Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Хемосинтез і фотосинтез

Хемосинтез і фотосинтез

Назва:
Хемосинтез і фотосинтез
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,03 KB
Завантажень:
356
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Тема
Хемосинтез і фотосинтез
 


Хемосинтез і фотосинтез
Як вам відомо, автотрофні організми залежно від джерела енергії поділяють на хемосинтезуючі і фотосинтезуючі.
Хемосинтез. Хемосинтезуючі організми (хемотрофи) для син-тезу органічних сполук використовують енергію, яка вивільнюєть-ся під час перетворення неорганічних сполук. До цих організмів на-лежать деякі групи бактерій: нітрифікуючі, безбарвні сіркобактерії, залізобактерії тощо.
Нітрифікуючі бактерії послідовно окиснюють аміак (NH3) до нітритів (солі HNO2), а потім — до нітратів (солі HNО3). Залізобак-терії одержують енергію за рахунок окиснення сполук двовалент-ного заліза до тривалентного. Вони беруть участь в утворенні покла-дів залізних руд. Безбарвні сіркобактерії окиснюють сірководень та інші сполуки сірки до сірчаної кислоти (H2SO4).
Процес хемосинтезу відкрив у 1887 році видатний російський мікробіолог С.М.Виноградський. Хемосинтезуючі мікроорганізми ві-діграють виняткову роль у процесах перетворення хімічних елемен-тів у біогеохімічних циклах. Біогеохімічні цикли (біогеохіміч-ний колообіг речовин) — це обмін речовинами та забезпечення потоку енергії між різними компонентами біосфери, внаслідок жит-тєдіяльності різноманітних організмів, що має циклічний характер.
Фотосинтез. Фототрофи використовують для синтезу органічних сполук енергію світла. Процес утворення органічних сполук із неор-ганічних завдяки перетворенню світлової енергії в енергію хімічних зв'язків називають фотосинтезом. До фототрофних організмів на-лежать зелені рослини (вищі рослини, водорості), деякі тварини (рос-линні джгутикові), а також деякі прокаріоти — ціанобактерії, пурпу-рові та зелені сіркобактерії.
Основними з фотосинтезуючих пігментів є хлорофіли. За своєю структурою вони нагадують гем гемоглобіну, але в цих сполуках замість заліза присутній магній. Залізо потрібне рослинним орга-нізмам для забезпечення синтезу молекул хлорофілу (якщо в рос-лину залізо не надходить, то в неї утворюються безбарвні листки, нездатні до фотосинтезу).
Більшість фотосинтезуючих організмів має різні хлорофіли хлорофіл а (обов'язковий), хлорофіл Ь (у зелених рослин), хлорофіл с (у діатомових і бурих водоростей), хлорофіл d (у червоних водоростей). Зелені й пурпурові бактерії містять особливі бактеріохлорофіли.
В основі фотосинтезу лежить окиснювально-відновний процес, пов'язаний із перенесенням електронів від сполук постачальників електронів (донорів) до сполук, які їх сприймають (акцепторів), з утворенням вуглеводів і виділенням в атмосферу молекулярного кисню. Світлова енергія перетворюється на енергію синтезованих органічних сполук (вуглеводів) в особливих структурах - реакційних центрах, що містять хлорофіл а.
У процесі фотосинтезу у зелених рослин і ціанобактерій беруть участь дві фотосистеми — перша (І) та друга (II), які мають різні реакційні центри та пов'язані між собою через систему перенесення електронів.
Процес фотосинтезу відбувається в дві фази — світлову та темнову. У світлову фазу, реакції якої перебігають у мембранах особли-вих структур хлоропластів - тилакоїдів за наявності світла фотосинтезуючі пігменти вловлюють кванти світла (фотони). По-глинання фотонів приводить до «збудження» одного з електронів молекули хлорофілу, який за допомогою молекул — переносників електронів переміщується на зовнішню поверхню мембрани тила-коїдів, набуваючи певної потенційної енергії.
У фотосистемі І цей електрон може повертатись на свій енер-гетичний рівень і відновлювати її, а може передаватись такій спо-луці, як НАДФ (нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат). Електро-ни, взаємодіючи з іонами водню, які є в навколишньому середовищі, відновлюють цю сполуку:
Нагадаймо, що коли певна сполука віддає електрон — вона окиснюється, а коли приєднує — відновлюється. Відновлений НАДФ (НАДФ * Н2) згодом постачає водень, потрібний для віднов-лення атмосферного СО2 до глюкози (тобто сполуки, в якій запаса-ється енергія).
Подібні процеси відбуваються й у фотосистемі II. Збуджені електрони, повертаючись на свій енергетичний рівень, можуть пе-редаватись фотосистемі І і таким чином п відновлювати.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Хемосинтез і фотосинтез

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок