Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Органи кровообігу. Серце, його будова

Органи кровообігу. Серце, його будова

Назва:
Органи кровообігу. Серце, його будова
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,61 KB
Завантажень:
520
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Органи кровообігу. Серце, його будова


Цілі та завдання:*
ознайомити учнів з біологічним значенням системи кро-вообігу;*
навчити встановлювати причинно-наслідкові зв'язки бу-дови і функцій серця;*
сформувати вміння нада-вати першу допомогу при зупинці серця.
Педагогічні очікування
Учні повинні:
знати: будову та функції серця;
уміти: пояснювати взаємозв'я-зок будови і функцій серця;
володіти: уміннями надава-ти першу допомогу при зупинці серця.
Ключові поняття і терміни: ендокард, епікард, міокард, пери-кард, збудливість, провідність, автоматизм, коронарні судини, кла-пани: стулкові, півмісяцеві (ки-шенькові).
Обладнання: таблиці «Крово-обіг», «Серце», «Еволюція крово-носної системи хребетних»; розбірна мо-дель серця; «цифрові нумератори» (кружечки із цифрою).
Тип уроку: синтетичний (засво-єння знань і формування вмінь та навичок).
Хід уроку
І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду учнів
З метою повторення раніше вивченого вчитель пропонує ді-тям пригадати будову кровонос-ної системи хребетних тварин.
На дошці під певними номе-рами записано класи царства Тварини:
1. Риби;
2. Земноводні;
3. Плазуни;
4. Птахи;
5. Ссавці.
Учитель називає певні ознаки будови кровоносної системи, а учні, піднімаючи «цифрові нуме-ратори», вказують на тих тварин, для яких характерна будова:
1) Трикамерне серце. (2, 3 — за винятком крокодила.)
2) Одне коло кровообігу. (1)
3) Два кола кровообігу. (2, З, 4, 5)
4) Серце має два передсердя і два шлуночки. (4, 5)
5) Серце двокамерне. (1)
6) Серце має два передсердя й один шлуночок. (2, 3 — за винят-ком крокодила.)
7) Серце має передсердя і шлу-ночок. (І)
Учні роблять висновок: із чим пов'язане ускладнення будови кро-воносної системи птахів і ссавців?
II. Мотивація навчальної діяль-ності
Учитель декламує вірш Р.Рождественського «Сердце».
Саме про серце йтиметься на нашому сьогоднішньому уроці.
Учитель повідомляє тему і разом з учнями формулює мету уроку.
III. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
1. Значення кровообігу. (Са-мостійна робота учнів з підруч-ником § 27 на с 111.)
2. Будова серця.
Учитель наводить приклади великої працездатності серця:*
при кожному ударі серце може підняти вантаж вагою 200 г на висоту 1 м. Протягом однієї хвили-ни серце може підняти цей вантаж на висоту 70 м, тобто на висоту май-же двадцятиповерхового будинку;*
за хвилину воно викидає 5,5 л крові;*
за 8,5 год лижного пробігу на 100 км серце спортсмена переганяє 35 тонн крові — цілу заліз-ничну цистерну!
Учитель ставить перед учнями проблемне питання:—
Завдяки чому серце може виконувати таку велику роботу?
Щоб відповісти на це запитан-ня, діти розглядають і аналізують відділи серця за розбірною модел-лю та мал. 46 підручника.
3. Властивості серцевого м'яза.
Під час діалогу вчитель здійс-нює міжпредметні зв'язки та повто-рює з учнями різні види м'язових тканин і будову серцевого м'яза:—
Які види м'язових тканин ви знаєте?—
У чому специфічність будо-ви серцевого м'яза?
. — Поясніть причинно-наслідкові зв'язки між будовою та функ-ціями серцевого м'яза.—
Чи доводилося вам робити електрокардіограму серця? Якщо так, то розкажіть, як це від-бувалося.
4. Автоматизм серця.
1) Досліди О.Кулябко.
1902 р. російський фізіолог О.Кулябко оживив серце дитини, яка вмерла від запалення легень. Цікаво те, що серце було вийня-те із грудної клітки через 20 год після смерті дитини.
Повідомивши цей історичний факт, учитель пропонує учням проблемне питання:—
Як пояснити те, що серце, навіть поза організмом, продов-жує працювати?
Річ у тому, що деякі нервово-м'язові утворення, у яких вини-кає збудження, що обумовлює роботу серця, містяться в самому серці. Перше скорочення серця починається в правому передсер-ді, куди впадають вени. Ця ділян-ка перестає скорочуватися остан-ньою. Збудження, яке виникло в цій ділянці, передається на інші відділи серця й зумовлює ритм його роботи. І якщо можливо зму-сити серце працювати поза орга-нізмом, це насамперед пов'язано з діяльністю тих ділянок серця, де є скупчення особливих нерво-во-м'язових утворень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Органи кровообігу. Серце, його будова

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок