Головна Головна -> Реферати українською -> БЖД -> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з БЖД

КОНТРОЛЬНА РОБОТА з БЖД

Назва:
КОНТРОЛЬНА РОБОТА з БЖД
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,81 KB
Завантажень:
98
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з БЖД


ПЛАН
Основні проблеми безпеки життєдіяльності
Фізичні, хімічні, біологічні та психологічні фактори.
Селеві потоки, зсуви та метеорологічні небезпечні явища.


1. Основні проблеми безпеки життєдіяльності
Хоч поняття життєдіяльності існувало від початку існування люд-ства, сам термін «життєдіяльність» порівняно новий. Цей термін з'я-вився з появою пілотованої космонавтики, але зараз він все ширше використовується в усіх сферах: ми говоримо про життєдіяльність села, міста, району, навіть про життєдіяльність мікроорганізмів, хоч це, як буде видно з подальшого тексту, не зовсім правильно.
«Життєдіяльність» складається з двох слів — «життя» і «діяльність», тому з'ясуємо спочатку зміст кожного з них.
Життя - це одна з форм існування матерії, яку відрізняє від інших здатність до розмноження, росту, розвитку, активної регу-ляції свого складу та функцій, різних форм руху, можливість при-стосування до середовища та наявність обміну речовин і реакції на подразнення.
Життя є вищою формою існування матерії порівняно з іншими -фізичною, хімічною, енергетичною тощо. Невід'ємною властивістю усього живого є активність. «Усі живі істоти повинні діяти або ж заги-нути. Миша повинна перебувати у стані руху, птах літати, риба плава-ти і навіть рослина повинна рости» (Сельв Г. От мечты к открытию. -М., 1987. — С. 32). Отже, активність є властивістю усього живого, тобто термін «життя» вже деякою мірою передбачає активну діяльність.
Діяльність є специфічно людською формою активності, необ-хідною умовою існування людського суспільства, зміст якої полягає у доцільній зміні та перетворенні в інтересах людини навколишнього середовища.
Поняття «людина», «життя» і «діяльність людини» ширше розгляне-мо у наступному розділі. Зараз же лише зазначимо, що людська ак-тивність має особливість, яка відрізняє її від активності решти живих організмів та істот. Ця особливість полягає в тому, що людина не лише пристосовується до навколишнього середовища, а й трансформує його для задоволення власних потреб, активно взаємодіє з ним, завдяки чому і досягає свідомо поставленої мети, що виникла внаслідок прояву у неї певної потреби.
Як елемент природи і ланка в глобальній екологічній системі люди-на відчуває на собі вплив законів природного світу. Водночас завдяки своїй діяльності, яка поєднує її біологічну, соціальну та духовно-куль-турну сутності, людина сама впливає на природу, змінюючи та присто-совуючи її відповідно до законів суспільного розвитку для задоволення своїх матеріальних і духовних потреб.
Отже, під життєдіяльністю розуміється властивість люди-ни не просто діяти в життєвому середовищі, яке її оточує, а процес збалансованого існування та самореалізації індивіда, групи людей, суспільства і людства загалом в єдності їхніх життєвих потреб і можливостей.
Вивченню фізіологічних та психологічних особливостей людсь-кого організму, медико-біологічних та соціальних проблем здоро-в'я людей присвячений наступний розділ посібника.
Перейдемо до визначення терміна «безпека».
Дуже часто можна зустріти визначення безпеки як «такий стан будь-якого об'єкта, за якого йому не загрожує небезпека». Але подібне визна-чення не може нас задовольнити повністю, оскільки таке розуміння безпеки лише вказує на відсутність джерела небезпеки, тобто воно може характеризувати якусь ідеальну ситуацію, в якій безпека виступає як бажана, але недосяжна мета.
Безпеку краще визначити як стан діяльності, за якого з визначеною ймовірністю виключено прояв небезпек або ж відсутня надзвичайна небезпека. Та це визначення, як і попереднє, містить термін «небезпе-ка», який сам потребує визначення. В спеціальній літературі можна зустріти такі визначення:*
небезпека — негативна властивість живої та неживої матерії, що здатна спричиняти шкоду самій матерії: людям, природному середовищу, матеріальним цінностям;*
небезпека — це умова чи ситуація, яка існує в наколишньому середо-вищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії, що може спри-чинити фізичну шкоду, поранення та /чи пошкодження.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: КОНТРОЛЬНА РОБОТА з БЖД

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок