Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Фізіологічний період історії розвитку мікробіології

Фізіологічний період історії розвитку мікробіології

Назва:
Фізіологічний період історії розвитку мікробіології
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,78 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Фізіологічний період історії
розвитку мікробіології”


Справжній переворот у мікробіології пов'язаний з ім'ям видатно-го французького природознавця, засновника сучасної мікробіології Луї Пастера (1822-1895). Про велике значення його праць, характер і обсяг його наукової діяльності може свідчити вже сам перелік проб-лем, які вивчав і успішно розв'язав цей геніальний вчений протягом свого життя. У 1857 р. він довів, що спиртова ферментація є резуль-татом життєдіяльності дріжджів. У 1860 р. встановив, що мікроби по-ширені всюди, що з повітря вони можуть потрапляти до різних на-стоїв, на різні продукти і спричинювати їхнє гниття. Це спостере-ження наштовхнуло його на думку, що мікроби не зароджуються під час розкладу решток тваринних і рослинних організмів, а за відпо-відних сприятливих умов довкілля розмножуються на цих субстра-тах.
Луї Пастер виступив із незаперечними доказами проти панівної тоді думки про самозародження мікробів. Експериментальне під-твердження (рис. 3) неможливості самозародження мікроорганізмів стало значним досягненням у науці саме тому, що з ним пов'язува-лась доктрина «абіогенезу» — вчення про спонтанне виникнення живих істот із неживої матерії.
Рис. 1. Колба Пастера, за допомогою якої булодоведено неможливість спонтанного самозародження мікроорганізмів
У 1865 р. Л. Пастер вивчив причини «хвороб» вина й пива. Завдяки його дослідженням стало відомо, що ці «хвороби» спричинюють особливі мікроби, які розвиваються ра-зом із дріжджовими грибами. Л. Пастер розробив і запропонував за-сіб боротьби з цими «хворобами» — термічну обробку рідин, у ре-зультаті якої гинуть всі безспорові мікроби. Цей метод названо на честь автора пастеризацією.
У 1865 p. французький уряд звернувся до Л. ГТастера з проханням допомогти шовківникам, які зазнали великих збитків від захворю-вань гусені шовкопряда. Завдяки інтенсивним дослідженням Л. Пас-теру вдалося встановити, що ці хвороби також спричинюються мік-робами. Запропонований ним простий спосіб відбору здорової грени дав змогу ліквідувати епізоотію, яка загрожувала шовківництву не тільки у Франції, айв інших країнах. Л. Пастер також дійшов ви-сновку, що чимало хвороб тварин і людини спричинюються мікро-організмами.
Свої досліди в цьому напрямі він почав із вивчення сибірки, яка завдавала великої шкоди тваринництву Франції. Про результати сво-їх досліджень Л. Пастер доповів на засіданні Французької академії ЗО квітня 1878 р. Цей день став днем народження науково обгрунтова-ної медичної мікробіології.
Пряме відношення до медицини мають два цикли праць Л. Пас-тера: дослідження, які з'ясовують роль мікроорганізмів в етіології ін-фекційних захворювань, і дослідження, пов'язані зі встановленням принципів застосування профілактичних щеплень. Розроблений ним метод профілактики людини і тварин є основним засобом бо-ротьби проти інфекційних хвороб. В основу методу покладено його спостереження над дією ослаблених культур курячої холери, введе-них в організм тварин. У 1881-1885 pp. Л. Пастер розробив методи виготовлення живих вакцин проти сибірки і сказу, що відіграло ве-личезну роль у боротьбі з цими тяжкими хворобами.
Таким чином, працями Л. Пастера було закладено підвалини другого періоду розвитку мікробіології, який дістав назву фізіологічного. Центр уваги у вивченні мікробів перенесено на до-слідження їхніх фізіологічних функцій. Такий підхід до вивчення світу мікроорганізмів мав вирішальне значення для подальшого роз-витку цієї науки і вивів її на широкий шлях практичних застосувань. Праці Л. Пастера із з'ясування природи процесів бродіння заклали основи промислової мікробіології, а вивчення ролі мікробів в інфек-ційному процесі й розробка принципів боротьби із заразними хворо-бами поклали початок медичній мікробіології.
Майже водночас з відкриттям Л. Пастера з'явилися відомі пра-ці видатного німецького мікробіолога Роберта Коха (1843—1910). Відкриття збудників сибірки, туберкульозу, холери належать саме йому. Р. Кох розробив низку спеціальних методів досліджень, які й тепер використовують мікробіологи (виділення чистої культури бактерій на твердому поживному середовищі, забарвлення мікробів аніліновими барвниками, використання імерсійної системи і кон-денсора Аббе у мікроскопуванні, мікрофотографуванні тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Фізіологічний період історії розвитку мікробіології

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок