Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця

Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця

Назва:
Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,26 KB
Завантажень:
87
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця


ТЕМА:
Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця
Цілі та завдання:*
ознайомити учнів з механіз-мом нейрогуморальної регуляції роботи серця;*
усвідомити необхідність фі-зичних навантажень для тренуван-ня серцевого м'яза;*
довести негативний вплив шкідливих звичок на діяльність серця.
Педагогічні очікування
Учні повинні:
знати: механізм нейрогумора-льної регуляції роботи серця;
уміти: встановлювати присто-сувальний його характер; приймати рішення для запобігання шкі-дливим звичкам.
Ключові поняття і терміни: діастола, систола, систолічний об'єм крові, хвилинний об'єм крові.
Обладнання: таблиці «Сер-це», «Кровообіг», «Вегетативна нервова система»; розбірна модель серця.
Тип уроку: засвоєння нових знань.
Хід уроку І. Актуалізація опорних знань і чуттєвого досвіду
Індивідуальне опитування
1. Використовуючи таблицю «Серце», розповісти про особли-вості зовнішньої будови серця і його місцезнаходження в організ-мі людини.
2. Пояснити особливості внут-рішньої будови серця (за розбір-ною моделлю серця).
3. Охарактеризувати власти-вості серцевого м'яза.
Для формування творчих здіб-ностей учитель пропонує зачита-ти (за бажанням) сенкани на тему «Серце».
Зразок:
Серце
Порожнисте, чотирикамерне
Збуджується, проводить,
скорочується
Серцевий м'яз працює
автоматично
Насос
//. Мотивація навчальної дія-льності
Учитель. За одне скорочення серце викидає в середньому 60 мл крові; це становить 420 мл за хви-лину, понад 25 л за годину, 600 л за добу, понад 200 000 л за рік, понад 14000 000 л протягом жит-тя. Це — 300 залізничних цистерн!
Будь-які зміни свого емоцій-ного стану ми пов'язуємо із сер-цем: воно «хвилюється», «радіє», «щемить», «солодко завмирає» від радощів, «падає» від страху. А пригадаймо Л.Глібова: «У мене бідне серденько і мліє, і болить» або «Болить воно та й жу-риться...».
Проблемні запитання—
Чим пояснити таку велику працездатність серця?—
Чому люди вважають, що цей орган реагує на емоційні пе-реживання?
Щоб відповісти на ці запитан-ня, треба ознайомитися з меха-нізмом роботи серця і його ре-гуляцією.
Учитель повідомляє тему уро-ку і разом з учнями встановлює мету.
III. Сприйняття та засвоєння нового матеріалу
1. Серцевий цикл.
1) У процесі самостійної ро-боти з підручником (§ 28 с 116), аналізу мал. 48 на с. 117 учні за-повнюють таблицю 1, роблять висновок про біологічне значен-ня фаз серцевого циклу.
2. Регуляція роботи серця.
1) У процесі діалогу учні по-вторюють питання автоматизму серця. За таблицею «Вегетативна нервова система» пригадують нер-вову регуляцію серця за участю парасимпатичного та симпатич-ного відділів; шукають відповіді на проблемні запитання:—
Коли ми входимо в холодну воду, у нас «завмирає» серце. Чому це відбувається?—
У двох жаб зроблено пере-хресний кровообіг. При збуджен-ні блукаючого нерва в однієї жаби знижується частота серцевих ско-рочень в обох тварин. Поясніть цей дослід.
3. Тренування серця.
Для творчої співпраці та роз-витку пізнавальної активності уч-ням (за бажанням) завчасно було запропоновано підготувати пові-домлення.
Повідомлення учня
Два з половиною тисячоліт-тя тому Персія напала на Гре-цію. Перська армія, перепливши на багатьох кораблях Егейське море, висадилася на Марафон-ській рівнині. Страшна загроза нависла над Афінами. Бій був тривалим і тяжким. Хоробрість, самовідданість і високий мораль-ний дух допомогли грецькій ар-мії перемогти — перська армія була розбита і рятувалася вте-чею. Щоб повідомити афінян про перемогу, з поля бою був посланий воїн, якому наказали бігти якомога швидше. Пробіг-ши шлях від Марафона до міста і повідомивши радісну звістку, вістовий упав і помер.
Учитель ставить проблемне за-питання:—
Як ви вважаєте, чому ця іс-торія закінчилася трагічно?
Учні роблять висновки:
1) у людини, яка не займаєть-ся фізичною працею або спортом, м'язи стають слабкими. Навіть невелике напруження викликає швидку втому;
2) таку відстань спортсмени після тривалого тренування пробігають без шкоди для здо-ров'я.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Робота серця. серцевий цикл. нейрогуморальна регуляція серця

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок