Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Ембріональний період, або ембріоенез.

Ембріональний період, або ембріоенез.

Назва:
Ембріональний період, або ембріоенез.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,32 KB
Завантажень:
489
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Ембріональний період, або ембріоенез.


Ембріональний період, або ембріо-генез (гр. embryon — зародок), починається з утворення зиготи. Закін-чення цього періоду онтогенезу пов'я-зане з різними моментами розвитку: при личинковому типі — з виходом із яйцевих оболонок, при неличинковому — з виходом із зародкових оболо-нок, при внутрішньоутробному — з моментом народження.
Ембріональний період ділиться на стадії зиготи, дробіння, бластули, утворення зародкових листків, гісто- і органогенезу. Зародки ссавців і люди-ни до утворення зачаткових органів прийнято називати ембріоном, а потім плодом.
Зигота, яка утворюється у ре-зультаті злиття жіночої і чоловічої гамет, являє собою одноклітинну ста-дію розвитку багатоклітинного орга-нізму. Ділянки цитоплазми яйця, які містять зерна жовтка, мітохондрії, пігменти, добре видно на живих об'єк-тах, тому у зиготі вдалося прослідку-вати значні переміщення цитоплазми та визначити ділянки, із яких згодом розвиваються ті чи інші органи і тка-нини. У цей же час з'являється яскра-во виражена двобічна симетрія. Вста-новлено, що в зиготі ссавців і люди-ни також до початку дроблення від-бувається диференціювання і перемі-щення ділянок цитоплазми і з'являє-ться двобічна симетрія яйця.
У ряду видів тварин вже в зиготі здійснюється інтенсивний синтез біл-ка, матрицею для якого на початко-вих стадіях розвитку є іРНК, яка синтезована під час овогенезу, але од-ночасно синтезується і нова РНК.
Дробіння — початковий етап роз-витку заплідненого яйця (зиготи), який являє собою ряд послідовних по-ділів зиготи на бластомери. При цьо-му кількість бластомерів збільшується, але їх розміри не досягають розмі-рів вихідної клітини і з кожним на-ступним поділом стають все дрібні-шими. Це пояснюється тим, що міто-тичні цикли у процесі дроблення зи-готи не мають типової інтерфази: пресинтетичний період (G1) відсутній, а синтетичний (S) починається ще у телофазі попереднього мітозу. Під час дроблення мітози швидко ідуть один за одним, і на кінець періоду увесь зародок тільки трошки більший від зиготи. У цей час бластомери вже відрізняються за характером цито-плазми і можуть відрізнятися за вмі-стом жовтка і розмірами, що накла-дає відбиток на подальший розвиток і диференціювання їх.
Характер процесу дроблення обу-мовлюється типом яйцеклітини. На-приклад, у ізолецитальній, бідній на жовток заплідненій яйцеклітині лан-цетника дроблення повне і рівно-мірне.
У телолецитальних яйцях, у яких багато жовтка, дроблення може бути повним (рівномірним і нерівномір-ним) і неповним. Бластомери вегета-тивного полюса через велику кіль-кість інертного жовтка завжди від-стають у темпі дроблення від бласто-мерів анімального полюса. Повне, але нерівномірне дроблення характерне для яєць амфібій. У риб, птахів та деяких інших тварин дробиться тіль-ки частина яйця, яка розташована на анімальному полюсі; відбувається не-повне, часткове, або дискоїдальне дроблення.
У ссавців жовтка у яйцях мало, то-му дроблення повне, але також нерів-номірне. Одні бластомери (світлі) розташовуються по периферії, інші (темні) знаходяться у центрі. Із світ-лих клітин утворюється трофобласт, який оточує зародок і його клітини виконують додаткову функцію і без-посередньо у формуванні тіла зарод-ка участі не беруть. Клітини трофобласта мають здатність розчиняти тканини, завдяки чому зародок зану-рюється у стінку матки. Згодом клі-тини трофобласта відшаровуються від клітин зародка і утворюють порожнистий міхурець. Порожнина трофобласта заповнюється рідиною, яка дифун-дує у неї із тканин матки. Зародок у цей час має вигляд вузлика, який розташований на внутрішній стінці тро-фобласта. У результаті подальшого дробіння зародок набуває форми дис-ка, розпластаного на внутрішній по-верхні трофобласта.
Дроблення яйця закінчується утво-ренням бластули (гр. blastos — зача-ток, проросток). Починаючи з бласту-ли, клітини зародка прийнято назива-ти не бластомерами, а ембріональни-ми клітинами. З нагромадженням про-дуктів життєдіяльності бластомерів між ними з'являється порожнина (бластоцель, або первинна порожни-на).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Ембріональний період, або ембріоенез.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок