Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> реферат: Значення бактерій у природі та господарській діяльності

Загрузка...

Значення бактерій у природі та господарській діяльності / сторінка 2

Назва:
Значення бактерій у природі та господарській діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,58 KB
Завантажень:
175
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.2
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
За допомогою клонованих штамів Е.соїі одержують препарати інтерферону, інсуліну і соматотропіну.
Є також дані про те, що успішно функціонують клоновані у бак-терії гени вірусів грипу, гепатиту В, герпесу, ген білка оболонки вірусу ящуру, що в найближчий час дозволить розробити технологію ви-робництва молекулярних вакцин без баластних білків.
Останнім часом інтенсивно вивчаються методи трансплантації генів за допомогою плазмід, які ще часто називають «генною інжене-рією в природі». Вони відіграють велику роль у передачі генетичного матеріалу між бактеріями, які належать навіть до віддалених філоге-нетичних груп. Плазміди є фактично каналом генетичної комуніка-ції в бактеріальному світі. Наприклад, методами генної інженерії бу-ло зроблено пересадку гена nif з азотфіксуючої бактерії в неазотфіксуючу, і остання набула властивості фіксувати молекулярний азот. Тепер ведуться роботи з перенесення генів від бактерій до клітин ви-щих рослин.
В лабораторних умовах одержано рекомбінантні плазміди, які містять гени двох різних бактерій, бактерій і вірусів, бактерій і рос-лин, бактерій і тварин, бактерій і людини. Дуже важливим є те, що такі рекомбінантні плазмід й, інтродуковані в бактеріальні клітини, дали експресію.
Особливої ваги набувають нині методи одержання енергії та пе-реробки відходів промисловості і сільського господарства з метою одержання цінних біопродуктів і захисту біосфери від забруднення за допомогою мікроорганізмів. Мікробіологічна наука і мікробіологіч-на індустрія можуть зробити помітний внесок у розв'язання енерге-тичних проблем, які пов'язані зі значним зменшенням запасів нафти і вугілля на нашій планеті.
Відомо, що поверхня Землі щорічно отримує таку кількість соня-чної енергії, яка в тисячі разів перевищує рівень виробленої у світі енергії з паливних ресурсів, що видобуваються. Сучасне вирощуван-ня рослин використовує фотосинтез із ККД запасання фотосинте-тичне активної радіації (ФАР) в урожаї на рівні 0,1-0,5 %. У XXI ст. інтенсифікація рослинництва має забезпечити ККД агрофітоценозів приблизно до 3—5 % ФАР. Мікроорганізми здатні трансформувати сонячну енергію в хімічну з ККД до 15-18 %, що свідчить про наба-гато вищу ефективність цього процесу в мікроорганізмів порівняно з вищими рослинами.
У США, Німеччині, Індії, КНР, Англії та в інших країнах здійс-нюється мікробіологічна переробка гною і різних побутових та сіль-ськогосподарських відходів на біогаз. Це відбувається шляхом мета-нового бродіння в анаеробних умовах. У спеціальних газових уста-новках метаноутворюючі бактерії перетворюють до 95 % вуглецю органічного субстрату на метан. Одержуваний на очисних спорудах біогаз в Англії використовують для освітлення вулиць уже протягом десятків років. У США біля 2 % енергії одержують внаслідок пере-робки міських відходів на біогаз.
Останніми роками проводяться також інтенсивні дослідження з розробки мікробіологічних методів одержання рідких нафтоподіб-них продуктів — рідких вуглеводнів і гліцеролів із біомаси мікро-скопічних водоростей. Виявлено понад 100 видів фототрофних мікроорганізмів, які мають здатність утворювати водень внаслідок розщеплення води, а як вважають, водень є найперспективнішим екологічно чистим паливом майбутнього.
Не применшуючи значення класичної селекції та генної інжене-рії, необхідно зазначити, що сьогодні народжується принципово но-вий перспективний напрямок повністю безклітинної біотехнології — використання в біотехнологічних процесах не живих клітин, а заміна їх біореакторами, в яких вибірковий синтез будь-яких заданих про-дуктів здійснюється за допомогою безклітинних систем, які містять лише необхідний набір очищених клітинних компонентів.
Розшифрування геному людини поки що взагалі важко оцінити. Цю подію прирівнюють до розщеплення атомного ядра або польоту в Космос. Відкриваються перспективи вирощування органів для трансплантації, клонування тварин і людини, створення принципо-во нових трансгенних організмів, розробки методів боротьби з хво-робами, які раніше вважалися невиліковними.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему: Значення бактерій у природі та господарській діяльності

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок