Головна Головна -> Реферати українською -> Бухгалтерський облік -> Журнал операцій

Журнал операцій

Назва:
Журнал операцій
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,58 KB
Завантажень:
76
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Журнал операцій

Розділ 4. Журнал операцій

4.1. Призначення журналу операцiй

Вихiдними даними для "1С:Бухгалтерiї:Проф." є проводки,якi вводяться в журнал господарських операцiй. На основi введених проводок програма формує баланс, iншу звiтнiсть та рiзнi допомiжнi документи (вiдомостi, шахматку та iн.). При вводi в журнал типових операцiй Ви можете вiдразу роздрукувати вiдповiдний первинний документ (прихiдний i розхiдний касовий ордер, накладну i т.д.).

В програму слiд вводити всi проводки, якi вiдображають господарську дiяльнiсть пiдприємства. Програма дозволяє за певний час обробляти десятки тисяч проводок.

4.2. Проводки i документи

В "1С:Бухгалтерiї-Проф." версiї 2.0 в журналi операцiй можуть зберiгатися не лише проводки, але i данi про документи та розрахунки - платiжнi доручення, рахунки, переоцiнки валюти i т.д. Для кожного документауа (розрахунка) в журналi операцiй є:

стрiчка з заголовком документа (розрахунку);

одна або кiлька проводок. Можливi документи (розрахунки) без проводок (наприклад, при переоцiнцi валюти може виявитися, що нiяких проводок робити не треба).

При вводi документа програма запитує необхiднi реквiзити i будує по них проводки у вiдповiдностi з заданими формулами.

Для документiв, що зберiгаються в журналi операцiй Ви можете змiнювати реквiзити документа (вихiднi данi розрахунка), наприклад, кiлькiсть вiдпущеного товару в накладнiй, погодинну ставку в розрахунку зарплати i т.д., i програма перерахує всi вiдповiднi проводки. Бiльше того, для деяких видiв розрахункiв (переоцiнка валюти, розрахунок прибутку i податкiв) можна встановити режим автоматичного перерахунку згенерованих проводок. Тодi пiсля будь-яких змiн в журналi операцiй данi розрахунки можна перераховувати автоматично при пiдрахунку пiдсумкiв.

Бiльш детально про використання документiв та розрахункiв йтиметься в розд. 6.

4.3. Формат журналу операцiй

Журнал операцiй виводиться на екран при виборi пункту "Журнал операцiй" групи "Операцiї" головного меню. Журнал виводиться у виглядi списка, який складається з шести граф (колонок):

Дата вказує дату здiйснення операцiї;

Деб/Док вказує коди рахунка або субрахунка дебета проводки або назву документа;

Кред/N вказує коди рахунка або субрахунка кредиту проводки або номер документа;

Сума вказує суму проводки або документа;

Короткий змiст призначена для опису змiсту проводки або документа;

N вказує номер робочого мiсця, на якому вводилась дана проводка або документ. Ця графа використовується при перенесеннi або знищеннi операцiї.

Для стрiчок з описом проводок графи "Деб/Док" i "Кред/N" роздiленi вертикальною рискою, а у документiв цi графи об"єднанi, i в об"єднанiй графi мiж кутовими дужками “” злiва виводиться коротка назва типу документа, а справа - номер документа.

Графа "Короткий змiст" роздiлена на змiст операцiї i проводки. Рекомендується в її лiвiй частинi вказувати текст, що характеризує операцiю вцiлому, а в правiй частинi - текст, що описує конкретну проводку. При описi операцiї спочатку бажано помiщати бiльш важливi слова, що характеризують тип операцiї (договiр, зарплата i т.д.), потiм детальнi (номер документа, прiзвища i т.д.). Це дозволить спростити пошук потрiбної операцiї.

Бажано детально продумати, якi вiдомостi Ви будете вносиитии в графу "Короткi вiдомостi", i притримуватися одного порядку заповнення цiєї графи.

Інформацiя про бiжучу проводку. В верхнiй частинi екрану (стрiчки 2-5) вiдображаються назви рахункiв дебета i кредита бiжучої проводки, яка вiдповiдає субконто (коди аналiтичного облiку), а також кiлькiсть операцiї (для проводок, якi вираховуються також i в натуральному виразi). Для проводок у валютi там виводиться також сума проводки в валютi, назва i курс цiєї валюти. Для стрiчок, якi вiдповiдають документам або викликаними ними проводкам, в лiвiй частинi п"ятої стрiчки екрана виводиться коротка назва i номер документа.

Варiанти виводу журналу операцiй. З допомогою запиту "Параметри" (який виводиться при натисненнi Alt F10 ) можна встановити режими виводу журналу операцiй:

якщо встановлений режим "В журналi суми без копiйок", то в журналi операцiй суми виводяться без копiйок, але з роздiлом розрядiв в цiлiй частинi;

якщо встановлено режим "Кiлькiсть тiльки цiла", то в журналi операцiй кiлькiсть буде виводитися як цiле число, а при запитi кiлькостi програма не дозволить ввести десяткову частину.

Зауваження.

Довжину поля "Змiст операцiї" можна при бажаннi збiльшити. Використайте для цього команду Modify Structure в dBase або FoxPro. Якщо Ви не можете зробити цього самостiйно, то слiд звернутися до дiлера, у якого Ви купили програму "1С:Бухгалтерiя-Проф.".

4.4. Перегляд i друк журналу операцiй

Журнал операцiй є звичайним списком, i Ви можете переглядати його так, як будь-який iнший список (див. розд.2.11). Зокрема, для переміщення курсора по журналу Ви можете використати наступні клавіші:

Клавіші é і ê - на один рядок вверх і вниз

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Журнал операцій

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок