Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Структура білків і пептидів

Структура білків і пептидів

Назва:
Структура білків і пептидів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,43 KB
Завантажень:
289
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Структура білків і пептидів


Білки — це високомолекулярні біоорганічні сполуки, молеку-ли яких побудовані із залишків амінокислот, кількісно переви-щують усі інші органічні речовини, що є в складі живих організ-мів, і становлять понад половину їх сухої маси. Це сполуки, за допомогою яких генетична інформація дістає своє реальне вті-лення в побудові організму та всіх його властивостях. Якщо нуклеїнові кислоти є носіями генетичної інформації, то білки — носії фенотипової інформації, загальним втіленням якої є орга-нізм:
ДНК > РНК > Білок > Клітина > Організм.
Як відомо, ДНК хроматину клітинного ядра містить кілька ти-сяч генів, кожний з яких визначає певну ознаку організму. Ця ознака забезпечується структурною і функціональною систе-мами, що реалізуються в процесі синтезу різноманітних білків, які і визначають біохімічну індивідуальність організму. Певну структуру тканин визначають структурні білки — колаген, елас-тин, кератин; здатність до механічної роботи — скоротливі біл-ки актин, міозин; каталіз багатьох хімічних реакцій забезпечу-ють ферменти; транспорт кров'ю О2, СО2 та поживних речо-вин — транспортні білки: гемоглобін, альбуміни та ін.; регуля-цію обміну речовин і функцій організму — регуляторні білки: гормони типу інсуліну, глюкагону тощо; захист від кровотечі — білки системи зсідання, від інфекційних та вірусних хвороб — імуноглобуліни.
Білки всіх організмів побудовані з одного й того самого набо-ру 20 амінокислот. Разом з тим, у складі різних видів організмів налічується десятки тисяч різних білків, кожний з яких має певну структурну й функціональну організацію та біологічні власти-вості. Амінокислоти — це абетка білкової молекули, і як з пев-ної кількості літер можна створити безліч слів, так і з амінокис-лот у природі побудована велика кількість різноманітних білків. Кожна білкова молекула має певну будову, яка визначається послідовністю розташування амінокислот у поліпептидних ланцюгах, характерним розміщенням цих ланцюгів у просторі, здат-ністю створювати молекулярні структури у вигляді глобул або фібрил.
Вперше успішне вивчення будови білкових речовин було здійснено видатним вітчизняним ученим О. Я. Данилевським на-прикінці XIX ст. Він звернув увагу на те, що речовини білків та продуктів їх часткового гідролізу дають позитивну біуретову реакцію — синьо-фіолетове забарвлення при змішуванні з луж-ним розчином сульфату міді. Таку саму реакцію давали ро-зчини біурету (NH2 — CO — NH — CO — NH2). Нa основі цих спостережень О. Я. Данилевський дійшов висновку, що й у мо-лекулах білків амінокислоти сполучені між собою кето-імідними групами — CO — NH, які є в біуреті і які він назвав пептид-ними.
Рівні структурної організації білкових молекул. Вивчення структури білків — це шлях до розуміння механізму їх важливих біологічних функцій в організмі. Зокрема, знання струк-тури ферментів і особливо їх активних центрів дає змогу роз-крити механізми здійснення ферментативного каталізу. Вивчен-ня структури скоротливих білків — актину і міозину, які входять до складу м'язів, сприяє вивченню механізмів їх скорочення. Вивчення структури гормонів білкової природи — інсуліну, глю-кагону та інших — необхідне не тільки для вивчення механізмів регуляції обміну речовин, а й для опанування засобів синтезу цих гормонів з метою отримання лікарських гормональних пре-паратів. Просторова структура білкової молекули, властива будь-яким нативним білкам, має назву конформації білка. Будо-ва білків надзвичайно складна, що пояснюється великою кіль-кістю амінокислот у білкових молекулах, значною їх молекуляр-ною масою (від 5000 до кількох мільйонів і вище), утворенням різноманітних хімічних та фізико-хімічних зв'язків між різними атомними групами.
Для зручності вивчення будови молекул білка, їх розташу-вання в просторі визначають різні рівні структури білкової мо-лекули: первинну, вторинну, третинну і четвертинну.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Структура білків і пептидів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок