Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Ріст і розмноження мікроорганізмів

Ріст і розмноження мікроорганізмів

Назва:
Ріст і розмноження мікроорганізмів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,08 KB
Завантажень:
608
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.7

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Ріст і розмноження мікроорганізмів”


ПЛАН
Вступ
1. Поняття росту мікроорганізмів
2. Фази росту мікроорганізмів
3. Використання росту і розмноження мікроорганізмів у людській діяльності
Використана література:
Вступ
Розмноження, або відтворення собі подібних, є невід'ємною властивістю всіх живих організмів — від вірусів до людини. Цей процес забезпечує існування в часі кожного виду рослин і тварин, підтримання його чисельності і спадковості між окремими поколіннями. Тільки внаслідок розмноження (поділу) існуючих клітин можуть утворюватись нові. Ріст, індивідуальний розвиток і постійне самооновлення тканин багатоклітинних організмів визначаються процесами поділу клітин. Підтримання життя таких особин у часі також зумовлюється розмноженням клітин, оскільки тривалість життя більшості клітин коротша, ніж особини.
1. Поняття росту мікроорганізмів
Під поняттям ріст розуміють гармонійне збіль-шення всіх хімічних компонентів, з яких скла-дається бактеріальна клітина. Ріст прокаріотів залежить насамперед від того, чи є в середовищі вода, поживні речовини, фізіологічне активні речовини тощо. Ріст паличкоподібних прокаріотних клітин відрізняється від куляс-тих. Перші ростуть переважно в напрямку довгої вісі, а другі — рів-номірно в усіх напрямках. У зв'язку з цим співвідношення між по-верхнею і об'ємом у паличкоподібних клітин під час їхнього росту істотно не змінюється. У кулястих — відносна величина поверхні клітини зменшується, оскільки їхня поверхня росте пропорційно квадрату радіусу, а об'єм — пропорційно кубу.
Ріст бактерій завершується їхнім розмноженням, яке виявляється у збільшенні кількості особин мікробної популяції на одиницю об'єму. Найчастіше бактерії розмножуються нестатевим, бінарним, поділом. Відомо два типи поділу бактеріальної клітини: за допомо-гою перегородки і перешнуровуванням. У разі першого типу поділу посередині бактеріальної клітини починає формуватися поперечна перегородка, яка спочатку складається з цитоплазматичної мембра-ни і розмежовує цитоплазму материнської клітини на дві дочірні. Да-лі синтезується оболонка і утворюються дві нові клітини.
Грамнегативні бактерії поділяються переважно перешнуровуван-ням, тобто звужуванням клітини в місцях поділу, аж доки вона не поділиться на дві. Різновидом бінарного поділу бактерій є бруньку-вання. При цьому розмноженні на одному із полюсів материнської клітини утворюється брунька, яка в процесі росту збільшується до розмірів материнської клітини, а потім відділяється від неї. Під час брунькування оболонка бруньки повністю синтезується заново.
У деяких одноклітинних ціанобактерій виявлено множинний по-діл. Йому передує реплікація хромосоми і збільшення розмірів ма-теринської клітини, в якій далі відбувається кілька послідовних бінарних поділів, що приводить до утворення величезної кількості дрібненьких клітин. Ці клітини дістали назву беоцитів. Після розриву оболонки материнської клітини вони виходять назовні.
Період від поділу до поділу клітини називається онтогенезом, або клітинним циклом бактерій. Розрізняють кілька типів вегетативного клітинного циклу у бактерій: мономорфний, при якому утво-рюється лише один морфологічний тип клітини, наприклад у бак-терій родів Васіїїш і Езспегісітіа; диморфний, коли формуються два морфологічних типи клітин, наприклад у бактерій роду СаиІоЬасІег, і поліморфний, при якому утворюються кілька моофологічно різних типів клітин
Рис. 1. Поділ клітини за допомогою поперечної перегородки
КС — клітинна стінка; ЦМ — цитоплазматична мембрана; Н — нуклеоїд;
ПП — поперечна перегородка
Серед актиноміцетів поширене розмноження фрагментами гіф, а деякі бактерії можуть розмножуватися за допомогою спор, але не ендоспор. Бактеріям притаманний високий темп розмноження, що ха-рактеризується часом генерації, тобто часом, упродовж якого відбу-вається поділ бактеріальної клітини. Час генерації визначається ви-дом бактерій, їхнім віком і умовами довкілля. За сприятливих умов час генерації для багатьох видів бактерій коливається в межах від 15 до 30 хв.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему: Ріст і розмноження мікроорганізмів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок