Головна Головна -> Реферати українською -> Біологія -> Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів

Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів

Назва:
Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,73 KB
Завантажень:
330
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів”


ПЛАН
1. Існуючі підходи щодо класифікації мікроорганізмів
2. Види наукової класифікації мікроорганізмів
3. Використана література
1. Існуючі підходи щодо класифікації мікроорганізмів
Одну з найскладніших проблем сучасної мікробіології становить питання щодо походження та еволюції мікроорганізмів, місце яких у системі живих істот ще досі остаточно не з'ясовано.
У сучасних класифікаціях бактерій виразно простежується два основні напрями. В основу першого покладено ідею побудови єдиної системи, яка б об'єктивно відображала спорідненість між різними групами прокаріотів і історію їхнього еволюційного розвитку. Дру-гий напрям на перший план висуває практичні цілі, суть яких поля-гає в тому, щоб класифікація бактерій насамперед якнайкраще слу-гувала їхній ідентифікації, тобто з'ясуванню належності мікроорганізма до певного таксона.
Для ознайомлення із сучасним станом розвитку систематики прокаріотів не зайвим буде визначити термінологію, якою користу-ються (за Г.О.Заварзіним, 1974):
систематика — теорія різноманітності організмів, яка вивчає співвідношення між їхніми групами (таксонами);
класифікація — розподіл величезної кількості мікроорга-нізмів на групи (таксони);
таксономія — встановлення назв, груп організмів (таксо-нів), взаємного підпорядкування і меж;
таксон — група організмів, яка має задану ступінь однорідно-сті.
Основною таксономічною категорією є вид, який визнача-ється на основі морфологічних, культуральних, фізіологічних, біо-хімічних, антигенних та інших ознак. Існують кілька понять стосов-но визначення виду, оскільки дати одне чітке визначення виду у бактерій важко у зв'язку з біологічними особливостями цих мікроор-ганізмів. За визначенням Р.Стейнієра, Е.Едельберга і Дж.Інгрема (1979), вид — це група штамів бактерій, яка виявляє високий ступінь загальної фенотипової подібності і відрізняється за багатьма незалежними ознаками. Види можуть бути представлені кількома підви-дами, які можна розглядати як етап формування виду. Вважають, що повне науково обґрунтоване визначення виду у бактерій можна буде дати тоді, коли буде вивчена їхня еволюція.
У мікробіології часто ще застосовують такі терміни, як штам і клон. Штамом найчастіше називають різні культури мікроорганіз-мів того ж самого виду, які виділені з різних джерел (середовищ, організму, ґрунту, води тощо). Відмінності між штамами не виходять за межі виду. Клон — це культура мікробів, одержана з однієї кліти-ни, а популяція мікроорганізмів, яка складається з особин одного виду, дістала назву чистої культури.
Вид вважається найменшою таксономічною одиницею, яка ре-ально існує в природі. Види об'єднують у роди, роди — в родини, а далі йдуть порядки, класи, відділи і царства. Всі таксономічні катего-рії, за винятком виду, штучно створені систематиками й описуються за допомогою низки ознак: морфологічних, цитологічних, фізіолого-біохімічних, імунологічних тощо.
Отже, щоб віднести мікроорга-нізм до тієї чи іншої таксономічної групи, необхідно ознайомитися з основними характеристиками: визначити його форму, наявність джгутиків, капсул, здатність до спороутворення, забарвлення за Гра-мом, особливості обміну речовин і способи добування енергії; з'ясу-вати, як він впливає на середовище, в якому перебуває, і як середо-вище впливає на його життєдіяльність і виживання; визначити ну-клеотидний склад і послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК тощо.
Після докладного вивчення бактерії дається, згідно з бінарною номенклатурою К.Ліннея, наукова назва. Перше слово означає назву роду, до якого належить бактерія (воно характеризує якусь морфоло-гічну чи фізіологічну ознаку або прізвище вченого, який відкрив цей мікроорганізм, наприклад, рід Escherichia названо на честь німець-кого вченого Т.Ешеріха). Друге слово означає видову назву і характе-ризує опис кольору колонії, назву процесу, який зумовлюється мік-роорганізмом, джерело походження, а іноді — як і роду, прізвище вченого, наприклад Micrococcus albus.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Сучасна номенклатура та класифікація мікроорганізмів

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок