Головна Головна -> Реферати українською -> Біографії, автобіографії, особистості -> Сухомлинський про роботу над словом

Сухомлинський про роботу над словом

Назва:
Сухомлинський про роботу над словом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,11 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Сухомлинський про роботу над словом


Для відродження України, національної свідо-мості народу, науки й культури велике значен-ня має творча спадщина видатних педагогів і методистів.
Вагомий внесок у розвиток методики української мови зробив Василь Олександрович Сухомлинський (1918—1970).
Педагог справді народний, глибоко національний, Сухомлинський за всієї розмаїтості інтересів і енцикло-педичності знань був передусім учителем української мови й літератури.
Головне завдання словесника, за його переконан-ням, — це виховати в дитини любов до рідної мови. Вчитель повинен зробити рідне слово основою духов-ного світу дитини. Адже рідна мова — одна-єдина на все життя, тому треба знати, берегти, збагачувати її. У своєму записнику В.Сухомлинський занотовує: «Дві рід-ні мови — це так само безглуздо, якби ми намагалися уявити, що одну дитину народили дві матері. У дитини є одна мати. Рідна. До смерті. До останнього подиху». Цими словами видатний педагог висловив своє педаго-гічне кредо.
Методична спадщина В.Сухомлинського досить ба-гатогранна і глибока: він торкається проблем форму-вання мовної культури як учнів, так і вчителів-словесни-ків, конкретних методичних питань щодо різних мов-леннєвих рівнів.
Уся педагогічна діяльність вченого спрямовувалася на те, щоб «життєдайне джерело — багатство рідної мови — було відкрите для дітей з перших кроків їхньо-го життя»1. У багатьох його працях («Слово рідної мо-ви», «Джерело невмирущої криниці», «Рідне слово», «Слово про слово», «На трьох китах») знаходимо від-повіді на актуальні питання: як навчити дитину сприйма-ти, розуміти слово і вдало використовувати його в ус-ному й писемному мовленні.
Хто серцем відчуває слово й може передати найтонші відтінки людської думки і переживання, той підніма-ється на сходинку високої людської культури. І навпа-ки, низька мовна культура збіднює духовний світ люди-ни. Із живої думки і слова «почалося становлення лю-дини: мисль, втілена в слово, підняла нас над приро-дою, над усіма речами і явищами, над епохами і століт-тями. Слово ввібрало в себе найтонші порухи наших по-чуттів; в ньому закарбувалася душа, звичаї, традиції, ра-дості і болі народу — всі його духовні цінності, творе-ні століттями».
Оволодіння культурою слова є неодмінною переду-мовою успішного навчання і розумового розвитку дити-ни. Слово й думка нерозривно пов'язані. Коли учень учиться висловлювати думку, він обов'язково вдоскона-лює і мислення. Вираження думки словом дає змогу заглиблюватись у суть пізнаваного.
Тим часом ми нерідко забуваємо про найважливіше джерело знань — довкілля, змушуємо дітей зубрити, тамуючи їхню думку, забуваємо те, чого вчили «ємен-ський, Песталоцці, Ушинський.
Сухомлинський В. Вибрані твори: У 5 т. — Т.З. — С.202. (Далі цитуємо за цим виданням.)
Сухомлинський радить вести дітей до невичерпного й вічно нового джерела знань — у природу: в сад, у ліс, на берег річки, в поле. Звертати увагу на найтонші від-тінки кольорів, звуків, рухів. Розкрити дітям людську працю як творчість. Усе це має відображатися в слові.
У Павлиській школі присвячувалися спеціальні уроки таким словам, як зоря, вечір, степ, поле, річка, дзюр-чить, мерехтить, гримить...
Сухомлинський вимагав від учнів копіткої роботи над словом, його значенням та емоційним забарвлен-ням. Він наголошував на тому, що чутливість до змісту і краси мови «виробляється тоді, коли людина розуміє і відчуває гру слова: його внутрішнє змістове багатство, емоційне забарвлення».
Красу слова особливо можна відчути в поезії. За-хоплюючись віршем чи піснею, діти чують музику сло-ва, проймаються найтоншими емоційними відтінками рідної мови. Школяр дістає велику насолоду, повторю-ючи слова, що запали йому в душу. Сухомлинський прагнув, щоб діти відчували й переживали музику пое-тичного слова. На лоні природи в ті хвилини, коли хлоп-чики й дівчатка були зачаровані красою навколишнього світу, він читав їм вірші. «Одного разу ми вийшли в по-ле; перед нами відкрився чудовий вид на став, у глиби-ні якого тріпотіло віддзеркалення верб.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Сухомлинський про роботу над словом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок