Загрузка...
Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами

Загрузка...

Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами

Назва:
Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,96 KB
Завантажень:
560
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему:
Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами


Основні завдання вивчення природознавства такі: розширити елементарні знання учнів про предмети і явища природи, розкрити у доступній формі зв'язки між неживою і живою природою, а також природою і трудовою діяльністю людей, озброїти дітей матеріалістичним підхо-дом до вивчення природи і первинними атеїстичними знаннями, виховувати любов до рідної країни. Мета кур-су — комплексне пізнання природи і суспільства.
Специфіка природознавства — його узагальненість, комплексність і разом з тим конкретність.
Озброїти учнів знаннями — значить створити в їхній свідомості чіткі уявлення, навчити узагальнювати свої знання в поняттях, допомогти дітям осмислити законо-мірні зв'язки між явищами, виробити практичні уміння і навички.
Отже, уже в початкових класах повинно мати місце на-громадження в молодших школярів певних знань про предмети і явища природи, причому знань не розрізнених, а об'єднаних провідною ідеєю — ідеєю взаємозв'язку всіх явищ природи.
Методика викладання природознавства як одна з га-лузей педагогічної науки є складовою частиною загальної методики викладання біології. Вона характеризується об'-єктом, завданнями і методами дослідження. Об'єктом ви-вчення методики природознавства є процес навчання мо-лодших школярів природознавству. Відомо, що у процесі навчання нерозривно пов'язані між собою зміст навчання (навчальний предмет), діяльність учителя (викладання) і діяльність учнів (навчання). Отже, методика природо-знавства досліджує закономірність зв'язків між складо-вими навчального процесу і на цій основі розробляє шляхи його оптимізації.
Перед методикою викладання природознавства як га-луззю педагогічної науки стоять такі завдання:
1) визначення в комплексі пізнавальних, виховних і розвиваючих завдань шкільного природознавства, його місця в системі освіти;
2) розробка змісту природознавства як навчального предмета; наукове обґрунтування програм, підручників;
3) вироблення методів, методичних прийомів та орга-нізаційних форм навчання відповідно до завдань і змісту природознавства;
4) розробка засобів навчання природознавству та ма-теріальної бази;
5) визначення вимог щодо підготовки вчителя як ви-кладача природознавства.
Методика викладання природознавства найтісніше пов'язана з педагогікою як по лінії дидактики (теорії на-вчання), так і по лінії виховання. Дидактика визначає за-гальні закони, принципи і правила навчання, що є обов'яз-ковими і для методики природознавства. Методика при-родознавства застосовує і конкретизує загальнодидактичні положення відповідно до особливостей навчального ма-теріалу з природознавства.
Методологічною основою методики викладання приро-дознавства є діалектичний матеріалізм. Методологія — філософське вчення про методи пізнання і перетворення дійсності, застосування принципів світогляду до процесу пізнання.
Діалектичний матеріалізм передбачає об'єктивний підхід до педагогічних явищ, їх оцінки, аналіз розвитку явищ з розкриттям їхніх внутрішніх суперечностей, взаємозв'язок і взаємозалежність явищ. Яке б педагогічне явище не вивчалося, його потрібно розглядати всебічно, розкривати внутрішні тенденції його розвитку. Щоб пра-вильно розкрити об'єктивні закономірності процесу на-вчання природознавству, треба навчитися бачити супе-речності, властиві і процесу навчання, аналізувати їх і на цій основі виробляти шляхи усунення суперечностей.
Основною умовою нормального ходу процесу навчання є усунення суперечностей між теоретичним матеріалом і практичними завданнями, що ставляться перед учнями, досягнутим рівнем їх розумового розвитку, знань, умінь і навичок.
У процесі навчання учитель повинен намагатися розв'язати суперечності: «відоме — невідоме», «зрозумі-ле — незрозуміле», «головне — другорядне», «засвоєне — незасвоєне», «необхідне — випадкове» та ін. Подолання цих суперечностей ґрунтує розумовий розвиток учнів, фор-мує інтерес до набуття знань, до навчання.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат на тему: Завдання природознавства, методологічні основи природознавства та методики викладання природознавства, їх зв’язок з іншими предметами

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок