Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Ферменти.

Ферменти.

Назва:
Ферменти.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,72 KB
Завантажень:
301
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Ферменти.
СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ.
Ферменти (ензими) — біологічні каталізатори білкової природи, які синте-зуються в клітинах живих організмів та забезпечують необхідні швидкість і координацію біохімічних реакцій, що становлять обмін речовин (метаболізм).
Розділ біохімії, що вивчає структуру, властивості та механізми дії ферментів, називається ензимологією. Прийняті в ензимології позначення:
Е — фермент, ензим ("enzyme"; англ.) — біологічний каталізатор;
S — субстрат ("substrate"; англ.) — хімічна речовина, сполука, перетворення якої каталізує фермент;
Р — продукт ("product"; англ.) — сполука, що утворилася в результаті фермен-тативної реакції.
ВЛАСТИВОСТІ ФЕРМЕНТІВ ЯК БІОЛОГІЧНИХ КАТАЛІЗАТОРІВ
Ферменти—специфічні білки, в основі каталітичної дії яких лежать загальні фізико-хімічні та термодинамічні за-кономірності хімічної кінетики. Білкову природу ферментів беззаперечно довів Дж.Самнер (1926), який отримав перші кристалічні препарати ферменту уреази.
Властивості ферментів
- ферменти значно підвищують швидкість перебігу біохі-мічних реакцій, але не входять до складу кінцевих продуктів реакції;
- ферменти забезпечують перебіг лише тих біохімічних реакцій, які можливі, виходячи із загонів термодинаміки;
- ферменти прискорюють швидкість як прямої, так і зво-ротної реакції перетворення субстрату, не змінюючи конс-танти рівноваги (К) реакції та зменшуючи термін часу до досягнення стану рівноваги (або стаціонарного стану у від-критій метаболічній системі);
- протягом реакції фермент певним чином взаємодіє із субстратом, що перетворюється, але до складу кінцевих продуктів реакції не входить. Під час перебігу біохімічної реакції, що каталізується, відбувається циклічний процес, в ході якого фермент та субстрат підлягають ступеневому перетворенню з утворенням продукту реакції та регене-рацією ферменту;
- ферменти є високоспецифічними каталізаторами, тобто діють, як правило, на структурно близькі субстра-ти, що мають певний хімічний зв'язок, структурно подібні радикали або функціональні групи. Проявом високої специфічності ферментів є їх стереоспецифічність, тобто здатність перетворювати тільки певні стереоізо-мери, наприклад L- або D-амінокислоти, D- або L-mo-носахариди;
- відповідно до білкової природи, каталітична активність ферментів дуже чутлива до змін фізико-хімічних властивостей середовища (рН, температури), які можуть впливати на структурну організацію молекул ферментів, спричиняючи в певних умовах їх денатурацію;
- активність ферментів може суттєво змінюватися під впливом певних хімічних сполук, що збільшують (активатори) або зменшують (інгібітори) швидкість реакції, яка каталізується.
Одиниці виміру активності ферментів
Оскільки кількість ферменту в біологічному об'єкті в більшості випадків визна-чити неможливо, для характеристики швидкості біохімічної реакції, що каталі-зується певним ферментом, за умов сталості інших показників середовища (фізико-хімічних параметрів, концентрації активаторів та інгібіторів) користуються значен-нями активності ферменту.
Одиниці активності ферментів — умовні величини, що базуються на лінійній залежності швидкості ферментативної реакції від кількості ферменту (або кіль-кості його молекул, що перебувають у каталітично активному стані).
1. У біохімічній практиці загальноприйнятими є одиниці ферменту. Одиницею ферменту (U— unit; англ.) є така його кількість, яка каталізує
перетворення 1 мкмоля субстрату за 1 хв:
1 U = 1 мкмоль/хв.
2. При використанні одиниць системи СІ (SI) активність ферменту виражають в каталах (кат).
1 катал — така кількість ферменту, яка каталізує перетворення 1 моля субстрату за 1 с:
1 кат = 1 моль/с.
3. Розповсюдженою одиницею є питома активність ферменту, яка визнача-ється кількістю одиниць ферментної активності, що припадають на 1 мг білка в біологічному об'єкті (U/мг білка).
У медичній ензимології активність ферменту часто виражають в одиницях (U) на 1 л біологічної рідини, що досліджується, — сироватки крові, слини, сечі тощо (U/л).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Ферменти.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок