Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Предмет, завдання і місце біогеографії

Предмет, завдання і місце біогеографії

Назва:
Предмет, завдання і місце біогеографії
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,10 KB
Завантажень:
209
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему
Предмет, завдання і місце біогеографії 


Біогеографія як погранична наука має свої особливості розвитку.
М.О. Мензбір розділив історію біогеографії на чотири періоди: сліпа віра в істину біблійних догм про виникнення світу; панування теорії катастроф; відмова від теорії катастроф; перемога дарвінізму.
Американський вчений Стюарт в першій половині XX ст. роз-ділив історію біогеографії на три періоди. Перший період він пов’язував з іменем Карла Ліннея. Другий період – створення еволю-ційного вчення Дарвіна. Третій – початок ХХ ст., коли були заново перевідкриті закони генетики
Воронов А.Г. поглибив і розширив періодизацію розвитку біогеографії виділивши 6 періодів:
1. Період уривкових відомостей, який тривав до початку XVI століття.
2. Період нагромадження флористичних і фауністичних даних при пануванні релігійних уявлень щодо створення світу (початок XVI – кінець XVIII ст.).
3. Створення узагальнюючих ботаніко і зоогеографічних робіт при пануванні теорії катастроф (кінець XVIII – середина XIX ст.).
4. Період бурхливого росту біогеографічних, ботаніко-геогра-фічних, зоогеографічних та екологічних досліджень і виникнення біоценології на основі теорії Дарвіна (друга половина ХІХ ст.).
5. Період розробки вчення про рослинні угруповання, дальшого бурхливого розвитку екологічного та історичного напрямків ботанічної географії і зоогеографії.
6. Розвиток єдиної біогеографії.
Перший період характеризується небагатими відомостями про рослинний та тваринний світ. Кількість відомих видів рослин і тварин була зовсім незначна: в працях Гомера (між ХІІ – VIII ст. до н.е.) згадувалось 63 види рослин, в працях Гіппократа – 236, Феофраста – 500. Перші ідеї фітогеографії зародилися ще у Стародавній Греції. Вже в працях Феофраста, учня Аристотеля і “батька” ботаніки, присвячених рослинам, знаходимо вказівки про їх поширення. Феофраст порівнював рослини різних країн, відзначав зміни в характері рослинного покриву, причому не лише в горизонтальному напрямку, а й у вертикальному, пов’язуючи ці явища з різницею кліматичних умов. Він навіть намагався виділити окремі фітогеографічні зони і вказати рослини характерні для кожної з них. Так Феофрастом було відзначено своєрідність мангрової рослинності, рослинності гір, долин тощо. Але фітогеографічні ідеї Феофраста не набули дальшого розвитку ні у вчених Стародавнього Риму, ні середньовіччя. Феофраст ділив рослини на сухопутні і вологолюбні, на трави, кущі, древа. Дослідник написав 4 книги “Дослідження рослин”.
Страбон описав рослини і тварини у 17-ти томах своїх праць.
Значно збагатили відомості про рослинний і тваринний світ Землі завойовницькі походи Олександра Македонського (VI ст. до н.е.) і римлян (III – IV ст. до н.е.).
Кінець цього періоду характеризується збагаченням відомос-тей про рослинний і тваринний світ завдяки походам Марко Поло.
Другий період характеризується розвитком капіталізму, розши-ренням зв’язків між країнами, материками.
Нові цікаві види рослин і тварин були знайдені завдяки пошу-кам нового шляху в Індію.
Поширювалася зацікавленість до вивчення природи своїх кра-їн. В цей же час з’являються ботанічні сади в 1533 р. у Венеції, у 1525 р. в Падуї, в 1544 р. у Пізі. Створюються перші гербарії із зображеннями та описами рослин. Багато екзотичних тварин попов-нюють колекції зоопарків.
У XVIII столітті шведським вченим К. Ліннеєм була написана “Система природи” яка відіграла важливу роль в розвитку біоло-гічних наук. Ним була запроваджена система таксономічних оди-ниць: клас, родина, порядок, рід, вид. Пізніше Ж. Кюв’є додав кате-горію “тип”. К. Лінней ввів подвійну назву рослин і тварин, так звану бінарну номенклатуру, описав значну кількість нових видів рослин і тварин.
Це була епоха бурхливого розвитку систематики тварин і рослин, період нагромадження інформації про флору і фауну. Внаслідок систематизації флори і фауни різних реґіонів (вологих тропічних лісів, тундри тощо) постало питання про причини різноманітності рослинного і тваринного світу по земній кулі.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему: Предмет, завдання і місце біогеографії

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок