Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання

Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання

Назва:
Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,64 KB
Завантажень:
176
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Форма № 1 фінансової звітності «Баланс» заповнюється відповідно до вимог П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та П(С)БО 2 «Баланс».

У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до економічних вигод у майбутньому.

Аналізуючи статті активу балансу, в першу чергу перевіряють, чи відповідає об'єкт бухгалтерського обліку наведеному вище визначенню активу.

Можна назвати основні умови, за яких об'єкт обліку визнається активом:

– по-перше, підприємство отримало його за наслідками минулих подій;

– по-друге, отримані ресурси повинні приносити в майбутньому економічні вигоди;

– по-третє, активи повинні контролюватися підприємством.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи встановлюються у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242.

За наведеним у Положенні визначенням, «нематеріальний актив –немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи надання в оренду іншим особам».

Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об'єкта за такими групами:

– права користування природними ресурсами;

– права користування майном;

– права на знаки для товарів і послуг;

– права на об'єкти промислової власності;

– авторські та суміжні з ними права;

– гудвіл;

– інші нематеріальні активи.

У складі основних засобів (ОЗ) підлягає відображенню вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів ОЗ, орендованих цілісних майнових комплексів та інших матеріальних необоротних активів.

Відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, «основні засоби —матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)».

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби повинні бути розподілені на такі групи:

– земельні ділянки;

– капітальні витрати на поліпшення земель;

– будинки, споруди та передавальні пристрої;

– машини та обладнання;

– транспортні засоби;

– інструменти, прилади, інвентар (меблі);

– робоча і продуктивна худоба;

– багаторічні насадження;

– інші основні засоби;

– інші необоротні матеріальні активи.

До інших необоротних матеріальних активів відносяться:

– бібліотечні фонди;

– малоцінні необоротні матеріальні активи;

– тимчасові (не титульні) споруди;

– природні ресурси;

– інвентарна тара;

– предмети прокату;

– інші необоротні матеріальні активи.

Витрати на сплату відсотків за кредит не підлягають включенню до первинної вартості основних засобів, придбаних повністю або частково за рахунок кредиту, а відносяться до витрат звітного періоду.

Відповідно до п. 26 названого Положення амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного;

2) зменшення залишкової вартості;

3) прискореного зменшення залишкової вартості;

4) кумулятивного;

5) виробничого;

6) норм і методів, передбачених податковим законодавством.

Амортизацію інших необоротних активів слід нараховувати за прямолінійним або виробничим методами.

Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів можна нараховувати у першому місяці використання об'єкта у розмірі 50 відсотків вартості, яка амортизується, а на решту 50; відсотків - у місяці списання їх з балансу або у першому місяці після використання 100 відсотків вартості об'єкта.

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції», затверджений наказом Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91.

Фінансові інвестиції повинні оцінюватися та відображатися у бухгалтерському обліку за собівартістю. Собівартість фінансової інвестиції складається з ціни її придбання, комісійних винагород, мита, податків, зборів, обов'язкових платежів та інших витрат, безпосередньо пов'язаних з її придбанням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Будова балансу підприємства, основні вимоги до його заповнення та подання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок