Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція

Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція

Назва:
Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,62 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Бухгалтерська звітність, її значення, завдання і вимоги

Бухгалтерська звітність — це система узагальнення показників, що характеризують господарсько-фінансову діяльність підприємств за попередній період (місяць, квартал, рік).

Бухгалтерська (фінансова) звітність подається відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, що регламентують питання фінансової звітності.

Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визначення й розкриття її елементів (див. дод. 4).

Значення бухгалтерської звітності полягає в тому, що вона є джерелом інформації про результати господарсько-фінансової діяльності підприємства; за відповідними показниками підприємства аналізують свою діяльність, одержують інформацію для подальшого її планування в умовах ринкових відносин.

Основне завдання звітності полягає в пошуку резервів подальшого розвитку і вдосконалення діяльності підприємств, досягнення стабільності на ринку.

Вимоги до бухгалтерської звітності:

• гарантувати реальність і достовірність даних, що забезпечується документальним обгрунтуванням усіх записів, здійсненням інвентаризації, дотриманням правил оцінки статей балансу, розподілом прибутків і витрат за відповідними звітними періодами;

• забезпечувати своєчасність формування даних для оперативного управління господарською діяльністю організацій і підприємств.

Види звітності та їх основний зміст

За видами звітність організацій і підприємств поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну та податкову.

За обсягом даних, які містяться у звітах, виокремлюють внутрішню та зовнішню звітність: внутрішня містить інформацію про роботу окремого підрозділу, а зовнішня відображає господарську діяльність підприємства в цілому.

Залежно від періоду, що охоплює звітність, її поділяють на періодичну (за місяць, квартал) і річну (за рік).

Розглянемо, у чому полягає основний зміст звітності. Так, баланс показує зв'язок складу і розміщення господарських засобів у активі із джерелами їх формування й цільовим призначенням у пасиві; забезпечує контроль і аналіз наявності майна підприємств, його стану, розміщення і джерел формування, стану зобов'язань за розрахунками, фінансової стійкості, платоспроможності підприємств. Звіт про фінансові результати містить інформацію про формування фінансових результатів підприємств, зокрема від реалізації продукції, від інших видів реалізації та позареалізаційних операцій; про використання одержаного прибутку (платежів до бюджету). Звіт про фінансово-майновий стан містить інформацію про рух фондів підприємств протягом звітного року, спрямування коштів до цільових, позабюджетних фондів і на споживання, а також про наявність і рух основних засобів.

Порядок складання, подання та затвердження звітності

Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу роботу:

• перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;

• уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;

• перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну дебіторську, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки давності позову;

• розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;

• визначають фактичну собівартість випущеної з виробництва та реалізованої продукції;

• визначають та списують фінансовий результат від реалізації продукції та позареалізаційних операцій;

• списують прибуток, використаний протягом року;

• перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного та аналітичного обліків;

• перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.

Усі підприємства, за винятком спільних підприємств з іноземними інвестиціями, квартальну та річну звітність подають засновникам відповідно до установчих документів; органам, до сфери яких належать; органу державної статистики; фінансовому органу в разі одержання асигнувань з бюджету; іншим адресатам відповідно до законодавства.

Квартальну звітність подають не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом, річну — не пізніше 15 лютого року, наступного за звітним.

Розгляд і затвердження звітності здійснюють у порядку, передбаченому Положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні та відповідною інструкцією Міністерства фінансів України.

Річний бухгалтерський фінансовий звіт підприємства подають за такими типовими формами:

• № 1 — баланс підприємства;

• № 2 — звіт про фінансові результати;

• № 3 — звіт про рух грошових коштів;

• № 4 — звіт про власний капітал;

• примітки та пояснення до звітів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Бухгалтерська звітність. Оцінка матеріальних цінностей і калькуляція

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок