Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Ріст і розмноження бактерій

Ріст і розмноження бактерій

Назва:
Ріст і розмноження бактерій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,21 KB
Завантажень:
353
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Ріст і розмноження бактерій”


П Л А Н
1. Поняття росту бактерій
2. Фази росту бактерій, їх розмноження
3. Практичне використання особливостей росту і розмноження бактерій
Література
1. Поняття росту бактерій
Ріст бактерій залежить насамперед від того, чи є в середовищі вода, поживні речовини, фізіологічне активні речовини тощо. Ріст паличкоподібних прокаріотних клітин відрізняється від куляс-тих. Перші ростуть переважно в напрямку довгої вісі, а другі — рів-номірно в усіх напрямках. У зв'язку з цим співвідношення між по-верхнею і об'ємом у паличкоподібних клітин під час їхнього росту істотно не змінюється. У кулястих — відносна величина поверхні клітини зменшується, оскільки їхня поверхня росте пропорційно квадрату радіусу, а об'єм — пропорційно кубу.
Ріст бактерій завершується їхнім розмноженням, яке виявляється у збільшенні кількості особин мікробної популяції на одиницю об'єму. Найчастіше бактерії розмножуються нестатевим, бінарним, поділом. Відомо два типи поділу бактеріальної клітини: за допомо-гою перегородки і перешнуровуванням. У разі першого типу поділу посередині бактеріальної клітини починає формуватися поперечна перегородка, яка спочатку складається з цитоплазматичної мембра-ни і розмежовує цитоплазму материнської клітини на дві дочірні. Да-лі синтезується оболонка і утворюються дві нові клітини.
Грамнегативні бактерії поділяються переважно перешнуровуван-ням, тобто звужуванням клітини в місцях поділу, аж доки вона не поділиться на дві. Різновидом бінарного поділу бактерій є бруньку-вання. При цьому розмноженні на одному із полюсів материнської клітини утворюється брунька, яка в процесі росту збільшується до розмірів материнської клітини, а потім відділяється від неї. Під час брунькування оболонка бруньки повністю синтезується заново.
У деяких одноклітинних ціанобактерій виявлено множинний по-діл. Йому передує реплікація хромосоми і збільшення розмірів ма-теринської клітини, в якій далі відбувається кілька послідовних бінарних поділів, що приводить до утворення величезної кількості дрібненьких клітин. Ці клітини дістали назву беоцитів. Після розриву оболонки материнської клітини вони виходять назовні.
Період від поділу до поділу клітини називається онтогенезом, або клітинним циклом бактерій. Розрізняють кілька типів вегетативного клітинного циклу у бактерій: мономорфний, при якому утво-рюється лише один морфологічний тип клітини і поліморфний, при якому утворюються кілька моофологічно різних типів клітин
Серед актиноміцетів поширене розмноження фрагментами гіф, а деякі бактерії можуть розмножуватися за допомогою спор, але не ендоспор. Бактеріям притаманний високий темп розмноження, що ха-рактеризується часом генерації, тобто часом, упродовж якого відбу-вається поділ бактеріальної клітини. Час генерації визначається ви-дом бактерій, їхнім віком і умовами довкілля. За сприятливих умов час генерації для багатьох видів бактерій коливається в межах від 15 до 30 хв.
Уявити швидкість розмноження і утворення бактеріальної маси допоможуть такі приклади. Якщо бактерія ділитиметься через кожні 20 хв. то з однієї бактерії за 24 год може утворитися 72 генерації. Це становить 472 * 1019 особин. Холерний вібріон за 30 год спро-можний дати таке потомство, яке могло б покрити суцільним шаром усю поверхню земної кулі. Академік В.І. Вернадський у своїй праці «Очерки геохимии» наводить приклад, що «за сприятливих умов одна бактерія за 4—5 днів може утворити 1036 особин, об'єм яких... дорівнює океанові».
Насправді ж у природі немає таких ідеальних умов, за яких бакте-рії могли б безперешкодно розмножуватися. Брак поживних речо-вин, несприятливі температурні умови, згубний вплив продуктів об-міну, поїдання бактерій іншими організмами та багато інших чинни-ків — усе це негативно позначається на розмноженні бактерій. Велика швидкість розмноження прокаріотів — еволюційне присто-сування до збереження виду.
Надзвичайно важливою умовою процесу поділу бактерій є реп-лікація ДНК. Поділ клітини починається лише через деякий час по тому, як закінчиться реплікація ДНК.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Ріст і розмноження бактерій

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок