Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

Назва:
Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,67 KB
Завантажень:
105
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.2


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості


Тривалий час причини мутацій залишалися нез'ясованими. Лише 1927 року американський генетик Герман Джозеф Меллер встановив, що мутації можна викликати штучно. Опромінюючи рентгенівськи-ми променями дрозофіл, він спостерігав у них різно-манітні мутації. Фактори, здатні спричиняти мутації, називають мутагенними.
Які відомі групи мутагенних факторів? За по-ходженням мутагенні фактори бувають фізичними, хімічними та біологічними.
Серед фізичних мутагенів найбільше значення мають іонізуючі випромінювання, зокрема рентгенів-ське. Проходячи крізь живу речовину, рентгенівські промені вибивають електрони із зовнішньої оболон-ки атомів або молекул, унаслідок чого останні стають позитивно зарядженими, а вибиті електрони продов-жують цей процес, спричиняючи хімічні перетворен-ня різних сполук живих організмів. До фізичних мутагенів належать також ультрафіолетові промені, підвищена температура тощо.
Ультрафіолетові промені, як і рентгенівські, в опро-мінених клітинах призводять до змін, які, у свою чер-гу, є причиною мутацій, як правило, генних, і рідше -хромосомних. Підвищена температура може збільши-ти частоту генних, а зростання її до верхньої межі вит-ривалості організмів, і хромосомних мутацій.
Хімічні мутагени було відкрито пізніше за фізичні. Значний внесок у їхнє вивчення зробила ук-раїнська школа генетиків, очолювана академіком С.М. Гершензоном. Нині відомо багато хімічних му-тагенів. Наприклад, алкалоїд колхіцин руйнує вере-тено поділу, що призводить до подвоєння числа хромосомних наборів у клітині. Газ іприт, який вико-ристовують як хімічну зброю, підвищує частоту му-тацій у піддослідних мишей в 90 разів. Хімічні мутагени здатні спричиняти мутації всіх типів.
До біологічних мутагенів належать віруси. У клі-тинах, уражених вірусами, мутації спостерігають знач-но частіше, ніж у здорових. Віруси можуть вводити певну кількість власної генетичної інформації в генотип кліти-ни-хазяїна. Вважають, що ці процеси відігравали важливу роль в еволюції прокаріотів, оскільки віруси таким чином переносять генетичну інформацію між клітинами різних видів хазяїв.
Є мутації, які виникають без помітного впливу му-тагенних факторів, так звані спонтанні мутації (від лат. спонтанеус — самочинний), наприклад, як помил-ки при відтворенні генетичного коду. їхні причини ще остаточно не з'ясовано. Ними можуть бути: природний радіаційний фон, космічні промені, які досягають по-верхні Землі.
Які існують біологічні антимутаційні механі-зми? Живі організми здатні певним чином захищати свої гени від мутацій. Приміром, більшість амінокис-лот закодована не одним, а кількома триплетами; ба-гато генів у генотипі повторюють один одного. Змінені внаслідок мутацій ділянки молекули ДНК можуть ви-далятися за допомогою ферментів: утворюються два розриви, змінена ділянка видаляється, а на її місце вбудовується інша з притаманною цій частині моле-кули послідовністю нуклеотидів.
Які загальні властивості мутацій? До мутацій здатні всі живі організми. Вони виникають раптово, а зміни, спричинені мутаціями, стійкі й можуть успад-ковуватися. Мутації можуть бути шкідливими, нейт-ральними або, надзвичайно рідко, корисними для організмів. Одні й ті самі мутації можуть виникати неодноразово. Мутагени універсальні, тобто здатні спричиняти мутації в організмів будь-якого виду. На відміну від модифікацій, мутації неспрямовані: один і той самий мутагенний фактор, який діє з однаковою силою на ідентичні в генетичному відношенні орга-нізми (наприклад, на однояйцевих близнят), може спричиняти різні типи мутацій. Разом із тим різні за своєю природою мутагени можуть викликати у гене-тично різних організмів подібні спадкові зміни.
Ступінь вираженості мутаційних змін у фено-типі не залежить від інтенсивності й тривалості дії мутагенного фактора. Так, слабкий мутаген, який діє нетривалий час, іноді здатний спричинити значніші зміни у фенотипі, ніж сильніший. Проте із зростанням інтенсивності дії мутагенного фактора частота виникнення мутацій зростає лише до певної межі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Причини мутацій. Закон гомологічних рядів спадкової мінливості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок