Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Категорії з курсу Теорія бухгалтерського обліку

Категорії з курсу Теорія бухгалтерського обліку

Назва:
Категорії з курсу Теорія бухгалтерського обліку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
39,54 KB
Завантажень:
56
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Зміст

АВТОНОМНІСТЬ 4

АКТИВИ 4

АКТИВНИЙ РАХУНОК 4

АМОРТИЗАЦІЯ 4

АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ 4

БАЛАНС 4

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ 4

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ 4

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС 4

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 4

БУХГАЛТЕРСЬКІ РАХУНКИ 4

ВАЛЮТА ЗВІТНОСТІ 4

ВИМІРНИКИ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 4

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ 4

ВИТРАТИ 4

ВИТРАТИ ( ДОХІД) З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК 5

ВІДСТРОЧЕНЕ ПОДАТКОВЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 5

ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТКОВИЙ АКТИВ 5

ВІДСТРОЧЕНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 5

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 5

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ (УПРАВЛІНСЬКИЙ) ОБЛІК 5

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКІ РОЗРАХУНКИ. 5

ГАРМОНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 5

ГОСПОДАРСЬКА ОПЕРАЦІЯ 5

ГОСПОДАРСЬКИЙ ПРОЦЕС 5

ГРОШОВЕ ВИРАЖЕННЯ 5

ГРОШОВІ КОШТИ. 5

ГРУПА. 5

ДАТА БАЛАНСУ. 5

ДЕБІТОРИ 5

ДОКУМЕНТ 6

ДОКУМЕНТООБІГ 6

ДОКУМЕНТУВАННЯ 6

ДОХОДИ 6

ЕКВІВАЛЕНТИ ГРОШОВИХ КОШТІВ. 6

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА 6

ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТ. 6

ЕЛЕКТРОННИЙ ПІДПИС. 6

ЕЛЕМЕНТ ВИТРАТ 6

ЄДИНИЙ ГРОШОВИЙ ВИМІРНИК 6

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 6

ЗАПАСИ 6

ЗБИТОК. 7

ЗВИЧАЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 7

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 7

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 7

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 7

ЗВІТНИЙ ПЕРІОД В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ 7

ЗВІТНІСТЬ 7

ЗНОС НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 7

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 7

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 7

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 7

ІНСТРУМЕНТ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 7

ІСТОРИЧНА (ФАКТИЧНА) СОБІВАРТІСТЬ 7

КАЛЬКУЛЮВАННЯ 7

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 7

КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ 8

КОРИСТУВАЧІ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 8

МАТЕРИНСЬКЕ ( ХОЛДИНГОВЕ) ПІДПРИЄМСТВО 8

МЕТА ЗВІТНОСТІ 8

МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8

МЕТОД УЧАСТІ В КАПІТАЛІ. 8

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І ЗВІТНОСТІ 8

МОНЕТАРНІ СТАТТІ 8

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ. 8

НАРАХУВАННЯ ТА ВІДПОВІДНІСТЬ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 8

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ) БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 8

НЕГРОШОВІ ОПЕРАЦІЇ. 8

НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ АКТИВ 8

НЕМОНЕТАРНІ АКТИВИ 9

НЕМОНЕТАРНІ СТАТТІ 9

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ. 9

ОБАЧНІСТЬ 9

ОБ'ЄКТАМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 9

ОБЛІКОВА ОЦІНКА 9

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 9

ОБЛІКОВИЙ РЕГІСТР 9

ОБОРОТ 9

ОБОРОТНА ВІДОМІСТЬ 9

ОБОРОТНІ АКТИВИ. 9

ОПЕРАТИВНИЙ ОБЛІК 9

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 9

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ. 9

ОПЕРАЦІЙНИЙ ЦИКЛ 9

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 10

ОСНОВНІ ЗАСОБИ 10

ОЦІНКА 10

ПАСИВНИЙ РАХУНОК 10

ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ 10

ПЕРІОДИЧНІСТЬ. 10

ПЛАН РАХУНКІВ 10

ПОВНЕ ВИСВІТЛЕННЯ 10

ПОДАТКОВИЙ ПРИБУТОК ( ЗБИТОК) 10

ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС 10

ПОСЛІДОВНІСТЬ 10

ПОТОЧНИЙ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК 10

ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 10

ПРЕВАЛЮВАННЯ СУТНОСТІ НАД ФОРМОЮ 11

ПРЕДМЕТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 11

ПРИБУТОК 11

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 11

ПРИНЦИП БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 11

ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА 11

ПРОЦЕС ПОСТАЧАННЯ 11

ПРОЦЕС РЕАЛІЗАЦІЇ 11

РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ. 11

СИНТЕТИЧНІ РАХУНКИ 11

СПІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 11

СТАНДАРТИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 11

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 11

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ОБЛІКУ. 11

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК 11

СТАТТЯ 12

СУБРАХУНКИ 12

СУТТЄВА ІНФОРМАЦІЯ 12

УНІФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ 12

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ. 12

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 12

ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ. 12

ФОРМА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 12

ЦІНА 12

АВТОНОМНІСТЬ - кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства;

АКТИВИ - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому;

АКТИВНИЙ РАХУНОК - призначений для обліку наявності та руху активів і відкриваються для статей балансу, що містяться в активі балансу;

АМОРТИЗАЦІЯ - систематичний розподіл вартості, яка амортизується , необоротних активів протягом строку їх корисного використання;

АНАЛІТИЧНІ РАХУНКИ - рахунки, які містять детальну інформацію про конкретні види засобів, їх джерел, а також господарських процесів;

БАЛАНС - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал;

БЕЗПЕРЕРВНІСТЬ - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде тривати далі;

БУХГАЛТЕРСЬКА ЗВІТНІСТЬ - звітність , що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів;

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС - метод узагальнення даних через рахунки і подвійний запис, який показує склад майна підприємства за видами і джерелами утворення на певну дату в узагальненому вимірнику;

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Категорії з курсу Теорія бухгалтерського обліку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок