад, для отримання сухих заквасок, які застосовуються при виготовленні різних молоч-нокислих продуктів тощо, а також для зберігання музейних мікробів. При цьому культури піддаються заморожуванню в умовах вакууму (ліофілізація).
Температура. Мікроорганізми не регулюють температуру свого тіла, а тому існування їх визначається температурою оточуючого се-редовища. Розрізняють три основні температурні зони, які мають вирішальне значення для розвитку бактерій: мінімум, опти-мум і максимум. Найменша температура, при якій можуть розвиватися дані мікроби, називається мінімальною. Найвища тем-пература, при якій ці самі організми ще можуть жити, називається максимальною. Між двома крайніми точками є температура, при якій прокаріоти розвиваються найкраще. Така температура дістала назву оптимальної. Кардинальні температурні точки для деяких мік-роорганізмів наведено в табл. 3. Ці точки, хоча і є характерними для кожного виду мікроба, але вони можуть змінюватися під впливом ін-ших чинників зовнішнього середовища.
Щодо температурних умов, усі мікроорганізми прийнято поділяти на три групи: психрофіли, мезофіли, термофіли. Психрофіли — хо-лодолюбні мікроби. Мінімальні температури для них — у межах від -10 до О °С, оптимальні — від 10 до 15 °С і максимальні — близько ЗО °С. Психрофіли живуть у грунтах полярних країн, холодних морях і океанах, льодах, на заморожених продуктах тощо.
Мезофіли — мікроорганізми, мінімальні температури для яких перебувають у межах від 0 до 10 °С, оптимальні — близько 25-35 °С, максимальні — 40-50 °С. До них належать більшість сап-рофітних і патогенних мікроорганізмів, наприклад, кишкова палич-ка, протей, стафілокок та інші.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Вплив факторів довкілля на мікроорганізми

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок