Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене-зу — одна з цікавих проблем біології

Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене-зу — одна з цікавих проблем біології

Назва:
Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене-зу — одна з цікавих проблем біології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,42 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене-зу — одна з цікавих проблем біології. Вивчаючи та порівнюючи га-метогенез і хромосомні набори самців і самок, учені встановили, що у багатьох випадках визначення статі залежить від каріотипу.
Хромосомне визначення статі Ще наприкінці минулого сто-річчя вчені звернули увагу на відмінність за однією із пар гомологіч-них хромосом у хромосомних наборах самців і самок. У диплоїдних соматичних клітинах самців, наприклад дрозофіли, хромосоми кож-ної з трьох пар (нестатеві хромосоми - аутосоми) подібні між собою, а хромосоми четвертої - різні (статеві хромосоми - гетерохромосоми). Одна з гетерохромосом — паличкоподібної форми (так звана Х-хромосота), інша — гачкоподібної (Y-хромосома). У самок дрозофіл обидві статеві хромосоми однакові (Х-хромосоми), а у самців — різні (X- та У- хромосоми)). Отже, каріотип самок дрозофіл можна позначити як 6А + XX, а самців - 6А + ХY (символом «А» позначають аутосоми). Каріотипи чоловіка та жінки відповідно записують, як 44А + XX та 44А + ХY.
Оскільки під час мейозу гомологічні хромосоми розходяться до різних гамет, то в однієї статі виникає лише один тип гамет (гомо-гаметна стать), в іншої - два, які розрізняються будовою стате-вих хромосом (гетерогаметна стать). У багатьох систематичних груп організмів гомогаметною статтю є жіноча, а гетерогаметною — чоловіча (двокрилі комахи, клопи, жуки, більшість видів риб, час-тина земноводних, ссавці, деякі дводомні рослини тощо), у інших (птахи, плазуни, деякі риби та земноводні, метелики) - навпаки (мол.82). Отже, у більшості роздільностатевих видів стать май-бутнього організму визначається в момент запліднення певним поєднанням статевих хромосом у зиготі.
У деяких видів особини різної статі відрізняються кількістю хромосом. Так, у коників та деяких інших тварин у диплоїдному наборі самця є лише одна статева хромосома з пари гомологічних, а у самки - обидві. Наприклад, у диплоїдному наборі самки морсько-го черв'яка ациракантуса 12 хромосом (10 А + XX), а самця — лише 11 (10 А + X); відповідно самки утворюють гамети одного сорту (5 А + X), а самці — двох (5 А + X та 5 А + 0). Із зигот, що мають хромо-сомний набір 10 А + XX, розвиваються самки, а із хромосомним на-бором 10 А + X - самці.
Крім хромосомного, є й інші механізми визначення статі організ-мів. Наприклад, у деяких безхребетних тварин (коловерток, дрібно-го багатощетинкового черв'яка - динофілюса тощо) стать визнача-ється ще до моменту запліднення. Ці тварини продукують яйцеклітини двох типів: великі, багаті на жовток та дрібні, з неве-личким запасом поживних речовин. Із яйцеклітин першого типу розвиваються самки, а із яйцеклітин другого - самці.
На стать майбутнього організму можуть впливати фактори зов-нішнього середовища. Наприклад, у морської червоподібної тварини — бонелії — личинки, які прикріплюються до дна, розвиваються у ве-ликих (завдовжки до метра) самок. Ті ж із них, що потрапляють на хоботок самки, під впливом її гормонів перетворюються на карлико-вих самців (довжиною 1-3 мм) і мешкають у статевих шляхах самки.
У суспільних перетинчастокрилих комах (бджоли, джмелі, му-рашки тощо) самки продукують два типи яєць: запліднені та неза-пліднені (партеногенетичні). З яєць першого типу розвиваються дип-лоїдні самки, а з другого - гаплоїдні самці. Згодом у соматичних клітинах самців кількість хромосом подвоюється, і вони стають диплоїдними.
На формування статі деяких риб і земноводних також вплива-ють умови довкілля або гормони. Під час ембріогенезу у них закладаються водночас зачатки чоловічих і жіночих статевих залоз, але розвивається лише один тип. Цікавий приклад такого явища можна спостерігати у риб «чистильників», самці яких мають «гаре-ми» з декількох самок. Після загибелі самця його функції бере на себе одна із самок, у якої з недиференційованих зачатків розвива-ються сім'яники. Зміну статі в ході онтогенезу спостерігають у кіль-частого черв'яка офріотроха. Молоді особини цієї тварини спочатку стають самцями, а досягнувши певних розмірів, перетворюються на самок.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Як визначається стать дорослого організму під час його онтогене-зу — одна з цікавих проблем біології

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок