Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Хромосомне визначення статі

Хромосомне визначення статі

Назва:
Хромосомне визначення статі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,16 KB
Завантажень:
410
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Курсова на тему:
“Хромосомне визначення статі”


План
Вступ
1.)Сучасний стан теорії гена.
1.2)Спадковість і середовище.
А.) Генотип та фенотип.
1.3)Генотипова, або спадкова, мінливість.
А.)Мутаційна мінливість.
Б.) Геномна мінливість
В.)Хромосомні аберації
Г.) Індукований мутагенез
2).Штучні мутації
2.1)Гомологічні ряди у спадковій мінли-вості (закон Вавилова).
Висновок
Література.
Вступ
Генетична (генна) інженерія—га-лузь молекулярної біології і генетики, метою якої є конструювання генетич-них структур за попередньо складеним планом створення організмів з новою генетичною програмою. Виникнення генної інженерії стало можливим зав-дяки синтезу ідей і методів молеку-лярної біології, генетики, біохімії і мі-кробіології. Основні методи генної ін-женерії були розроблені у 60—70-х ро-ках нашого сторіччя. Вони включають три основні етапи: а) отримання гене-тичного матеріалу (штучний синтез або виділення природних генів); б) включення цих генів у генетичну структуру, яка реплікується автономно (векторну молекулу), і створення ре-комбінантної молекули ДНК; в) вве-дення векторної молекули (з включе-ним у неї геном) у клітину-реципієнт, де вона вмонтовується у хромосомний апарат.
Ген — інформаційна структура, яка складається з ДНК, рідше РНК, і визначає синтез молекул РНК одного з типів: іРНК або рРНК, за допомогою яких здійснюється мета-болізм, який зрештою приводить до розвитку ознаки. Мінімальні за розмі-ром гени складаються з кількох десят-ків нуклеотидів. Гени синтезу великих макромолекул включають кілька сот і навіть тисяч нуклеотидів. Незважаючи на великі їх розміри, вони залишають-ся невидимими. Наявність генів вияв-ляється за наявністю ознак організму, за їх проявом. Загальну схему будови генетичного апарату прокаріот запропонували французькі генетики Ф. Жакоб і Ж. Моно (1961р.)
1.)Сучасний стан теорії гена.
У резуль-таті досліджень елементарних одиниць спадковості сформувалось уявлення, яке носить загальну назву теорії гена. Основні положення цієї теорії:
1. Ген займає певну ділянку (локус) у хромосомі.
2. Ген (цистрон) — частина молеку-ли ДНК, яка має певну послідовність нуклеотидів, являє собою функціональ-ну одиницю спадкової інформації. Кількість нуклеотидів, які входять до складу різних генів, різна.
3. Всередині гена можуть відбувати-ся рекомбінації (до неї здатні части-ни цистрона — рекони) і мутації (до них здатні частинки цистрона — мутони).
4. Існують структурні і функціональ-ні гени.
5. Структурні гени кодують синтез білків, але ген не бере безпосередньої участі у синтезі білка. ДНК—матри-ця для молекул іРНК.
6. Функціональні гени контролюють і спрямовують діяльність структурних генів.
7. Розташування триплетів із нукле-отидів у структурних генах колінеарне до амінокислот у поліпептидному лан-цюзі, який кодується даним геном.
8. Молекули ДНК, які входять до складу гена, здатні до репарації, тому не всі пошкодження гена ведуть до му-тації.
9. Генотип складається з окремих ге-нів (дискретний), але функціонує як єдине ціле. На функцію генів вплива-ють фактори як внутрішнього, так і зовнішнього середовища.
1.2Спадковість і середовище.
У генетич-ній інформації закладена здатність розвитку окремих властивостей і ознак. Ця здатність реалізується тільки у пев-них умовах середовища. Одна і та ж спадкова інформація у змінених умовах може проявлятися по-різному. Так, у примули забарвлення квіток (червоне або біле), у кролів гімалайської поро-ди і сіамських котів характер пігмента-ції волосяного покриву на різних час-тинах тіла визначається зовнішньою температурою (на більш охолоджених ділянках шерсть темна, бо у цих орга-нізмів є мутантний фермент—тирозиназа). Отже, успадковується не готова ознака, а певний тип реакції на дію зовнішнього середовища.
Діапазон мінливості, у межах якої залежно від умов середовища один і той же генотип здатний давати різні фенотипи, називають нормою реакції. У примули генотип такий, що черво-ний колір квіток з'являється при тем-пературі 15—20 °С, білий—при більш високій температурі, але ні при якій температурі не спостерігаються голубі, сині, фіолетові або жовті квітки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Хромосомне визначення статі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок