Головна Головна -> Реферати українською -> Біографії, автобіографії, особистості -> Життєвий та творчий шлях О.О.Богомольця

Життєвий та творчий шлях О.О.Богомольця

Назва:
Життєвий та творчий шлях О.О.Богомольця
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,82 KB
Завантажень:
474
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат
З історії медицини
На тему:
Життєвий та творчий шлях О.О.Богомольця
 
Студента 1 курсу
Національного Медичного Університету ім. О.О.Богомольця,
Пархоменка Олега
Життєвий шлях О. О. Богомольця
дитинство
24 травня 1881 р. в Києві в Лук'янівській тюрмі «політична злочинниця Богомольцева,— доносив на-чальник тюрми генерал-губернатору,— благополучно розродилась від ноші сином». Так почалося життя Олександра Олександровича Богомольця.
Мати Олександра Олександровича Софія Миколаїв-на Богомолець (Присецька) притягалась до судової відповідальності в справі Київського Південноросій-іського робітничого союзу (КПРРС).
Прокурор вимагав для всіх підсудних смерт-ної кари, проте Софію І Миколаївну Богомолець і суд присудив до десяти років каторги.2 червня 1881 p. Софія Миколаївна Богомолець про-щалася з сином, якого їй довелося бачити лише неза-довго до смерті, майже через 10 років, у Карійській каторжній тюрмі.
Батько Олександра Олександровича, Олександр Михайлович Богомолець (1850—1935), лікар за осві-тою, був сподвижником дружини.
Дізнавшись про арешт дружини, О. М. Богомолець, залишивши її брата в Бєлграді, став пробиратись на Україну, але був затриманий на станції Ніжин і залу-чений поліцією до дізнання в «справі 63». А на почат-ку квітня 1882 p. він без суду, за «височайшим повелін-ням» був відпроваджений у шестирічну висилку в Схід-ний Сибір, під гласний нагляд поліції. Сина йому тоді бачити так і не вдалося.
Раннє дитинство Саша провів в будинку батьків Софії Миколаївни, Присецьких, на Полтавщині та в Кишиневі. Воно пройшло в атмосфері ніжної любові й прихильності до хлопчика.
Навесні 1887 p. Олександр Михайлович відбув строк висилки, і семирічний Саша переїхав до садиби свого другого діда, Михайла Федоровича Богомольця. Тут пройшла майже вся друга половина дитинства Олександра Олександровича.
Цієї ж осені Саша вступив у перший клас ніжин-ської гімназії. Він дуже багато і з захопленням читав.
НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Основні етапи. Науковий світогляд і творчі інтереси Олександра
Олександровича Богомольця в перше де-сятиліття XX ст. формувались в атмосфері Одеського університету, де ще свіжі були передові ідеї борців за матеріалізм у природознавстві — Івана Михайловича Сєченова, Іллі Ілліча Мечникова та Олександра Онуф-рійовича Ковалевського. Його вчителями були прогре-сивні вчені того часу: В. В. Підвисоцький і Л. О. Тара-севич, які залучили його до школи І. І. Мечникова, М. Г. Ушинський — учень В. В. Пашутіна та С. П. Бот-кіна, і видатний дослідник В. В. Воронін.
Від школи І. М. Сєченова— В. В. Пашутіна О. О. Бо-гомолець сприйняв усвідомлення великого значення ек-спериментального методу дослідження, інтерес до фізіо-логічних процесів, обміну речовин; від школи І. І. Меч-никова — еволюційний підхід до аналізу патологічних процесів, ідеї про значення реактивності організму в роз-витку патологічних процесів і роль сполучної тканини, інтерес до проблеми старіння організму, думку про мож-ливість стимуляції функцій організму за допомогою спе-цифічних цитотоксичних сироваток.
Але найголовніше — від цих передових шкіл приро-дознавців Олександр Олександрович вже на ранніх етапах своєї наукової діяльності сприйняв переконання в реальності та пізнавальності навколишнього світу, намагання розглядати організм як єдине ціле в його розвитку та зв'язках з навколишнім середовищем. Про-те Богомолець не пасивно сприймав наукові ідеї шкіл, під впливом яких проходили перші роки його наукової діяльності, а творчо перероблював їх і розвивав.
У 1909 p. 0. О. Бого-молець захищає докторську дисертацію на тему До питання про мікро-скопічну будову та фізіо-логічне значення наднир-кових залоз». Ця робота становить великий інтерес не тільки з точки зору новизни та оригінальнос-ті постановки і розв'язан-ня питань, але й у відно-шенні тієї ролі, яку вона відіграла в наступних до-слідженнях О. О. Бого-мольця та його школи. З одного боку, вона запо- чаткувала ряд дослі-джень, присвячених вив-ченню ролі надниркових залоз в організмі, з другого—в ній вперше з метою по-силення функцій організму застосовано специфічну ци-тотоксичну сироватку, що привело до одержання широ-ко відомої антиретикулярної цитотоксичної сироватки (АЦС).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Життєвий та творчий шлях О.О.Богомольця

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок