Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Бухгалтерський баланс. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення

Бухгалтерський баланс. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення

Назва:
Бухгалтерський баланс. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,21 KB
Завантажень:
65
Оцінка:
 
поточна оцінка 3.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Лекція 2 . Бухгалтерський баланс. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення.
Сутність бухгалтерського балансу. Його зміст та будова
Розподіл господарських засобів за складом, видом та розміщенням
Класифікація джерел формування майна
1.
Ознайомитися зі складом господарських засобів (майна) підприємства та їх джерел на звітну дату дає змогу бухгалтерський баланс.
Бухгалтерський баланс – документ у формі двосторонньої таблиці, в лівій частині якої майно підприємства відображається за складом та розміщенням (господарські засоби), а в правій – за джерелами утворення та цільовим призначенням (джерела утворення господарських засобів).
Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Облікова формула бухгалтерського балансу:
А = Вк + Зб, де
А – актив
Вк – власний капітал
Зб – зобов’язання
Актив балансу – система показників, яка відображає склад і розміщення засобів підприємства, що об’єднані у якісно однорідні групи.
Активи балансу – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Засоби фінансування називаються зобов’язаннями та відображаються в пасиві
Пасив балансу – система показників, яка відображає джерела утворення та цільове призначення засобів підприємства, що об’єднані у якісно однорідні групи.
Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.
Різниця між активами та зобов’язаннями - це вартість власних засобів підприємства (власний капітал).
Однорідні види засобів і джерел їх утворення відображають у балансі окремим рядком, що має назву «стаття балансу». Статті балансу поділяють на активні та пасивні. Деякі статті мають складну будову, тобто вони складаються з декількох рядків (основні засоби, нематеріальні активи, дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги), по яких вказують первинну вартість об’єктів в обліку, їх знос та залишкову вартість на дату складання балансу.
Статті згруповані в розділи. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до визнання та розкриття його статей визначаються П(С)БО 2 «Баланс».
Актив балансу складається з трьох розділів:
І. Необоротні активи – активи, які не були віднесені до оборотних. Сюди включаються статті: «Нематеріальні активи», «Незавершене будівництво», «Основні засоби», «Довгострокові фінансові інвестиції», «Довгострокова дебіторська заборгованість», «Інші необоротні активи».
Нематеріальні активи – це придбані права користування природними ресурсами, майном, об’єктами інтелектуальної власності тощо.
Незавершене будівництво - об'єкти, які розпочаті будівництвом і не прийняті в експлуатацію, включаючи законсервовані об'єкти.
Основні засоби використовуються в господарській діяльності в незмінній натуральній формі тривалий час, як правило більше року, зношуються поступово і тому переносять свою вартість на готову продукцію частинами, у мірі зносу. До них належать будівлі, споруди, машини, обладнання, транспортні засоби, тварини та ін.
Фінансові інвестиції це вкладення коштів підприємства в цінні папери та статутні капітали інших підприємств.
Дебіторська заборгованість - це заборгованість різних фізичних і юридичних осіб перед даним підприємством за відправлену їм продукцію чи надані послуги. Фізичні і юридичні особи, які мають таку заборгованість перед даним підприємством, називаються його дебіторами.
ІІ. Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи використання протягом операційного циклу або дванадцяти місяців від дати балансу. Дані активи відображаються за статтями «Запаси», «Векселі одержані», «Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги», «Дебіторська заборгованість за розрахунками», «інша поточна дебіторська заборгованість», «Поточні фінансові інвестиції», «Грошові кошти та їх еквіваленти», «Інші оборотні активи»
ІІІ.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему: Бухгалтерський баланс. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок